anh em sai rồi

Tên truyện: Anh, em sai rồi 哥,我错了

Bạn đang xem: anh em sai rồi

Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp 暮色四合

Thể loại: ngôn tình, tân tiến, oan gia, vui nhộn.

Bản gốc: 52 chương và 2 nước ngoài truyện.

Convert: muacauvong (TTV)

Edit: Nhóm Cửu Tứ

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=651758

Giới thiệu

Chương 1 +**+ Chương 2 +**+ Chương 3

Chương 4 +**+ Chương 5 +**+ Chương 6

Chương 7 +**+ Chương 8 +**+ Chương 9

Chương 10 +**+ Chương 11 +**+ Chương 12

Chương 13 +**+ Chương 14 +**+ Chương 15

Chương 16 +**+ Chương 17 +**+ Chương 18

Chương 19 +**+ Chương trăng tròn +**+ Chương 21

Xem thêm: truyện tái sinh

Chương 22 +**+ Chương 23 +**+ Chương 24

Chương 25 +**+ Chương 26 +**+ Chương 27

Chương 28 +**+ Chương 29 +**+ Chương 30

Chương 31 +**+ Chương 32 +**+ Chương 33

Chương 34 +**+ Chương 35 +**+ Chương 36

Chương 37 +**+ Chương 38 +**+ Chương 39

Chương 40 +**+ Chương 41 +**+ Chương 42

Chương 43 +**+ Chương 44 +**+ Chương 45

Chương 46 +**+ Chương 47 +**+ Chương 48

Chương 49 +**+ Chương 50 +**+ Chương 51

Chương 52

Xem thêm: chiến thần trở lại

Ngoại truyện 1 +**+ Ngoại truyện 2

The End

——–Ebook——–