bài tập giá trị tiền tệ theo thời gian có lời giải

Nếu bất cứ ai đang tìm kiếm bài tập giá trị thời gian của tiền có lời giải thì hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: bài tập giá trị tiền tệ theo thời gian có lời giải

Tại sao tiền có giá trị theo thời gian?

Trả lời: tiền có giá trị vì theo thời gian tiền sẽ sinh lời. Lâu dần sẽ xảy ra lạm phát, đồng nghĩa với việc đồng tiền sẽ mất giá. Hoặc trong tương lai, đồng tiền của chúng ta bây giờ không chắc chắn về giá trị hiện tại của nó.

bài tập giá trị tiền tệ theo thời gian có lời giải

Khái niệm và công thức tính lãi đơn

Khái niệm lãi đơn: Tiền lãi đơn là loại tiền lãi mà chúng ta chỉ phải trả hoặc nhận trên số tiền gốc ban đầu.

Công thức tính lãi đơn:

Tôi = P*r*n

FVn = P*(1 + n*r)

Bài tập giá trị thời gian của tiền có lời giải số 1

Cứ 3 tháng anh Tuấn nhận được 30 USD từ khoản tiết kiệm. Lãi suất hàng năm là 6%. Vậy số vốn ông Tuấn đã gửi vào tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu?

giải pháp đầu tiên

Lãi suất một năm là 6%, vậy lãi suất hàng tháng sẽ là 6:12 = 0,005

Lãi suất trong 3 tháng sẽ là: 0,005 x 3 = 0,015 USD

Như vậy số vốn anh Tuấn gửi tiết kiệm là: 30 : 0,015 = 2000 USD.

Giải pháp thứ hai:

Ta có: I = P*r*n = 30 USD

Trong trường hợp này n = Đầu tiên 4 -> P = 30 0,06  x 1/4 = 2000 USD

Bài tập và cách giải số lãi đơn giản 2

Bạn vay “nóng” 1 triệu đồng để đánh bạc với lãi suất 10%/tháng. Vậy sau 1 năm tổng cộng bạn sẽ phải trả bao nhiêu?

Giải pháp:

Nếu lãi suất là 10%/tháng thì lãi suất 1 năm sẽ là: 10% x 12 = 1,2%/năm

Sau 1 năm tổng số tiền bạn phải trả sẽ là:

FV =  P*(1 + n*r) = 1000000(1 + 1,2*1) = 2200000.

bài tập giá trị tiền tệ theo thời gian có lời giải

Khái niệm và công thức tính lãi kép và giá trị tương lai

Định nghĩa: Lãi kéo là lãi tính trên tiền gốc và nếu không trả lãi này thì cũng tính trên lãi của nó.

Công thức:

Fvn = P* (1 + r) N

Hoặc PV = FV (1 + r) N

Bài tập và lời giải lãi kép số 1

Chị A vay 20 triệu để mua ô tô. Lãi suất hàng năm là 8%. Tính số tiền gốc và lãi mà chị A phải trả vào cuối năm thứ năm.

Xem thêm: tranh vẽ phố cổ hội an đơn giản

Cách giải bài tập:

Dựa vào công thức FVn = P* (1 + r) N = 20 triệu (1 + 0,08) 5 = 29,386 triệu.

Bài tập và lời giải lãi kép số 2

Nếu bạn muốn mua một chiếc ô tô trị giá 500 triệu trong 10 năm tới thì từ bây giờ phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền, biết rằng lãi suất ngân hàng là 14%/năm.

Giải pháp:

Ta có: FV = 500 triệu, n = 10 và r = 14%

Vậy áp dụng công thức trên ta có:

PV = FV (1 + r) N = 500 (1 + 0,14) mười = 134,847 triệu đồng.

Bài tập và lời giải lãi kép số 3

Mẹ bạn đã mở tài khoản tiết kiệm cho bạn 20 triệu với lãi suất 6%/năm ngay từ khi bạn chào đời. Khi bạn 25 tuổi và muốn rút hết số tiền trên thì bạn sẽ rút được bao nhiêu? Biết lãi suất là 12%/năm, bạn được rút bao nhiêu tiền?

Giải pháp:

Nếu với lãi suất 60%/năm thì FV = PV (1 + r) N = 20 (1 +0,06) 25 = 85,837 triệu

Nếu lãi suất là 12%/năm thì FV = PV (1 + r) N = 20 (1 +0,12) 25 = 340,0012 triệu

Có thể thấy rằng khi lãi suất tăng gấp đôi thì số tiền nhận được trong tương lai cũng tăng gấp đôi.

Công thức cho giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ thông thường

FVA = CF (1 + r) N - Đầu tiên r

Giá trị hiện tại: PVA = CF 1 – (1 + r) -N r

Bài tập và lời giải giá trị tương lai của chuỗi tiền là 1

Sau 10 năm, chị A vẫn muốn mua chiếc ô tô trị giá 500 triệu nữa với lãi suất ngân hàng là 14%. Vậy chị A phải đặt cọc mỗi năm bao nhiêu tiền để có thể mua được ô tô trong 10 năm?

Giải pháp:

Ta có: FV = 500 triệu, n = 10 và r = 14% và cần tính CF

Dựa vào công thức trên ta có thể tính CF như sau:

CF = FV (1 + r) N - Đầu tiên r = 500 (1 + 0,14) mười - Đầu tiên 0,14 = 25,856 triệu

Bài tập và lời giải giá trị tương lai của chuỗi tiền là 2

Công ty B vào cuối năm thứ 10 có trách nhiệm hoàn trả số tiền là 10.000.000 USD. Công ty B muốn lập quỹ chìm. Đây được biết là loại quỹ mà công ty sẽ dành ra một khoản tiền cố định hàng năm và bắt đầu từ hôm nay. Toàn bộ số tiền tích lũy này sẽ được công ty đầu tư với lãi suất 8% để đến cuối năm thứ 10 công ty có 10.000.000 USD. Vậy công ty nên tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi năm?

Giải pháp:

Ta có: FV = 10.000.000 USD , n = 10 và r = 8%/năm  và cần tính CF

Theo công thức, chúng ta có thể tính CF như sau:

CF = FV (1 + r) N - Đầu tiên r = 10.000.000 won (1 + 0,08) mười - Đầu tiên 0,08 = 690, 294,887 USD.

hy vọng Bài tập giá trị thời gian của tiền có lời giải trên sẽ hữu ích cho bạn.

Xem thêm: vẽ tranh đua ghe ngo