bai tap logo tieu hoc

Sách thiết kế Tin học tập trẻ em, sách Tiếng Việt - Toán

ĐẶT SÁCH

Bạn đang xem: bai tap logo tieu hoc

Tin học tập Tiểu học

Kiến thức và bài xích luyện thiết kế MSWLogo

https://drive.google.com/open?id=1nn_gik5lY0Bl2l7r996loRMhmeNIcmWo

Giải bài xích luyện Logo quyển 2&3 Cùng học tập Tin học tập

https://drive.google.com/open?id=1ranCVjvpP3xa0l_ZB8P9HR8hgFxYLn8E

Xem thêm: chỉ muốn làm ông xã của em

350+ bài xích luyện Logo

https://drive.google.com/open?id=1CPDtzAV5Kyu3nb2AW_YWOqy1XepCh2Gn

Kiến thức thiết kế MSWLogo

Xem thêm: nhật ký cô quý cưng chồng

https://vi.wikipedia.org/wiki/MSWLogo

Google Sites

Report abuse

Tác giả

Bình luận