ban mã tuyến

 • Reads 4,735,280
 • Votes 146,527
 • Parts 101

Complete, First published Jun 21, 2014

Bạn đang xem: ban mã tuyến

Table of contents

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

  Xem thêm: vợ ơi đừng đi nữa anh sai rồi dương hoạ y

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Phiên ngoại: Lễ tình nhân

  Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Phiên nước ngoài lại thấy phiên ngoại

  Xem thêm: truyện tranh tinh thần biến

  Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

*** tin tức ***
  Tác giả: Dịch Bạch Thủ
  Couple chính: Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca
  Couple phụ: Hoan Nhan, Âu Dương Thông
  Chính văn: 70 chương
  Phiên ngoại: 30 chương
  Thể loại: Hiện đại, hình cảnh x tổng giám đốc, cường công x phái đẹp vương vãi thụ, phái đẹp nữ sống chết, HE.
  
  *** Văn án ***
  Một tổng giám đốc xung quanh năm trong cả mon lạnh lẽo lùng, cao ngạo
  Một phái đẹp công an rất ít trực thuộc nhóm trọng án
  Mặt ngoài dấm dúi là tình nhân của nhau
  Nhưng ai hiểu rằng thương yêu lúc nào tiếp tục phân phát sinh
  
  *** Lời editor *******************
  Theo bản thân thì truyện hoặc tuy nhiên tiếp tục lâu và hầu hết không người nào edit tiếp. Vì vậy, bản thân edit chỉ nhằm mục đích mục tiêu thỏa mãn nhu cầu sở trường cá thể là chủ yếu.
  
  Tại vnsharing có một các bạn tiếp tục dịch một số ít chương của truyện này và tôi cũng dùng làm xem thêm, sửa đổi lại 1 chút và edit cho tới không còn truyện.
  
  Văn án bản thân copy kể từ tê liệt.
  
  Lần đầu edit nếu như gọi ẹ vượt lên trên hy vọng xí xóa..
  ********************************
  
  *** Lời nhắn nhủ kể từ Editor ***
  1. Yêu cầu ko gửi ver, ko rinh về nhà của bạn bên dưới từng kiểu dáng.
  2. Tương tự động đòi hỏi 1, bản thân phủ nhận, đồng ý ngẫu nhiên ai, ngẫu nhiên tổ chức triển khai phi ROI hoặc đảm bảo chất lượng nhuận sao chép, gửi ver, hoặc bưng về ngôi nhà thực hiện của riêng biệt bên dưới từng kiểu dáng.

#51bhtt