cách đăng ký bảo hiểm xã hội

BHXH nước ta một vừa hai phải phát hành Quyết quyết định số 49/QĐ-BHXH về sự việc phát hành cty công trực tuyến “Đăng ký nhập cuộc BHXH tự động nguyện bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công”.

Bạn đang xem: cách đăng ký bảo hiểm xã hội

Với cty công này, lúc này, người dân hoàn toàn có thể ĐK nhập cuộc BHXH tự động nguyện trực tuyến bên trên bất kể đâu và thời hạn này với tiến độ được tự động hóa hóa cường độ cao.

Để ĐK nhập cuộc BHXH tự động nguyện, người dân triển khai quá trình sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch Vụ Thương Mại công (DVC) Báo hiểm xã hội (BHXH) nước ta bên trên địa chỉ: https://dichvucong.mangnontamky.edu.vn, lựa chọn “Đăng nhập”

Lựa lựa chọn đối tượng người tiêu dùng singin là "Cá nhân", nhập những thông tin: Tài khoản (mã số BHXH), mật khẩu đăng nhập, mã đánh giá, tiếp sau đó lựa chọn “Đăng nhập”

Bước 2: Chọn công dụng "Đóng BHXH năng lượng điện tử"

Bước 3. Chọn công dụng "Đăng ký nhập cuộc đóng góp BHXH tự động nguyện"

Màn hình hiển thị những vấn đề như sau:

Bước 4: Kê khai vấn đề ĐK nhập cuộc đóng góp BHXH tự động nguyện

- Các vấn đề cá thể lấy kể từ vấn đề ĐK thanh toán giao dịch năng lượng điện tử của cá thể gồm: Mã số

- tin tức vị trí thông thường trú được xác từ thực Cửa hàng tài liệu (CSDL) vương quốc về dân sinh sống gồm: số căn nhà, lối phố/thôn xóm; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

- Chọn loại đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc BHXH tự động nguyện được tổ quốc tương hỗ nút đóng: Người nằm trong hộ túng thiếu, Người nằm trong hộ cận túng thiếu, Người nằm trong đối tượng người tiêu dùng không giống (không nằm trong hộ túng thiếu hoặc cận nghèo).

- Nhập số chi phí đóng góp và lựa lựa chọn cách thức đóng:

- Chọn điểm nhận và mẫu mã nhận tờ bìa bong BHXH:

- Chọn đơn vị chức năng, tổ chức triển khai cty thu BHXH, BHYT chuyển động tư vấn (nếu có):

Bước 5: Chọn “Xác nhận” nhằm xác nhận vấn đề kê khai

Hệ thống tiếp tục đánh giá vấn đề đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc, đo lường và tính toán số chi phí cần đóng góp theo dõi quy quyết định và hiển thị screen như sau:

Bước 6: Chọn “Thanh toán” nhằm chính thức triển khai thanh toán

Xem thêm: vẽ con rắn

- Lựa lựa chọn ngân hàng thụ tận hưởng của ban ngành BHXH (nơi nhận chi phí thanh toán). Sau ê lựa chọn "Thanh toán" nhằm kế tiếp. Hệ thống tiếp tục điều phối sang trọng Nền tảng giao dịch (Payment Platform) như hình mặt mũi dưới:

- Chọn ngân hàng hoặc trung gian tham giao dịch (nơi người triển khai đóng góp bảo đảm xã hội tự động nguyện có tài năng khoản) nhằm triển khai giao dịch.

Ví dụ: Chọn ngân hàng nhằm giao dịch là Vietcombank. Sau khi lựa chọn đoạn, nhấn "Thanh toán" nhằm kế tiếp.

- Nhập những vấn đề singin (tên singin, mật khẩu đăng nhập, mã kiểm tra) theo dõi đòi hỏi của Ngân sản phẩm Vietcombank nhằm singin và kế tiếp giao dịch.

- Thực hiện nay khắc ghi vô mục: "Tôi vẫn gọi, nắm rõ và chấp thuận đồng ý những Quy quyết định giao dịch năng lượng điện tử của Vietcombank, cụ thể bên trên đây". Sau ê lựa chọn "Xác nhận" nhằm tiếp tục

- Nhập mã xác thực OTP (Mã đã và đang được ngân hàng tự động hóa gửi cho tới số Smartphone của căn nhà tài khoản). Nhấn "Xác nhận" nhằm triển khai giao dịch.

- Khi triển khai Thanh toán thành công xuất sắc, người nhập cuộc lựa chọn "In biên lai" nhằm coi biên lai giao dịch.

II. THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch Vụ Thương Mại công (DVC) quốc gia

- Truy cập Cổng DVC vương quốc bên trên địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, lựa chọn Đăng nhập:

- Chọn loại thông tin tài khoản (ví dụ: Chọn thông tin tài khoản cung cấp vì chưng Cổng DVC quốc gia), nhập Tên singin, Mật khẩu, Mã xác thực rồi lựa chọn Đăng nhập:

- Nhập mã OTP được gửi vào số Smartphone vẫn ĐK, rồi nhấn Xác nhận:

Bước 2: Chọn Dịch vụ công trực tuyến:

- Nhập kể từ khóa lần tìm tòi (ví dụ: bảo đảm xã hội tự động nguyện), nhấn Tìm kiếm:

Bước 3. Chọn DVC trực tuyến "Đăng ký, ĐK lại, kiểm soát và điều chỉnh đóng góp bảo đảm xã hội tự động nguyện; cung cấp bong bảo đảm xã hội":

Bước 4. Chọn Danh sách cty công:

Bước 5. Chọn Nộp trực tuyến bên trên DVC "Đăng ký nhập cuộc đóng góp bảo đảm xã hội tự động nguyện - Dành mang lại cá nhân" nhằm khối hệ thống điều phối sang trọng Cổng DVC BHXH Việt Nam:

Bước 6. Để kế tiếp triển khai ĐK nhập cuộc BHXH tự động nguyện, người nhập cuộc triển khai tiếp kể từ Cách 3, Phần I.

Xem thêm: vẽ thạch sanh