bài tập tính npv lựa chọn phương án đầu tư


Tiếp theo bài Đánh Giá Dự Án Bất Động Sản Đầu Tư Phần 1, chúng ta hãy cùng khám phá 3 cách nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư áp dụng kỹ thuật chiết khấu dòng tiền: NPV, IRR và DPP. Cụ thể, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tính NPV và IRR cũng như DPP. Phần này tương ứng với phần D trong sách BPP nhé các bạn!Nội dung chính

 • Phần 1. Cách tính NPV và IRR hoặc DPP
 • 1. NPV . phương pháp
 • 2. IRR . phương pháp
 • 3. So sánh phương pháp tính NPV và IRR (IRR vs NPV)
 • 4. Phương pháp Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP)
 • Phần 2. Ưu điểm và nhược điểm của dòng tiền chiết khấu (DCF)Ưu điểm Nhược điểm1. Bao gồm giá trị thời gian của dòng tiền bằng cách chiết khấu dòng tiền trong tương lai về hiện tại1. Kỹ thuật này sử dụng dòng tiền trong tương lai. Nhưng để dự đoán chính xác các dòng tiền này là điều không dễ dàng2. Xem xét toàn bộ dòng tiền liên quan đến dự án2. Phương pháp NPV (áp dụng kỹ thuật này) sẽ không hiệu quả đối với trường hợp phân bổ vốn3. Xem xét thời điểm của dòng tiền 3. Không dễ để ước tính Tỷ lệ dòng tiền chiết khấu4. Kỹ thuật này được áp dụng rộng rãi nên có thể dễ dàng so sánh giữa các dự án và doanh nghiệp. Tỷ lệ chiết khấu có thể thay đổi trong suốt thời gian của dự án. Vì vậy, việc áp dụng một tỷ lệ là không phù hợp.
 • Video liên quan

VIDEO 7 VIDEO 11

Mục lục

Phần 1. Cách tính NPV và IRR hoặc DPP

1. NPV . phương pháp

(1) NPV là gì? Công thức tính NPV?

Bạn đang xem: Bài tập tính NPV dự án có lời giải

NPV là viết tắt của Giá trị hiện tại ròng. Tức là Giá trị hiện tại ròng của dự án đầu tư.

NPV được xác định bởi: Tổng giá trị hiện tại của dòng tiền thuần hàng năm trong tương lai Đầu tư ban đầu

Tất cả các dòng tiền liên quan đến một dự án Bất động sản đều được chiết khấu về thời điểm hiện tại theo một lãi suất vay chiết khấu nhất định. Trên cơ sở đó, so sánh tổng giá trị hiện tại của dòng tiền ròng hàng năm và vốn khởi điểm sẽ xác lập được giá trị hiện tại ròng của dự án BĐS. Cách xác định dòng tiền tương quan, độc giả xem Review Đầu tư dự án BĐS Phần 1

(2) Nguyên tắc lựa chọn

Khi NPV < 0 : thì dự án BĐS đầu tư bị từ chối . Khi NPV = 0 : Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền lựa chọn hoặc từ chối dự án BĐS. Khi NPV > 0 : Nếu là các dự án BĐS độc lập với nhau thì các dự án BĐS đầu tư hoàn toàn có thể được thông qua. Ngược lại, nếu là các dự án Bất động sản loại trừ lẫn nhau thì dự án Bất động sản có NPV lớn nhất sẽ được chọn.

(3) Bài tập tính NPV

1 Công ty đang xem xét một dự án bất động sản trong 4 năm. Thông tin liên quan:

 • Vốn đầu tư ban đầu cho dự án là 6 tỷ đồng
 • Đầu năm 2 phải bổ sung thêm vốn lưu động 0,5 tỷ.
 • VOL này sẽ được thu hồi vào năm cuối cùng của dự án.
 • Trong mỗi năm từ Năm 1 Năm 4, dự án sẽ tạo ra dòng tiền 2 tỷ/năm

Công ty có nên triển khai dự án bất động sản? Biết r = 10 %

Trả lời: Mục tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 41. Dòng tiền vào Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh2222 Rút VLD0,5 2. Dòng tiền ra Vốn ban đầu6Vốn bổ sung0,5 3. Dòng tiền thuần -61.5222,5 Hệ số chiết khấu ở mức 10%1.000.910.830.750,68Giá trị hiện tại(6)1.361.651.501,71 NPV 0,23

Kết luận: Nên chọn những dự án có NPV > 0

Lưu ý cách tính NPV trong excel

Vì bây giờ chúng ta làm bài thi trên máy tính nên các bạn hãy học cách tính NPV trên excel để nhanh chóng kiểm tra kết quả tính toán thủ công của mình có chính xác hay không. Vui lòng xem file excel đính kèm để biết công thức và cách áp dụng. Cách tính NPV và IRR trong Excel Tải xuống

2. IRR . phương pháp

(1) IRR là gì?

IRR Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (hay còn gọi là tỷ suất hoàn vốn vay nội bộ): là tỷ suất mà khi chiết khấu dòng tiền thuần của dự án BĐS đầu tư theo tỷ lệ này sẽ làm cho NPV của dự án BĐS đầu tư = 0 .

(2) Nguyên tắc lựa chọn

IRR là một trong những biện pháp hoàn vốn đầu tư. IRR đóng vai trò là điểm ngưỡng tối đa của ngân sách vốn ( r ) so với dự án Bất động sản . Khi IRR < r (ngân sách vốn): null Khi IRR = r: hoàn toàn có thể lựa chọn Chọn hoặc từ chối các dự án bất động sản. Khi IRR > r: cần xét 2 trường hợp: Nếu là dự án BĐS độc lập thì dự án BĐS đầu tư hoàn toàn có thể thỏa thuận được. bằng lòng. Ngược lại, nếu chúng là các dự án Bất động sản loại trừ lẫn nhau thì dự án Bất động sản có IRR lớn nhất sẽ được chọn.

(3) Cách xác định IRR

IRR = a + NPVa * (b  a) / (NPVa  NPVb)

Trong đó: a và b là lãi suất chiết khấu và a là lãi suất nhỏ hơn

Lưu ý khi tính IRR: Nếu bạn chọn tỷ lệ chiết khấu đầu tiên có NPV > 0 thì tỷ lệ chiết khấu thứ hai bạn nên chọn tỷ lệ > 1. Và ngược lại.

(4) IRR . bài tập tính toán

Tiếp tục bài tập NPV ở trên. Tuy nhiên, cần nhìn các dự án Bất động sản dưới góc độ IRR. Tại r = 10 %, NPV = 0,23 Vì vậy, tất cả chúng ta cần tính NPV ở các mức chiết khấu khác nhau. Vì r = 10 % NPV > 0 nên tất cả chúng ta nên chọn tỷ lệ chiết khấu > 10 %. Ví dụ: chọn r = 15 %. Áp dụng công thức tính NPV tương tự như ở phần 2, ta có: tại r = 15 % thì NPV = 0,44 Như vậy: IRR = 10 % + 0,23 * ( 15 % 10 %) / ( 0,23 + 0,44) = 11,7 % Kết luận : Dự án có IRR > r nên chọn dự án Bất động sản.

Lưu ý cách tính IRR trong excel

Vì bây giờ chúng ta làm bài kiểm tra trên máy tính nên các bạn hãy học cách tính IRR trên excel để nhanh chóng kiểm tra kết quả tính toán thủ công của mình có chính xác hay không. Vui lòng xem file excel đính kèm để biết công thức và cách áp dụng. Cách tính NPV và IRR trong Excel Tải xuống

3. So sánh phương pháp tính NPV và IRR (IRR vs NPV)

 • Phương pháp IRR dễ hiểu hơn. Vì khái niệm IRR (tỷ suất hoàn vốn) sẽ dễ hiểu hơn khái niệm NPV. Vì vậy, IRR thường được sử dụng nhiều hơn NPV.
 • Khái niệm IRR có một nhược điểm là dễ nhầm lẫn với khái niệm ROCE
 • IRR là một con số tương đối (%) nên quy mô của khoản đầu tư không được xem xét. Trong khi các khoản đầu tư nhỏ thường sẽ có IRR cao hơn các khoản đầu tư lớn.
 • Khi dòng tiền của dự án là thông thường (1 dòng tiền ra sau đó là dòng tiền vào): 2 phương pháp sẽ cho kết quả lựa chọn dự án như nhau. Tuy nhiên, khi dòng tiền bất thường: NPV vẫn áp dụng bình thường nhưng IRR có thể sẽ cho kết quả sai. Bởi vì với các dòng tiền không theo quy ước, phương pháp IRR có thể tạo ra nhiều kết quả IRR. Nếu người ra quyết định không nhận thức được vấn đề này, có thể dẫn đến kết quả lựa chọn sai lầm.
 • Giả định về NPV thực tế hơn IRR: NPV dựa trên giả định rằng các dòng tiền do dự án tạo ra sẽ được tái đầu tư với tỷ lệ hoàn vốn = chi phí vốn (tỷ lệ chiết khấu ban đầu) của dự án. IRR giả định rằng dòng tiền do dự án tạo ra sẽ được tái đầu tư với tỷ lệ hoàn vốn tương đương với tỷ lệ IRR ban đầu của dự án. Như vậy, giả định về IRR sẽ khó đạt được trong thực tế.
 • Khi các dự án loại trừ lẫn nhau (chỉ 1 dự án được chọn): 2 phương pháp có thể dẫn đến các lựa chọn khác nhau. NPV sẽ là phương pháp được ưu tiên hơn vì giả định NPV thực tế hơn IRR.
 • Khi tỷ lệ chiết khấu thay đổi trong suốt thời gian của dự án: sự thay đổi này có thể dễ dàng được đưa vào phương pháp NPV. Nhưng IRR thì không.
 • Về cách tính NPV và IRR, công thức tính NPV đơn giản và dễ thực hiện hơn IRR
Tham Khảo Thêm:  Hỏi đáp về Tôn sư trọng đạo – GDCD 7

Kết luận: NPV là chiến thuật có nhiều ưu điểm hơn. Nhưng IRR là giải pháp được sử dụng rộng rãi hơn trong thực tế.

4. Phương pháp Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP)

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP): là khoảng thời gian cần thiết để dự án tạo ra tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền ròng trong tương lai = vốn đầu tư ban đầu.

Đây hoàn toàn có thể coi là một biến thể nhằm khắc phục những nhược điểm của giải pháp Thời gian hoàn vốn PP. Do đó, nguyên tắc lựa chọn dự án BĐS và áp dụng DPP sẽ hoàn toàn tương tự như PP. Điểm độc đáo là: PP sử dụng dòng tiền ròng của dự án BĐS (không chiết khấu). trong khi DPP sử dụng giá trị hiện tại của các dòng tiền thuần của dự án Bất động sản (đã chiết khấu).

Ưu điểm và nhược điểm của DPP

Phương pháp này sẽ kế thừa những ưu điểm của PP giải quyết. Đơn giản, dễ thực hiện và tập trung sâu vào khả năng thanh toán của dự án bất động sản. Ngoài ra, chính xác là vì nó sử dụng dòng tiền chiết khấu. Vì vậy, nó cũng có lợi thế khi xem xét giá trị thời gian của dòng tiền. Do đó rút ngắn khoảng cách giữa giải pháp NPV và giải pháp Thời gian hoàn vốn chung. So với giải pháp PP, do DPP sử dụng kỹ thuật dòng tiền chiết khấu. Do đó, thời gian hoàn vốn tính theo DPP sẽ dài hơn so với tính theo PP. Do đó, có thể xem xét thêm dòng tiền của các dự án Bất động sản. Tuy nhiên, giống như PP, DPP không xem xét dòng tiền của các dự án Bất động sản sau thời gian hoàn vốn.

Ví dụ: Công ty xem xét 2 dự án A & B. Thời gian hoàn vốn dự kiến ​​có chiết khấu: 2,5 năm. Chi phí sử dụng vốn: r = 10%. Thông tin về dòng tiền dự kiến ​​của các dự án như sau: Dòng tiền Dự án A Dự án ĐỎ Vốn đầu tư ban đầu (Năm 0)10,0005,000 Lợi nhuận trước khấu hao:Năm 14,0003,000Năm 24,0002,500Năm 35,0001,500

Dự án BĐS nào sẽ được lựa chọn theo phương thức DPP?

Trả lời:

Giả sử Lợi nhuận trước khấu hao = Dòng tiền thuần của từng dự án BĐS Lập thời gian hoàn vốn có chiết khấu cho các dự án BĐS như sau:

dự án A Năm Dòng tiền DF 10% PV NPV lũy kế Giá trị hiện tại Năm 0(10.000)1.0000(10.000)(10.000)Năm 14.0000.90913.636(6.364)Năm 24.0000.82643.306(3.058)Năm 35.0000.75133.757699

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu của A = 2 + 3,058 / 3,757 = 2,81 năm

dự án LỖI Năm Dòng tiền DF 10% PV NPV lũy kế Giá trị hiện tại Năm 0(5,000)1,0000(5,000)(5,000)Năm 13,0000.90912,727(2,273)Năm 22,5000.82642,066(207)Năm 31,5000.75131,127920

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu của B = 2 + 207 / 1.127 = 2,18 năm

Kết luận: Dự án B có thời gian hoàn vốn có chiết khấu <= thời gian hoàn vốn có chiết khấu mong muốn (2,5 năm). B là dự án được chọn.

Xem thêm: Top 10 giải sách bài tập Công dân 8 2022

Phần 2. Ưu điểm và nhược điểm của dòng tiền chiết khấu (DCF)Ưu điểm Nhược điểm1. Bao gồm giá trị thời gian của dòng tiền bằng cách chiết khấu dòng tiền trong tương lai về hiện tại1. Kỹ thuật này sử dụng dòng tiền trong tương lai. Nhưng để dự đoán chính xác các dòng tiền này là điều không dễ dàng2. Xem xét toàn bộ dòng tiền liên quan đến dự án2. Phương pháp NPV (áp dụng kỹ thuật này) sẽ không hiệu quả đối với trường hợp phân bổ vốn3. Xem xét thời điểm của dòng tiền 3. Không dễ để ước tính Tỷ lệ dòng tiền chiết khấu4. Kỹ thuật này được áp dụng rộng rãi nên có thể dễ dàng so sánh giữa các dự án và doanh nghiệp. Tỷ lệ chiết khấu có thể thay đổi trong suốt thời gian của dự án. Vì vậy, việc áp dụng một tỷ lệ là không phù hợp.

Sau bài này mong các bạn đã biết cách tính NPV và IRR, DPP. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua phần còn lại của chủ đề Đánh giá dự án bất động sản đầu tư. Tôi muốn hỏi cách quy định thời hạn cho vay dựa trên thời gian hoàn vốn? Thời hạn vay có nhất thiết phải bằng thời gian hoàn vốn của dự án Bất động sản? Chào bạn, bạn có thể ví dụ cho Ad xem được không. Theo tôi hiểu thì vay là để phân bổ dòng tiền vào cho dự án Bất động sản khi dự án Bất động sản chưa mang lại dòng tiền vào đủ để bù đắp dòng tiền ra. Trong khi thời gian hoàn vốn là thời gian công ty nhận được dòng tiền vào = chuỗi dòng tiền ra lũy kế (doanh thu dự án bất động sản = 0). Như vậy, sẽ có lúc dòng tiền vào của một dự án Bất động sản không đủ bù đắp dòng tiền ra lũy kế nhưng cũng đủ bù ngân sách của năm đó. Như vậy, rõ ràng là không cần vay nữa. Vì vậy, Ad hiểu rằng thời hạn vay không nhất thiết phải bằng thời gian thu hồi vốn của dự án Bất động sản.

Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này
Ở phần mở rộng nhà xưởng với tổng vốn đầu tư là 1600 triệu đồng, trong đó: 800 triệu đồng phải giải ngân vào đầu năm 1 và 800 triệu đồng vào đầu năm thứ 2 của dự án. 3, Dự án bắt đầu đi vào sản xuất và có doanh thu tăng hàng năm do đầu tư mở rộng nhà xưởng là 650 triệu đồng, chi phí vận hành (không bao gồm khấu hao) là 180 triệu đồng/năm Giá trị thanh lý cuối vòng đời dự án là 30 tỷ đồng triệu đồng Vòng đời dự án là 8 năm gồm 2 năm đầu tư xây dựng và 6 năm khai thác Thời gian khấu hao tính từ năm thứ 3
Tính NPV của dự án và thời gian hoàn vốn?
Biết giá vốn là 15%; thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%/năm; và doanh nghiệp thực hiện khấu hao tuyến tính

Em ơi, kiểu đăng bài này giống như ví dụ về kỹ thuật Quảng cáo NPV đã giải thích trong bài tập. Nếu chưa biết đọc bài này bạn có thể tìm hiểu thêm bài viết sau: https://tuonthi.com/dang-bai-danh-gia-du-an-dau-tu/

Sai lầm lớn nhất của kiểu bài này là tính sai thời điểm của dòng tiền.
Như trong ví dụ của tôi:
800 triệu giải ngân đầu năm 1 => Sẽ được coi là phát sinh vào năm 0 theo nguyên tắc xác định dòng tiền
800 triệu giải ngân đầu năm 2 => Được coi là phát sinh trong năm 1 theo nguyên tắc xác định dòng tiền
Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 30 triệu nên vào dòng tiền năm thứ 8
Chi phí khấu hao được tính từ năm 3  năm 8 (năm 0  năm 2 sẽ không phát sinh). Chi phí khấu hao không phải là dòng tiền, vì vậy chúng sẽ cần được cộng vào lợi nhuận để tính toán dòng tiền hàng năm của dự án.

Sau khi phân tích thời gian dòng tiền như trên, tôi đưa vào biểu đồ dòng tiền dự án bất động sản. Tham khảo cụ thể bài viết nếu bạn chưa biết cách lập bảng lập dòng tiền dự án bất động sản.

Ad cho bài này biết sao trả lời được. Làm ơn giúp tôi với. Thanks ad trước T.T
Đầu năm 2020, Công ty Nam An có ý định bán một số phương tiện vận tải cũ và có hai đơn vị muốn mua lại số phương tiện này. Một bên đề nghị trả $50,000 ngay lập tức và một bên khác đề nghị trả $55,500 nhưng trả sau 1 năm. Đầu năm 2020, công ty nợ ngân hàng một khoản tiền với lãi suất vay là 14%/năm. Nếu công ty có tiền tại thời điểm đó, số tiền này có thể được đầu tư/gửi với tỷ suất sinh lợi 11%/năm. Giả sử công ty được thanh toán một phần cho ngân hàng trước hạn, bạn có thể tư vấn cho công ty quyết định lựa chọn ưu đãi nào? Tại sao?

Tham Khảo Thêm:  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Chào Mai
Các kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư NPV  IRR  DPP là để đánh giá các dự án đầu tư dài hạn, nhiều năm. Đối với loại bài tập bạn đã đề cập, đó là quyết định bán tài sản  đây là một quyết định hoạt động liên quan nhiều hơn đến các kỹ thuật ra quyết định trong kế toán quản trị (F5).

Cách để làm điều này là sử dụng các kỹ thuật tin tức thích hợp trong việc đưa ra các quyết định hành động. Chi phí phù hợp là những chi phí phát sinh trong tương lai liên quan đến việc ra quyết định hành động.

Trong tình huống của tôi, cần phải quyết định chọn bán cho bên nào. Vì vậy, tôi lập bảng chi phí phù hợp cho 2 phương án, bao gồm các tiêu chí sau:
PA 1. Bán cho bên ngay 50.000 đô la
(1) Thu nhập: Bán tài sản +
(2) Tiết kiệm chi phí: Là chi phí lãi vay tiết kiệm được khi thanh toán sớm khoản vay ngân hàng

PA 2. Bán cho người trả $55,500
(1) Thu nhập: Bán tài sản
(2) Chi phí cơ hội bị mất: Là chi phí lãi vay phát sinh khi không thanh toán sớm khoản vay ngân hàng

Tôi đã so sánh hiệu suất giữa hai tùy chọn. PA nào có ngân sách thấp hơn hoặc thu nhập cao hơn thì nên chọn. Bạn có thể đọc thêm các bài viết liên quan của F5 để tìm hiểu thêm. mình muốn hỏi bài này

Red Sun Co đang xem xét việc giới thiệu một sản phẩm mới đòi hỏi đầu tư đáng kể liên quan đến việc mua thiết bị mới và xây dựng một nhà máy mới. Máy mới dự kiến ​​có giá 3.500 triệu đồng bao gồm tất cả cài đặt, tuy nhiên mới đây công ty nhận được báo giá của 2 hãng với giá hơi khác nhau là 3.600 triệu đồng và 3.620 triệu đồng cho máy. mới.
Công ty đã chi 550 triệu đồng trong hai năm qua để nghiên cứu sản phẩm mới.
Công ty sẽ lắp đặt thiết bị mới trong một nhà máy mới sẽ được xây dựng trên khu đất đã mua cách đây 10 năm với giá 10.000 triệu đồng. Tuy nhiên, giá đất đã tăng đáng kể và hiện có giá 20.000 triệu đồng. Chi phí xây dựng nhà máy mới ước tính khoảng 18.000 triệu đồng. Công ty có kế hoạch tài trợ cho việc xây dựng này bằng một khoản vay dài hạn với lãi suất 12%/năm.

Giám đốc công ty tin rằng dự án sẽ tăng doanh thu 13.000 triệu đồng mỗi năm cho mỗi 10 năm của dự án. Ngoài ra, việc vận hành thiết bị mới đòi hỏi phải tăng số lượng nhân công và chi phí tăng thêm vào lương trong 2 năm đầu sẽ là 650 triệu đồng. Dự kiến ​​số lượng nhân viên sẽ không tăng thêm nhưng lương dự kiến ​​sẽ tăng 3% mỗi năm kể từ năm thứ ba. Chi phí nguyên vật liệu và chi phí cố định nhà máy cũng sẽ tăng lần lượt là 900 triệu đồng và 400 triệu đồng mỗi năm.
Các công ty sẽ phải mua thêm hàng tồn kho. Khoản tăng hàng tồn kho là 4.700 triệu đồng và sẽ được yêu cầu khi bắt đầu dự án.
Việc giới thiệu sản phẩm mới giúp công ty tăng doanh số, nhưng sản phẩm mới cũng sẽ cạnh tranh với một số sản phẩm hiện có. Công ty ước tính doanh thu bị mất từ ​​các sản phẩm hiện có là 200 triệu đồng mỗi năm.
Chi phí bảo trì cho cả thiết bị và nhà máy ước tính khoảng 120 triệu đồng mỗi năm.
Đối với các mục đích thuế, áp dụng khấu hao theo đường thẳng, thiết bị mới được khấu hao trong thời gian sử dụng hiệu quả là 12 năm và nhà máy là hơn 15 năm. Đối với mục đích kế toán, công ty khấu hao thiết bị mới trong 15 năm.
Khi kết thúc dự án, dự kiến ​​máy sẽ được bán với giá 800 triệu đồng. Giá đất dự kiến ​​sẽ không tăng trong suốt vòng đời của dự án và nhà máy sẽ không tăng thêm bất kỳ giá trị nào vào giá trị bán của đất. Sẽ không có thuế lãi vốn phải trả khi bán đất.
Công ty nộp thuế TNDN với thuế suất 20%. Giả định rằng lạm phát là không đáng kể và có thể bỏ qua. Tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu là 15%.
Tính giá trị hiện tại ròng cho dự án này và tư vấn cho công ty xem họ có nên tiếp tục dự án này hay không.

Chào bạn, mình chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến nội dung bài viết, còn vấn đề gì muốn trao đổi về kỹ năng, kiến ​​thức thì mình cũng sẵn sàng trao đổi. Nhưng Ad không làm bài hộ mình.

Ad ơi, cho mình hỏi cách khắc phục lỗi này với:
Xem xét hai dự án loại trừ lẫn nhau A và B để xây dựng
Thời gian sử dụng 5 năm. bao gồm cổ phần xây dựng và cổ phần bảo trì hàng năm
Dự án A: Cổ phần ban đầu: 1500; N1:155; N2:155; N3:185; N4:185; N5:186; CP đã loại bỏ: 200
Dự án B: CP ban đầu: 1650; N1:125; N2:125; N3:135; N4:135; N5:133; CP đã loại bỏ: 210
Nếu lãi suất chiết khấu là 10%/năm, bạn sẽ chọn dự án nào (CP sẽ bị loại bỏ vào cuối năm thứ 5)

Tôi hoàn toàn có thể lập bảng tính dòng tiền của từng dự án Bất động sản, sau đó tính NPV của 2 dự án Bất động sản này. Vì là dự án Bất động sản bị loại, tức là chỉ chọn 1, nên chọn dự án Bất động sản có NPV lớn hơn cũng được.

Dạ, giúp em bài này ạ
Công ty Honda dự định đầu tư dây chuyền lắp ráp ô tô trị giá 10 triệu USD. Lợi nhuận ròng và khấu hao từ năm 1 đến năm 2 dự kiến ​​là 6 triệu USD/năm. Sau 2 năm, nhà máy được bán cho một công ty khác với giá trị thu hồi là 2 triệu USD. Tính IRR

Giúp mình vấn đề này với: công ty A có khoản đầu tư là 650.000 vào đầu năm 1 và 1.100.000 vào đầu năm 2. công ty ước tính dòng tiền của mình là 250.000 trong năm, 300.000 vào năm 3, 350.000 vào năm 4 và 400.000 trong những năm tiếp theo cho đến năm thứ 10. tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu 14 %. tính NPV. Bạn có nên gật đầu đầu tư? Chào Trang, Ad không giúp làm bài tập. Ad chỉ có thể hoàn toàn hướng dẫn các bạn như sau 🙁 1) Xác định dòng tiền của một dự án BĐS : Dòng tiền ra đầu năm 1 (650.000) được coi là dòng tiền năm 0; Dòng tiền ra đầu năm 2 (1.100.000) được coi là dòng tiền năm 1; Dòng tiền năm 2 là 250.000 ; Dòng tiền năm 3 là 300.000 ; Dòng tiền năm 4 là 350.000 ; Dòng tiền Năm 5 Năm 10 : 400.000( 2 ) Tính NPV dự án BĐS : Mình điền dòng tiền vào file excel từ Năm 0 Năm 10. Tỷ lệ chiết khấu 14%.( 3 ) Nếu NPV > 0 : chọn và ngược lại ngược lại. Nếu = 0 : cần xem xét các yếu tố khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở bài viết sau nếu vẫn chưa rõ cách làm cụ thể: https://tuonthi.com/phuong-phap-npv-va-phuong-phap-irr/Ad cho mình hỏi khi nào bài báo đưa ra: yêu cầu vốn lưu động bằng 30% chênh lệch giá ròng. Vốn lưu động bị tịch thu hàng loạt khi kết thúc dự án Bất động sản. Vốn lưu động sẽ được thành lập như thế nào? Cảm ơn! Chào Ngọc Khánh, mình đặt giá net chênh lệch năm ngoái. Sau đó lấy chênh lệch giá ròng * 30% làm vốn lưu động. Đề không nêu rõ thời điểm tạo ra vốn lưu động nên ta hiểu là năm nào thì vốn lưu động được tạo ra trong năm đó. Ví dụ: Năm 0 không có chênh lệch giá ròng nên VLD = 0; Năm 1 có chênh lệch giá là 10 tỷ nên VLD phát sinh = 3 tỷ. Đây là dòng tiền ra. Việc tịch thu hàng loạt khi kết thúc dự án Bất động sản có nghĩa là nếu dự án Bất động sản kéo dài 10 năm thì đến năm thứ 10 sẽ có hàng loạt dòng tiền sẽ được tiêu ra. Tôi đã ra ngoài cho đến nay. Em chào anh quản trị. Bạn có thể vui lòng hướng dẫn tôi với bài viết này? Dự án có vốn đầu tư ban đầu (năm 1) là 2000 tỷ đồng. Giai đoạn thiết kế và thi công của dự án Bất động sản sẽ kết thúc sau 3 năm, sau đó dự án Bất động sản cần được bảo trì với kinh phí 10 tỷ đồng mỗi năm. Giả sử dự án Bất động sản sẽ thu được lợi nhuận hàng năm là 200 tỷ đồng trong 15 năm. NPV là bao nhiêu nếu tỷ lệ chiết khấu là 3% và 15%? Tính IRR?. Cảm ơn quản trị viên rất nhiều!

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về spider man hình vẽ

Xin chào Admin, bạn có thể hướng dẫn mình được không?
Vốn đầu tư khi đi vào hoạt động là 5 tỷ đồng. Dự kiến ​​doanh thu bán nước sạch trong 5 năm đầu là 0,55 tỷ đồng/năm. từ các năm sau là 0,6 tỷ đồng/năm. Lợi ích bằng tiền mà dự án mang lại cho xã hội là 105 triệu đồng/năm. Tổng chi phí hàng năm của dự án là 600 triệu đồng. Tuổi thọ của dự án là 25 năm. Dự án phải vay vốn với lãi suất 2,5%/năm.
Tính NPV và IRR?

Chào bạn, trường hợp này hoàn toàn giống với các trường hợp trong ví dụ của bài viết. Để tính được NPV hay IRR thì phải dựa vào dòng tiền của dự án Bất động sản được thiết lập như thế nào. Sau đó tùy theo cách tính NPV hay IRR để sử dụng công thức tương thích.

Trong tình huống của tôi:
vốn đầu tư 5 tỷ đồng là dòng tiền ra. Chưa thấy giờ sinh cụ thể nhưng thường là Năm 0
Doanh thu hàng năm là dòng tiền vào. 5 năm đầu, giả sử từ năm 1  Năm 5 là 0,55 tỷ/năm, từ năm 6  năm 25 là 0,6 tỷ/năm
Lợi ích quy đổi thành tiền là dòng tiền 105 triệu/năm, giả định phát sinh từ Năm 1 năm 25
Tổng chi phí hàng năm 600 triệu là dòng tiền ra. Vậy 1 năm là 600 triệu/25 = 2,4 triệu/năm
Chi phí vốn vay dự án 2,5%/năm: chúng tôi sẽ không đưa vào khi xác định dòng tiền liên quan của dự án. Lý do mình đọc ở bài này: https://tuonthi.com/f9-dang-bai-invesment-appraisal/

Bài toán khó chỉ nằm ở việc xác định dòng tiền của dự án Bất động sản. Và sau khi đã nghiên cứu, phân tích rõ ràng thì việc đo lường, thống kê chỉ là áp dụng công thức. Nếu bạn không chắc chắn, hãy xem kỹ ví dụ trong bài viết.

Chào quản trị viên. Bạn có thể hướng dẫn tôi về bài viết này?
tổng chi phí cho tiêu/năm trong 3 năm đầu là 32 triệu đồng. rồi 20 triệu. Tiêu bắt đầu cho bói từ năm thứ 3, năng suất từ ​​năm thứ 3 đến năm thứ 5 là 1,5 tấn/ha tiêu khô. từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 là 2 tấn/ha rồi 1 tấn/ha. giá tiêu từ năm thứ 3 đến năm thứ 10 là 80.000 đồng/kg rồi 100.000 đồng/kg. biết chi phí khai hoang là 14 triệu đồng/ha. 17 triệu/ha. Chu kỳ kinh tế của cây là 22 năm. giá thanh lý 15tr/năm. lãi suất ngân hàng 13%/năm. tính NPV và IRR?

Chào Phương, Như trong bài viết Ad đã chia sẻ, để tính được NPV hay IRR thì quan trọng nhất là phải thiết lập chính xác dòng tiền ra và dòng tiền vào của một dự án Bất động sản. Việc xác định dòng tiền của dự án bất động sản phải tuân thủ các nguyên tắc và quy ước lập dòng tiền. Em tìm hiểu thêm ở bài này nhé: https://tuonthi.com/f9-dang-bai-invesment-appraisal/tin case em đưa chưa đủ về thời gian tạo dòng tiền nên khi làm bài em sẽ Không có địa điểm cơ sở để xác định dòng tiền phát sinh trong năm nào. Cụ thể Ad tìm hiểu và phân tích trường hợp của mình cho mình thấy như sau 🙁 1) Chủ topic cho kinh phí cây tiêu trong 3 năm đầu là 32tr/năm. Vậy dòng tiền này phát sinh từ Năm 0 (năm hiện tại) Năm 1 Năm 2 hay Năm 1 Năm 2 Năm 3?( 2 ) Từ năm 3 đến năm 5 năng suất là 1,5 tấn/ha và năm 6 năm 10 là 2 tấn/ha và năm 11 và 22 là 1 tấn/ha. Mình lấy thông tin đầu ra này * đơn giá tương ứng (năm 3, năm 10 là 80.000/kg và năm 11 – năm 22 là 100.000/kg) thì dòng tiền sẽ vào. Tuy nhiên không biết dòng tiền khi nào được tạo ra. (3) Chi khai hoang 14tr/ha và cùng kinh phí 17tr/ha là dòng tiền ra nhưng đề tài cũng không nói rõ thời điểm phát sinh. . Ad đoán nó sẽ phát sinh vào năm 0 (năm hiện tại).(4) Giá thanh lý là 15 triệu/năm nhưng mình không biết ý nghĩa là gì và tịch thu chẳng hạn vào năm nào. Nhưng thanh lý sẽ là dòng tiền vào và thường là tịch thu khi kết thúc dự án BĐS (5) Lãi suất ngân hàng nhà nước 13%/năm hoàn toàn có thể dùng thông tin này làm lãi suất chiết khấu. Chiết khấu để tính NPV/IRR Với việc chưa biết thông tin về thời điểm tạo dòng tiền, bạn hoàn toàn có thể đưa ra các giả định làm cơ sở để thiết lập dòng tiền hàng năm. Sau đó đo và thống kê theo hướng dẫn trong bài viết của Ad

Chào AD, AD tư vấn giúp em với!
Nếu sử dụng vốn vay (lãi suất 10%/năm), trả gốc và nợ trong vòng 10 năm thì dòng tài sản đầu tư ròng được phân bổ dần trong vòng 10 năm. Trong trường hợp này, dòng tiền ra sẽ phát sinh hàng năm (1 phần gốc + lãi) chứ không phải tổng chi phí ban đầu! Vậy trong trường hợp này mình nên tính thời gian hoàn vốn của dự án dc như thế nào ạ! do dòng tiền ra phát sinh từ năm 1 đến năm 10!

Để tính thời gian hoàn vốn, bạn chỉ phải sử dụng giải pháp Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP). Bạn lập bảng tính dòng tiền, trong đó lập dòng tiền (gốc + lãi) hàng năm, chiết khấu về hiện tại là xong. Bạn xem ví dụ ở mục 4 của bài viết coi như ra.

Chào AD, xin giúp về vấn đề tính NPV!
Như bài tập (3) về cách tính NPV bằng tay dòng tiền là -6 1.5 2 2 2.5 ta tính được NPV là 0.23, nhưng khi áp dụng công thức trên Excel NPV(10%,(dòng tiền) thì 0.21 là chính xác bằng 0,23/(1+10%).
Vậy tính ray thế nào cho đúng hay tính bằng công thức excel đúng! bởi vì một số hướng dẫn được tính toán bằng tay và một số hướng dẫn chỉ là excel! Nhưng không hiểu sao lại bị lỗi như vậy!
Cảm ơn AD!

Chào bạn, mình tính bằng excel vẫn ra 0.23 bạn nhé. Tôi không biết nếu bạn đã làm điều đó sai cách. Bạn xem cách mình đưa công thức excel vào đây nhé: https://drive.google.com/file/d/1vd1GMjHe_uHMFhwiAF6pJ59qiwvS1Qha/view?usp=sharing

AD cho mình hỏi cách tính r khi biết hệ số chiết khấu trong công thức
A=1-[1-(1+r)^-n]/r khi biết A và n.
Tôi cám ơn!

Hi Duc, r là thông số giảm giá. Ad chưa rõ bạn muốn hỏi gì. Bạn có thể cho một ví dụ nhỏ?

Xin chào admin, bạn có thể tư vấn cho tôi được không?
Kế hoạch sản xuất
Chai nhựa; Dòng tiền ròng hàng năm; Năm 0: 50 triệu, Năm 1-5: 18 triệu
Hộp giấy; Dòng tiền ròng hàng năm; Năm 0: 50 triệu, N1: 20 triệu, N2: 30 triệu, N3: 25 triệu, N4: 10 triệu, N5: 10 triệu
YÊU CẦU:1. Chọn lãi suất sao cho NPV của hai dự án bằng nhau
2. Tính thời gian hoàn vốn của dự án đã chọn bằng cách sử dụng IRR . tiêu chuẩn

Xem thêm: Sách Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Trang 37, 38, 39, 40, 41 Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 | Kết nối tri thức

Ad ơi, tỷ lệ chiết khấu với MARR có giống nhau không ạ?

xin chào quản trị viên. Anh có thể giải thích giúp em cách tính dòng tiền ròng của từng năm được không ạ?
Tại sao lại là 1,5  2  2  2,5?
Cảm ơn quản trị viên.

Admin cho mình hỏi.
Trong bài tập ví dụ. Trong tiêu đề có nói là đầu năm 2 bổ sung vốn 0,5 tỷ.
Trong giải pháp tại sao 0,5 tỷ còn lại trong năm 1.
Ngoài ra, dòng tiền ròng 1,5 2 2 2,5 được tính như thế nào?
Bạn có thể giúp tôi với một lời giải thích?

Video liên quan

Nguồn: https://evbn.org
Chuyên mục: Bài tập

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *