bài tập kinh tế vi mô chương 4 co loi giai


bài tập kinh tế vĩ mô có câu trả lời | Kinh tế vĩ mô là môn khoa học nghiên cứu, phân tích và lựa chọn các vấn đề kinh tế tổng thể của toàn bộ nền kinh tế. Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự tác động qua lại giữa các mặt của nền kinh tế quốc dân. Ví dụ, nó nghiên cứu sự tương tác giữa đầu tư vốn và thất nghiệp, lạm phát, tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Cùng Kế toán Việt Hưng giải đáp 5 dạng bài tập cơ bản ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập kinh tế vi mô chương 4 có lời giải 2 Bài tập kinh tế vĩ mô có lời giải 2 mới nhất
Bài tập kinh tế vĩ mô với thuật toán học mới nhất 2

nội dung

Bạn đang đọc: Bài tập kinh tế vi mô chương 4 Cổ Lợi Giai, Bài tập kinh tế vĩ mô chương 4

Mục lục

1. Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án hàm tổng chi phí

Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng ngân sách là TC = Qaverage + Q + 169 trong đó Q. là sản lượng mẫu phụ TC được đo bằng USDa. Hãy cho biết FC, VC, AVC, ATC, và MCb. Nếu giá thị trường là 55 đô la, hãy thiết lập doanh thu tối đa mà công ty có thể kiếm được đầy đủ. Xác định sản lượng hòa vốn của hãng. Khi nào công ty nên đóng cửa sản xuất? Xác định đường cung cho firmf. Giả sử một cơ quan chính phủ đánh thuế 5 USD/đơn vị chức năng, điều gì sẽ xảy ra?g. Khi giá thị trường là 30$, sản phẩm có được sản xuất liên tục không và sản lượng là bao nhiêu?

CÁC GIẢI PHÁP

a/ FC : ngân sách cố định và eo hẹp, là ngân sách khi Q = 0, FC = 169VC là ngân sách khả biến, = TC – FC = Q trung bình + Q.AVC : ngân sách khả biến trung bình, = VC / Q. = Q + 1ATC : ngân sách trung bình = AVC + AFC hoặc = TC / Q. = Q. + 1 + 169 / Q.MC : ngân sách cận biên, = ( TC ) ‘ = 2Q + 1b / Giá P = 55, để tối đa hóa doanh thu, MC = Pc / Hòa vốn khi TC = TR PQ = TC55P = Q trung bình + Q. + 169 => Q = 50,66 hay Q = 3,33d / Hãng ngừng hoạt động khi Pà ATC = Q. + 1 + 169 / Q. Lấy đạo hàm của ATC = 1 – 169 / Q. trung bình=> Q = 13 => ATC min = 27 Vậy khi giá / Đường cung của hãng là đường MC thì bắt đầu từ điểm đóng cửa P = 27 trở lên .f/ Nếu CP đánh thuế 5$ , chi phí sản xuất ở mỗi cấp độ sẽ tăng thêm 5 đô la. Đường cung dịch chuyển lên trên, điểm đóng cửa dịch chuyển lên trên 32 .g/ Khi giá là 30, nếu sau thuế sẽ không có sản xuất vì nằm dưới điểm đóng cửa là 32 . Giá trước thuế là 32 vẫn sản xuất .NSX sẽ sản xuất sao cho MC = P2Q + 1 = 32 => Q = 15,5

Tham Khảo Thêm:  em vội trao lòng mình cho ai bản thân chẳng nhìn lại

2. Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu và hàm cung

Hàm cầu và hàm cung của một mẫu sản phẩm được cho dưới đây: P = – 50% Q + 100 ; cung cấp : P = Q + 10 ( P : đồng, Q. : kg )a. Tìm điểm cân bằng của thị trường b. Tính độ co giãn của cung và cầu theo giá tại điểm cân bằng của thị trường. Tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng và thặng dư xã hội. Giả sử chính phủ nước sở tại đánh thuế 5 đồng/chiếc. Tổn thất xã hội do thuế gây ra là gì? Tại sao lại có sự thất thoát như vậy? d. Nếu chính phủ quy định giá trần cho mẫu sản phẩm là 50 đồng, hãy tính tổn thất phúc lợi xã hội vô ích và giải thích tại sao lại có tổn thất này?

CÁC GIẢI PHÁP

a) Tại điểm cân bằng: PE = PS = PD, QE = QS = QD=> Giải ra cung cầu có: PE = 70 VÀ QE = 60 b) Ed = Q’d * P/Q. = – 2,33 , Es = Q’s * P/Q = 1,167c) Vẽ hình có: CS = 900, PS = 1800=> NSB = CS + PS = 2700 G/S CP đánh thuế người sản xuất là: t = 5 => PS = Q + 15 Điểm cân bằng mới : PE’ = 71,67, QE’ = 56,67 Giá người tiêu dùng phải trả : PD = Giá cân bằng sau thuế = 71,67 Giá người sản xuất phải trả : PS = 71,67 – T = 66,67 CS = 802,73, PS = 1605,74 => NSB = 2408,47 Không mất mát là : 291.53d ) PC = 50 => QD = 100, QS = 40 => DWL = 300

3. Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về AVC. chức năng

Một hãng trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có hàm AVC = 2Q + 10 trong đó AVC có đơn vị hàm là USD. Q là một đơn vị chức năng của 1000 mẫu sản phẩm. a) Viết phương trình biểu diễn đường cung của hãng b) Khi giá bán của mẫu sản phẩm là 22 đô la, hãng hòa vốn. Hãy tính ngân sách cố định và eo hẹp của công ty nếu doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí $1000. Ngân sách cố định và eo hẹp là doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu c) Nếu cơ quan chính phủ trợ cấp 2 USD cho một đơn vị chức năng, loại sản phẩm bán ra thì doanh nghiệp sẽ chọn mức sản lượng nào để tính doanh thu. Xem thêm: Cách Đăng Ký Mimax Mobiphone, Đăng Ký Gói Mimax Mobifone

Tham Khảo Thêm:  neutrogena aqua gel và water gel khác nhau thế nào

CÁC GIẢI PHÁP

Một. Ta có: VC = AVC.Q = 2Q bình phương + 10QMC = ( VC )’ = 4Q + 10

Vì đây là hãng cạnh tranh hoàn hảo => Ps= MC = 4Q + 10.

Xem thêm: Top 9 giải bài tập lịch sử 8

Vậy đường cung của hãng có phương trình Ps = 4Q + 10 .b. Doanh nghiệp hòa vốn => > TR = TC P.Q = VC + FC.22. Q = 2Q trung bình + 10Q + FCFC = 12Q – 2Q trung bình Từ câu a ta có Ps = 4Q + 10 => Q = ( P – 10 ) / 4 = ( 22 – 10 ) / 4 = 3 Thay Q = 3 vào : FC = 12,3 – 2,3 TB = 18 (nghìn USD) Ta có: TC = VC + FC = TB 2Q + 10Q + 18 Lợi nhuận doanh nghiệp thu được : TP = TR – TC = P.Q – ( TB 2Q + 10Q + 18 ) ( 1 ) Khi doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí là 1000 USD ngân sách cố định và eo hẹp : TP = TR – TC2 = P.Q – ( trung bình Q2 + Q10 + 17 )( 2 ) Từ ( 1 ) và ( 2 ) Suy ra, khi doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí 1000 USD, ngân sách cố định và chặt chẽ sẽ làm tăng doanh thu của doanh nghiệp thêm 1000 USD. Trước khi tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp hòa vốn nên sau khi tiết kiệm chi phí, tổng doanh thu của doanh nghiệp là 1000USD .c. Khi chính phủ nước sở tại trợ cấp cho doanh nghiệp 2 USD/1 mẫu sản phẩm: MCe = MC – e = 4Q + 10 – 2=> MCe = 4Q + 8. Trước khi trợ cấp, doanh nghiệp hòa vốn. Lựa chọn sản xuất của doanh nghiệp luôn nhằm mục đích tối đa hóa doanh thu nên = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 (nghìn mẫu sản phẩm) Lợi nhuận doanh nghiệp thu được :TP = TR – TC = P.Q – (TB 2Q + 10Q + 18 – 2Q )= 22.3.5 – ( 2.3.5 trung bình + 10.35 + 18 – 2.3.5 ) = 6.5 ( nghìn USD )

4. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm thỏa dụng

Một người tiêu dùng có hàm thỏa dụng: U = 1/2 X.Y và anh ta có thu nhập là $480. Để mua X, Y với Px = 1 USD, Py = 3 $.a. Để tối đa hóa doanh thu với một mức thu nhập nhất định, anh ta sẽ mua bao nhiêu mẫu sản phẩm X? bao nhiêu?. Tính toán lợi ích thu đượcb. Giả sử thu nhập của anh ta giảm xuống chỉ còn 360 đô la, tích phân X và Y là số tiền cần mua để đạt được lợi ích tối đa. Tìm lợi ích đó .c. Giả sử rằng giá của Y không đổi và giá của X tăng 50%, thì sự kết hợp X và Y được chọn bao nhiêu để tối đa hóa tiện ích với I = 360 USD .

Tham Khảo Thêm:  toán lớp 5 ôn tập về giải toán

CÁC GIẢI PHÁP

Một. Ta có : I = X.Px + Y.Py => 480 = 1X + 3Y ( 1 ) Đồng thời điều kiện kèm theo để tối đa hóa lợi nhuận là : ( MUx / Px ) = ( MUy / Py ) => ( 0,5 Y/1) = (0.5 X/3) (2) Từ (1) và (2) ta có: X = 210 và Y = 80 Lợi tức là: TU = 0.5. 210.80 = 8400b. Khi giảm thu nhập là 360 thì 360 = 1X + 3Y ( 1” ) Từ ( 1 ” ) và ( 2 ) ta được hệ phương trình => Giải ta được như c. Vì giá hàng hóa X tăng 50% nên Px” = 1,5 Hệ phương trình: 360 = 1,5 X + 3Y và ( 0,5 Y / 1,5 ) = ( 0,5 X / 3 )=> X = 120, Y = 60

5. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án về hàm cầu

Một nhà sản xuất có hàm cầu: Q = 130 – 10Pa ) Khi giá bán là P = 9, mức chênh lệch giá là bao nhiêu? Hãy tính độ co giãn của giá và độ co giãn của cầu ở mức giá này và nhận xét.b) Hãng đang bán với giá P = 8,5 và quyết định giảm giá để tăng chênh lệch giá. Quyết định xem hành động này của công ty là đúng hay sai? Tại sao?c) Nếu hàm cung Qs = 80, hãy tính giá và lượng cân bằng? Tính hệ số co giãn theo giá và hệ số co giãn của cầu tại mức giá cân bằng và đưa ra nhận xét.a) Ta có: P = 9 thay pt vào đường cầu ta được: Q = 130 – 10 × 9 = 40. Ta có TR = lại. PxQ = 9 × 40 = 360 Vậy khi giá là P = 9 thì độ lệch là TR = 360. Ta có: Q = 130 – 10P => ( Q. ) ` = – 10 Độ co giãn và độ co giãn của đường cầu = ( Q. ) ` x P \ Q = – 10 × 9 \ 40 = – 2,25 Vậy khi giá thay đổi 1 % thì lượng cầu thay đổi 2,25 % b) Khi giá là P = 8,5 thì lượng cầu sẽ là Q = 130 – 10 × 8,5 = 45 Khi đó độ lệch sẽ là TR = 8,5 × 45 = 382,5 Vì vậy, khi công ty quyết định thực hiện hành động giảm giá, độ lệch kết quả sẽ lớn hơn. Quyết định của hãng là đúng c) Tại vị trí cân bằng ta có :Qd = Qs130 – 10P = 8010P = 50P = 5=> Pe = 5. Qe = Qs = 80. Xem thêm: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu Từ Giữa Những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ 20 Vậy mức giá cân bằng là P = 5, mức sản lượng cân bằng là Q = 80 Độ co giãn và độ co giãn của đường cầu = – 10 × 5/80 = – 0,625.

Vậy khi giá thay đổi 1% thì lượng thay đổi 0,625%.

Xem thêm: [PDF] Sách Bài Tập Khoa Học Lớp 5

DOWNLOAD Bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án

Trên đây là 5 dạng bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án mà Việt Hùng xin chia sẻ đến các bạn!

Nguồn: https://evbn.org
Chuyên mục: Bài tập

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *