bài tập kinh tế lượng có lời giải chương 2

4.7/5 - (3 phiếu)

Chương 1 Tóm tắt lý thuyết

Chương 3 Thực hành Eviews

  Nhấp chuột phải vào tệp  Eviews.8-patch (32-bit.exe).

12 Bài Tập Kinh Tế Lượng

Bài tập 1. Cho kết quả hồi quy sau (1), với GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao động. một = 5%

 1. Viết hàm hồi quy mẫu.
 2. Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu. Giải thích ý nghĩa kết quả của các hệ số ước lượng.
 3. Nếu lao động tăng 1%, các yếu tố khác không đổi thì GDP tăng ít nhất bao nhiêu %?
 4. Vốn tăng có làm GDP tăng?
 5. Có thể nói vốn tăng thêm 1% thì GDP tăng hơn 1% hay không (GDP tăng nhanh hơn vốn)
 6. Mô hình có tự tương quan bậc nhất không?
 7. Các biến độc lập không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc?
 8. Nếu vốn và lao động tăng 1% thì GDP tăng trong khoảng bao nhiêu? Chúng tôi biết rằng hiệp phương sai của hai ước tính độ dốc là 0,025.
 9. Đây có phải là quy trình sản xuất hiệu quả ở quy mô lớn không?
 10. Các kết quả dưới đây nói lên điều gì về mô hình ban đầu? Nêu cách tính thống kê F.

Bài 2. Cho kết quả hồi quy sau, trong đó MR là cầu tiền (tỷ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỷ). Cho a = 5%.

 1. Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa của kết quả ước lượng độ dốc của mô hình.
 2. Biến độc lập nào thực sự giải thích sự biến động của cầu tiền?
 3. Hàm hồi quy có phù hợp không?
 4. Nếu lãi suất tăng 1% thì cầu tiền trung bình giảm bao nhiêu?
 5. Nếu GDP tăng 1 tỷ trong cùng thời kỳ, cầu tiền sẽ tăng bao nhiêu?
 6. Nếu lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm hơn 6 tỷ.
 7. Hệ số xác định ước lượng của mô hình là gì? Con số đó có ý nghĩa gì?
 8. Liệu GDP năm ngoái có thể không tác động đến cầu tiền năm nay?
 9. Bình luận ý kiến ​​cho rằng GDP có tác động tích cực đến cầu tiền.
 10. Nếu loại bỏ biến GDP(-1) ra khỏi mô hình thì mô hình mới có hệ số xác định là 0,8874. Có nên bỏ qua biến này?
 11. Việc sử dụng các kết quả sau đây là gì, cho kết luận gì?

Bài 3. Cho kết quả hồi quy sau (1) Trong đó Y là GDP, FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, RES là đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, các biến tính bằng tỷ đồng. một = 5%

 1. Viết phương trình ước lượng. Giải thích ý nghĩa kết quả của các hệ số ước lượng.
 2. Các kết quả ước tính có phù hợp với lý thuyết không?
 3. Tìm ước lượng điểm của GDP khi đầu tư trực tiếp nước ngoài là 5000 tỷ và đầu tư cho R&D là 1000 tỷ.
 4. Khi Đầu tư trực tiếp tăng lên 1 tỷ đồng thì GDP thay đổi như thế nào, cho độ tin cậy là 0,95.
 5. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng nếu Đầu tư cho giáo dục và đào tạo tăng thêm 1 tỷ đồng thì GDP sẽ tăng ít nhất 0,1 tỷ đồng.
 6. Nếu các yếu tố khác không đổi, nếu Đầu tư nước ngoài giảm 1 tỷ đồng thì GDP giảm bao nhiêu?
 7. Các biến độc lập giải thích được bao nhiêu phần trăm sự thay đổi của GDP?
 8. Những kết luận trên có đáng tin cậy không?
 9. Hàm hồi quy có phù hợp không?

Bài tập 4. Cho kết quả hồi quy, với QA là sản lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A, D là biến nhận giá trị 1 nếu quan sát vào mùa hè . , và H bằng 0 nếu được quan sát vào các thời điểm khác trong năm.

Đặt hiệp phương sai ước lượng của hai hệ số PA và D*PA bằng: – 32,89

 1. Viết hàm hồi quy dân số, hồi quy mẫu cho mùa hè và các thời điểm khác.
 2. Tìm ước tính điểm bán hàng của công ty khi giá bán là 5.000 đô la vào mùa hè và những thời điểm khác.
 3. Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai giai đoạn không?
 4. Độ dốc có khác nhau giữa hai thời kỳ không? Nếu vậy, sự khác biệt là gì?
 5. Liệu việc tăng giá có ít tác động đến doanh số bán hàng trong mùa hè hơn những thời điểm khác không?
 6. Vào mùa hè, khi giá giảm một nghìn, doanh số tăng bao nhiêu?
 7. Đánh giá việc đưa các yếu tố thời gian mùa hè khác vào mô hình, biết rằng QA hồi quy theo PA và hệ số chặn, hệ số xác định là 0,557 và tổng bình phương các phần dư là 873438,5.
 8. Có ý kiến ​​cho rằng từ đầu năm 2006 trở đi, do cạnh tranh mạnh nên yếu tố giá tác động đến sản lượng bán ra mạnh hơn trước. Hãy xây dựng một mô hình để có thể kiểm tra và đánh giá ý tưởng đó.

Bài 5. Với NX là biến nhị phân, NX = 1 nếu lạm phát cao, ngược lại NX = 0, mô hình Logit hồi quy sau:

 1. Viết kết quả hồi quy mẫu để xác định khả năng lạm phát cao của nền kinh tế và phân tích ý nghĩa.
 2. Khi GDP = 1500 tỷ thì xác suất lạm phát cao là bao nhiêu?
 3. Với giả thuyết (2.), nếu GDP tăng thêm 1 tỷ thì xác suất lạm phát cao sẽ thay đổi như thế nào?

Bài 6. Với biến GDP trên, Y = 1 nếu có thặng dư ngân sách, Y = 0 trong trường hợp ngược lại, thu được kết quả hồi quy sau:

Xem thêm: tranh vẽ đàn gà con

 1. Viết phương trình hồi quy mẫu để xác định xác suất thặng dư ngân sách và phân tích mức ý nghĩa.
 2. Tính xác suất thặng dư ngân sách khi GDP là 1000 đơn vị.
 3. Nếu GDP tăng từ 1000 lên 1001 đơn vị thì xác suất thặng dư ngân sách thay đổi như thế nào?

Bài 7. Dựa trên giả định về biến đổi Koych trên mô hình trễ phân phối vô hạn, hồi quy mô hình tự hồi quy

 1. Tác động dài hạn của các biến K và L lên GDP là gì?
 2. Có thể dùng kiểm định DW để kiểm định tự tương quan không, tại sao?

Bài 8. Dựa vào biến đổi Koych của trễ vô hạn, thu được kết quả sau

 1. Tìm tác động ngắn hạn và dài hạn của vốn đối với GDP?
 2. Từ cách xây dựng mô hình độ trễ phân phối và kết quả trên, hãy tìm tác động của vốn đầu tư từ 2 năm trước đến GDP năm hiện tại

Bài 9. Cho hệ phương trình sau:

 1. Sử dụng điều kiện cần thiết để định dạng mỗi phương trình trong hệ thống trên.
 2. Sử dụng điều kiện đủ để định dạng phương trình (b).
 3. Mô tả cách sử dụng hồi quy hai bước để ước lượng hệ phương trình trên.

Bài 10. Với các biến AD là chi phí quảng cáo, B là tiền thưởng cho nhân viên kinh doanh, M là chi phí hành chính, cho hệ thống.

 1. Sử dụng các điều kiện cần thiết để định dạng các mô hình trên
 2. Sử dụng điều kiện đủ để định dạng phương trình (c)
 3. Những phương pháp ước tính nào có thể được sử dụng để ước tính các phương trình trên?

Bài 11. Cho kết quả chia theo hàm mũ Holt-Winters mà không tính đến yếu tố thời vụ của GDP

 1. Dự báo giá trị của GDP quý I năm 1992, quý IV năm 1992.
 2. Viết công thức tổng quát giá trị GDP cho các giai đoạn sau.

Bài 12. Cho kết quả san bằng hàm mũ Holt-Winters với yếu tố mùa vụ của GDP, mô hình cấp số nhân

 1. Dự báo giá trị   của GDP quý 4 năm 1992.
 2. Viết công thức dự báo chung cho quý 3 hàng năm

Ví dụ và bài tập Kinh tế lượng sử dụng Eviews

10 câu hỏi có lời giải trong bài kiểm tra giữa kỳ

Bài tập kinh tế lượng có đáp án – Bài 6

✅ Chương trình Đại học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

GIÁO VIÊN KINH TẾ

Xem thêm: vẽ mặt nạ lớp 8 đẹp đơn giản