bài tập toán lớp 2 học kỳ 2

Tổng hợp 45 bài toán ôn tập chuẩn bị thi học kì 2 lớp 2. Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt nhất.

Bài 1: Đặt rồi tính:

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 2 học kỳ 2

36 + 23 ; 100 – 46; 60+27; 72 – 19 ; 57+38; 98 – 49; 100 - 60

45+59; 67 + 23            18 + 35            76 – 37 81 – 37 21 + 29            57 – 48

32 : 8               9 x 4    40 : 4               50 : 10 24 : 6               27 : 9               21 : 3

35 : 5               12 : 6               15 : 3               18 : 6               20 : 4               26 : 4      18 : 9

3 x 8    4 x 7 6 x 5    9 x 5    8 x 4    9x 2     6 x 3

3 x 4    9 x 3    7 x 5    10 x 3 2 x 7    3 x 3    4 x 4
Bài 2: Nhập số:

2 dm 8cm = ………….cm 32cm = …….dm…….cm

90cm = …………..dm 8dm = ……..cm

Bài 3: Tìm x:

a) x +17 = 90 – 9 ; b) 71 – x = 17 + 12     c) 3 x x = 12 + 18

d) x : 4 = 36 : 9     e) 28 : x = 65 – 58     f) 7 x x = 81 – 60

Bài 4: Toàn có 26 viên bi, Toàn nhiều hơn Nam 9 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 5: Mỗi con vịt có 2 chân. Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu chân?

Bài 6: Mỗi chiếc xe đạp có 2 bánh. Hỏi 5 chiếc xe đạp như vậy có bao nhiêu bánh?

Bài 7: Tính nhẩm:

3 x 7 =                            18 : 2 =                     4 x 6 =                      16 : 4 =
4 x 8 =                            28 : 4 =                     3 x 4 =         20 : 2 =
5 x 5 =       15 : 3 =                       5 x 2 =                     30 : 3 =
Bài 8: Tìm x :

a/ X + 3 = 15 b/9 + X = 15    c/ X – 14 = 37  d/ 89 – X = 67

e/ X + 39 = 60  f/ 48 + X = 65  g/ X – 34 = 29  h/ 73 – X = 45

Bài 9: Có 24 học sinh được chia đều thành 3 nhóm. Có bao nhiêu học sinh trong mỗi nhóm?

Bài 10: Tìm x:

a/ X : 4 = 9      b/ X : 4 = 5                         c/ X : 5 = 7       d/ X : 3 = 10

e/ 45 : X = 9         f/ 35 : X = 7                           g/ 27 : X = 3              h/ 28 : X = 8

Bài 11: Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy có bao nhiêu con thỏ?

Bài 12: Tìm x:

a/ X x 4 = 36    b/ 3 x X = 27             c/ 10 x X = 40  d/ X x 7 = 28

e/ 4 x X = 24    f/ X x 8 = 32     g/ 5 x x = 45 giờ/7 x X = 35

Bài 13: An và Huy có tổng cộng 26 viên bi. Nếu An cho Huy 5 viên bi thì Huy cho An 7 viên bi. Bây giờ ở túi 2 bạn có các viên bi = nhau. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi, Huy có bao nhiêu viên bi?

Bài 14: Biết rằng số thỏ ít hơn gà là 18 con và số thỏ là 19. Hỏi cả gà và thỏ có bao nhiêu chân?

Bài 15: An cho Bình 16 viên bi, An còn lại 26 viên bi. Hỏi An có bao nhiêu viên bi trước khi cho Bình?

Bài 16: Tuổi bố hiện nay 35 tuổi, con 12 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố và tuổi con khi con bằng tuổi bố.

Bài 17: Tuổi hiện nay của tôi là 45 tuổi, em 37 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi anh bằng tuổi em.

Bài 18:

a) Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 12.

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 13.

Xem thêm: vẽ con ếch đơn giản

c) Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 15.

d) Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 17.

e) Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng bằng 11.

Bài 19: Có 1 lượng gạo khi cho vào mỗi bao 4 kg thì có 10 bao. Hỏi mỗi bao 5kg đựng được bao nhiêu bao gạo.

Bài 20: Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 3kg thì còn lại 11 túi và 2kg. Hỏi số gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 21: Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 5kg thì còn lại 8 túi và 4kg. Hỏi số gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 22: Có 1 lượng dầu, khi đổ vào mỗi thùng 5 lít thì có 6 thùng. Hỏi mỗi thùng 3 lít với số dầu như trên thì đựng được bao nhiêu thùng dầu?

Bài 23: Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít. Làm thế nào để đo 2 lít dầu?

Bài 24: Với 1 can 5 lít và một can 2 lít. Làm thế nào để đo 1 lít dầu?

Bài 25: Với 1 can 5 lít và can 3 lít. Làm thế nào để đo 1 lít dầu?

Bài 26: Có 13 lít nước mắm trong can 2 lít, 3 lít và 5 lít. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lon?

Bài 27: Bình có nhiều hơn An 11 viên bi. Nếu Bình cho An 6 viên bi thì Bình có ít hơn An bao nhiêu viên bi?

Bài 28: Mai có nhiều hơn Nam 12 viên bi. Mai phải cho Nam bao nhiêu viên bi để số bi bằng nhau?

Bài 29: Linh có nhiều hơn Hà 13 viên bi. Nếu Linh cho Hà 5 viên bi thì Linh có nhiều hơn Hà bao nhiêu viên bi?

Bài 30: Lan có nhiều hơn Huệ 12 quyển vở. Hồng đưa cho Huệ 4 quyển vở. Hỏi Lan nhiều hơn Huệ bao nhiêu quyển sách.

Bài 31: An có nhiều hơn Dũng 1 viên bi. Nếu An cho Dũng 8 viên bi thì số viên bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi An có bao nhiêu viên bi?

Bài 32: Nếu lấy ba chữ số 1,2,4 làm chữ số hàng chục, năm chữ số 3, 5, 6, 7, 9 làm chữ số hàng đơn vị. Viết tất cả các số có hai chữ số đó?

Bài 33: An có một số hộp bi, mỗi hộp có 5 viên bi. Tôi đã mua thêm 30 viên bi. Hỏi An có bao nhiêu hộp bi?

Bài 34: Có 5 con chim được nhốt trong 4 cái lồng. Có thể nói chắc chắn rằng có ít nhất một lồng chứa hai con chim không?

Bài 35: Với 3 chữ số 2,5,7. Lập các số có 3 chữ số sao cho mỗi số có 3 chữ số khác nhau.

Bài 36: Với 3 chữ số 1,2,3. Tạo tất cả các số có 3 chữ số.

Bài 37: Một người đi bộ 5 km trong 1 giờ. Hỏi trong 3 giờ người đó đi được bao nhiêu km?

Bài 38: Một sợi dây dài 18m, người ta cắt nó thành 3 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?

Bài 39: Hai xe khách đi ngược chiều từ tỉnh A và tỉnh B gặp nhau tại điểm C. Nơi hai xe gặp nhau cách tỉnh A 36 km và tỉnh B 45 km. Hỏi hai tỉnh A và B cách nhau bao nhiêu km ?

Bài 40: Đoạn đường từ xã A đến xã B dài 14 km, đoạn đường từ xã B đến xã C dài hơn đoạn đường từ xã A đến xã B là 7 km. Hỏi đoạn đường từ xã B đến xã C dài bao nhiêu km?

Bài 41: Từ 3 chữ số 0,2,5.

a) Lập các số có hai chữ số từ ba chữ số trên.

b) Lập các số có ba chữ số từ ba chữ số trên.

Bài 42: Trong hộp có 5 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Bình không nhìn vào hộp và mỗi lần lấy ra 4 viên bi 2 lần. Có thể nói một cách chắc chắn rằng số viên bi Bình đã lấy là:

a) Có ít nhất 3 viên bi đỏ?

b) Có ít nhất 1 viên bi màu xanh?

Bài 43: Làm thế nào để đong được 2 lít dầu khi có 1 can 3 lít và 1 can 7 lít.

Bài 44: Có 8 lít dầu đựng trong bình 2 lít và 3 lít. Hỏi mỗi loại bao nhiêu hộp?

Xem thêm: vẽ tranh đề tài gia đình anime