ảnh hậu thành đôi

 • Reads 1,070,628
 • Votes 72,664
 • Parts 184

Ongoing, First published Feb 23, 2021

Bạn đang xem: ảnh hậu thành đôi

Table of contents

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

  Xem thêm: thế bất khả đáng

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Wed, Nov 2, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Thu, Dec 1, 2022

 • Tue, Dec 6, 2022

 • Fri, Dec 16, 2022

 • Thu, Dec 22, 2022

 • Mon, Dec 26, 2022

 • Sat, Dec 31, 2022

 • Fri, Jan trăng tròn, 2023

 • Sun, Jan 22, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Tue, Jan 24, 2023

 • Mon, Feb 6, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Sat, Feb 25, 2023

 • Thu, Mar 9, 2023

 • Thu, Apr 6, 2023

 • Mon, Apr 24, 2023

 • Sun, May 7, 2023

 • Wed, May 24, 2023

 • Tue, May 30, 2023

 • Thu, Jun 29, 2023

 • Tue, Jul 18, 2023

 • Tue, Aug 15, 2023

 • Mon, Aug 21, 2023

  Xem thêm: yêu sâu nặng đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ

 • Sat, Aug 26, 2023

 • Tue, Sep 19, 2023

Tác phẩm: Hình ảnh hậu trở thành song《影后成双》
  Tác giả: Huyền Tiên 《玄笺》
  Thể loại: Tình hữu độc cộng đồng, giới vui chơi giải trí, cận thủy thành tháp, ngọt văn.
  Độ dài: 348 chương + 74 phiên ngoại
  CP: Đức nghệ tuy vậy hinh ngạo kiều lão cán cỗ hình họa hậu X Tuyến đái hoa "Nữ thần rating".
  Câu chuyện về côn trùng tình thì thầm thương trộm lưu giữ và niềm mơ ước phát triển thành thực sự, HE.
  Nhân vật chính: Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng.
  Vai phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Hình ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê.
  Một câu giới thiệu: Chị đem mến em không?
  Lập ý: Em với chị xứng song vừa vặn lứa.
  Translator + Editor: Lạt Nhách (chương 1-185); Jaki (chương 186-?).

#30girllove