bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3

Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được ban hành ngày 01/11/2019 và chính thức có hiệu lực. có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2019. Theo đó, cơ sở giáo dục phổ thông cử giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên hàng năm theo chỉ tiêu của nhà trường và theo quy định chung. Mỗi giáo viên sẽ viết Bài tập bồi dưỡng thường xuyên 2022 cho giáo viên THPT như một cách tổng kết và báo cáo kết quả học tập. Đây cũng sẽ là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên trong khóa học.

Bạn đang xem: bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3

Mục lục

Các buổi bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên các cấp

Theo quy định tại Thông tư 17 và các văn bản kèm theo, giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên nêu trên bao gồm giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. , trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

Theo đó, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày toàn bộ 15 bài mẫu tương ứng với 15 học phần trong chương trình đào tạo. Giáo viên các cấp tham gia chương trình bồi dưỡng này có thể sử dụng các bài mẫu mà chúng tôi cung cấp ở cuối bài viết để tham khảo.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2022 của giáo viên phổ thông

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên năm 2022 của giáo viên THPT

Về nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học

Thông tư chia thành 3 chương trình bồi dưỡng chính cho giáo viên, cụ thể nội dung và thời lượng tối thiểu bắt buộc như sau:

Nội dung chương trình 1: Cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp học phổ thông. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 giờ/năm học).

Nội dung chương trình 2: Cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng chuyên sâu để thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông trong từng thời kỳ của từng địa phương. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 giờ/năm học).

Nội dung Chương trình 3: Phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Thông tư cũng quy định rõ, đối với chương trình số 1 và số 2 thì được giảm nhưng chương trình số 3 thì không được giảm thời gian đào tạo. Chương trình đào tạo 03 là chương trình đào tạo gồm 15 mô đun chính, mỗi giáo viên sẽ lựa chọn một hoặc một số mô đun phù hợp để đảm bảo đào tạo đúng nhu cầu thực tế của từng cá nhân và cơ sở giáo dục mà vẫn đảm bảo thời lượng đào tạo theo quy định.

Xuống đây, EVBN trân trọng giới thiệu BST BDTX giáo viên THPT 2020 theo Thông tư 17 với đầy đủ 15 module.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2022 của giáo viên phổ thông

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên năm 2022 của giáo viên THPT

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 01 GVPT

Mô đun 01 trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên thuộc nhóm chương trình bồi dưỡng giáo viên. Nội dung của mô đun 1 này là “nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay”. Đúng như tên gọi, học phần này tập trung bồi dưỡng kiến ​​thức hướng đến các mặt đạo đức nhà giáo trong thời kỳ mới. Tình hình thế giới và toàn xã hội Việt Nam luôn biến động không ngừng, kéo theo nhiều thách thức đối với ngành giáo dục. Điều đó đòi hỏi người thầy phải đứng vững trước những biến đổi phức tạp của đời sống xã hội. Làm sao để vừa theo kịp xã hội vừa giữ được đạo đức nghề nghiệp trong sạch, mãi mãi xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác Hồ suốt cuộc đời, là tấm gương cho mọi học sinh noi theo.

Tham khảo mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2020

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bài thu hoạch module 1 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 02 GVPT

Nội dung học phần 2 trong chương trình bồi dưỡng giáo viên là “Xây dựng phong cách người giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay”. Mô đun 2 tập trung vào các phương pháp hình thành phong cách, tác phong nhà giáo trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Sau khi học xong mô đun này, mỗi giáo viên sẽ có những gợi ý để định hình phong cách của bản thân trong sinh hoạt cũng như trên bục giảng để tiến tới là một nhà giáo đa năng, hiện đại và có đạo đức nghề nghiệp. . Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bài thu hoạch module 2 GVPT.

Mẫu bài thu hoạch BDTX module 1

Bộ sưu tập mẫu BDTX mô đun 1

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 03 GVPT

Tuyển tập module 3 chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học có nội dung "Phát triển chuyên môn bản thân" thuộc chương trình bồi dưỡng phẩm chất giáo viên, theo Thông tư 17. Bài 3. Xung quanh những gợi ý về phát triển chuyên môn và tự bồi dưỡng. Mỗi giáo viên căn cứ vào năng lực bản thân và tình hình thực tế của cơ sở nơi mình công tác để có giải pháp, kiến ​​nghị cụ thể. Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải BST giáo án module 3 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 04 GVPT

Mô đun 04 của Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2020 nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Nội dung mô đun 4 là “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”. Đây là một hướng phát triển quan trọng với phương pháp lấy năng lực của học sinh làm cơ sở để xây dựng kế hoạch dạy và học.

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải BST giáo án module 4 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 05 GVPT

Thuộc chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên trung học phổ thông, mô đun 5 là mô đun quan trọng với nội dung “sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”. Học phần này tập trung vào các phương pháp thực hành được ban hành và dùng chung cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên cơ sở phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Bài thu hoạch học phần này sẽ xoay quanh việc áp dụng các phương pháp đã học vào ứng dụng thực tế tại trường của bạn.

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bài thu hoạch module 5 GVPT.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 5

Bài 5 đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 06 GVPT

Tuyển tập BDTX module 6 thuộc nội dung chính xoay quanh vấn đề kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Đánh giá học sinh là công việc thường xuyên trong dạy học. Tuy nhiên, làm thế nào để đánh giá đúng năng lực, kích thích phát triển những phẩm chất vốn có của mỗi học sinh là điều không đơn giản. Sau khi học xong học phần này, giáo viên sẽ có nhiều gợi ý thiết thực giúp ích trong quá trình đánh giá và kiểm tra năng lực của học sinh.

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bài thu hoạch module 6 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 07 GVPT

Là học phần cuối cùng trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên, học phần 7 tập trung vào việc tư vấn, hỗ trợ học viên trong hoạt động dạy học và giáo dục. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên theo cách nào, ở khía cạnh nào, có công cụ hỗ trợ gì… là những vấn đề được quan tâm trong học phần.

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải Giáo án 7 module GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 08 GVPT

Xây dựng môi trường giáo dục là vấn đề quan trọng của mỗi nhà trường. Môi trường như thế nào sẽ hình thành tính cách, năng lực, hành vi của học sinh theo hướng đó. Một ngôi trường có nền văn hóa học tập tốt, xây dựng khuyến khích học sinh rèn luyện và phát huy năng lực bản thân là ngôi trường mà phụ huynh nào cũng muốn gửi gắm con em mình. Vậy xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông như thế nào? Nội dung đào tạo của học phần này sẽ đề cập đến điều đó.

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bài thu hoạch module GVPT 8.

Bài thu hoạch BDTX 2020

Xem thêm: vẽ giày cao gót

Mỗi học phần trong chương trình BDTX đều chứa đựng những nội dung quan trọng

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 09 GVPT

Nội dung học phần 9 là thực hiện quyền dân chủ ở trường phổ thông trong cơ sở giáo dục phổ thông. Dân chủ là quyền cố hữu của mọi công dân Việt Nam. Nhà trường là nơi giáo dục và đào tạo con người thì càng phải tuân thủ nguyên tắc dân chủ. Bài thu hoạch học phần này sẽ tập trung vào vấn đề này và các giải pháp để xây dựng trường học văn minh, dân chủ.

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bài thu hoạch module 9 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 10 GVPT

Mô đun 10 với nội dung “thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục phổ thông” là một nội dung quan trọng của chính sách xây dựng môi trường giáo dục tối ưu tại cơ sở giáo dục. khoa giáo dục phổ thông. Bạo lực học đường đang là vấn nạn xã hội khiến các bậc phụ huynh không ngừng lo lắng. Các nhà trường cần tích cực triển khai nghiêm khắc các biện pháp huấn luyện, tư tưởng hay thậm chí là răn đe, kết hợp với nhiều biện pháp để tạo nên một trường học an toàn, nói không với bạo lực học đường. Bài thu hoạch năm 2020 của giáo viên trong mô đun này cần đưa ra các giải pháp ngăn chặn hiệu quả bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho học sinh học tập.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2020 module 10

Bài thu hoạch BDTX module 10 GVPT

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bài thu hoạch module 10 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 11 GVPT

“Xây dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học, giáo dục ở cơ sở giáo dục phổ thông” là nội dung bồi dưỡng của mô đun 13. Mối quan hệ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giáo dục tốt học sinh từ nhà đến trường. Vì vậy, nó đã được đưa vào nội dung chính thức trong Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020.

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bộ sưu tập giáo án module 11 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 12 GVPT

Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong nhà trường là một yêu cầu cấp thiết. Để giáo dục học sinh toàn diện cần thống nhất phương pháp dạy học trên cơ sở phù hợp với hoàn cảnh xã hội, yêu cầu thực tế của chương trình giáo dục và hoàn cảnh gia đình học sinh. Việc phối hợp với nhà trường, xã hội và gia đình trong giáo dục không phải là vấn đề đơn giản, nó đòi hỏi sự kiên trì, nhạy bén, khéo léo của cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường. từng cơ sở giáo dục.

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bộ sưu tập giáo án module 12 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 13 GVPT

Đạo đức, lối sống của học sinh là khía cạnh luôn được nhà trường và phụ huynh quan tâm. Sinh thời, Bác Hồ cũng từng nói người có tài mà không có đức chỉ là người bỏ đi, không đóng góp được gì cho xã hội. Vì vậy, cùng với việc giảng dạy, bồi dưỡng kiến ​​thức thì việc giáo dục đạo đức, định hướng cho học sinh lối sống lành mạnh là vô cùng quan trọng. Vì vậy, việc thu module 13 với nội dung “phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông” được đánh giá khá quan trọng. quan trọng.

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bài thu hoạch BDTX module 13

Bài thu hoạch BDTX mô đun 13

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bộ sưu tập giáo án module 13 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 14 GVPT

“Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông” là yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Để sánh vai với các cường quốc năm châu, trước hết chúng ta phải giao lưu được với bạn bè quốc tế, vì vậy việc củng cố và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cả thầy và trò là điều cần thiết.

Đối với các trường dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục có đồng bào dân tộc thiểu số cần nâng cao khả năng sử dụng tiếng dân tộc của giáo viên để dễ dàng hơn trong giao tiếp và giảng dạy.

Mô đun 14 cần tập trung vào yếu tố ứng dụng thực tiễn để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tiếng dân tộc trong môi trường giáo dục. Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bộ sưu tập giáo án module 14 GVPT.

Giáo án bồi dưỡng thường xuyên 2022 Module 15 GVPT

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ như thế nào trong giảng dạy, giáo dục học sinh là điều mà nhiều cơ sở giáo dục và giáo viên đang loay hoay tìm giải pháp. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý mẫu để bạn tham khảo. Kéo xuống cuối bài để tải bài thu hoạch module 15 GVPT.

Tải giáo án BDTX Module 1 GVPT [download id="2020″]

Tải bài thu hoạch BDTX Học phần 2 GVPT[download id="2021″]

Tải bài thu hoạch BDTX Module 3 GVPT[download id="2022″]

Tải bài thu hoạch BDTX Module 4 GVPT[download id="2023″]

Tải bài thu hoạch BDTX Module 5 GVPT[download id="2024″]

Tải bài thu hoạch BDTX Module 6 GVPT[download id="2025″]

Tải bài thu hoạch BDTX Module 7 GVPT[download id="2026″]

Tải xuống BDTX Mô-đun 8 GVPT [download id="2027″]

Tải xuống BDTX Mô-đun 9 GVPT [download id="2028″]

Tải bài thu hoạch BDTX Module 10 GVPT[download id="2029″]

Tải bài thu hoạch BDTX Module 11 GVPT[download id="2030″]

Tải bài thu hoạch BDTX Module 12 GVPT[download id="2031″]

Tải bài thu hoạch BDTX Module 13 GVPT[download id="2032″]

Tải xuống Mô-đun Thu hoạch BDTX 14 GVPT[download id="2033″]

Tải xuống BDTX Mô-đun 15 GVPT [download id="2034″]

Xem thêm: biểu đồ hasse