cách vẽ áo sơ mi nữ

Công thức hạn chế áo sơ-mi phái đẹp với đằm thắm sau

a, Quý Khách kẻ 1 đàng thẳng  AY (trục AY) dọc từ biên vải vóc, bên trên AY tao xác lập những điểm sau:

Bạn đang xem: cách vẽ áo sơ mi nữ

- AG = Dài áo = số đo lâu năm áo = 62.

- AB = Xuôi vai – 2 = 4-2 =2  (Xv =1/10 Rv +0.5 = 35/10+0.5=4).

- BC = Hạ nách= Vn/5 +(1.5^1.8) = 86/5 +1.8 = 19.

- AD = Hạ eo = Dài eo =38.

- AE = Hạ mông = Dccm =56.

>> Sau khi chúng ta xác lập được những điểm bên trên hãy vẽ những đàng tuy nhiên song khởi nguồn từ những điểm và vuông góc với trục AY (gọi là những đàng AX).

b, Xác toan những điểm bên trên AX.

- Vẽ vòng cổ vì chưng cách:

- Rộng ngang cổ: Rnc= AA1 = Vc/6 + (1.5^1.8) = 7.5

- Tại A1 dựng A1A2 vuông góc AA1, lấy A1A2 = 2.

- Lấy trung điểm AA1 là I, nối A2I rồi xác lập trung điểm I&;, nối I&; với A1 xác lập trung điểm I&;‘.

- Vòng cổ là đàng cong trải qua những điểm A2I&;&;IA..

- Xác toan vai con cái TS:

Xem thêm: xuyên thành vai ác tôi giả ngốc để sống

- Trên BX lấy rộng lớn ngang vai: BB1 = Rv/2 + 0.5 = 18.5.

- Nối A2 với B1 tao được vai con cái A2B1.

Công thức hạn chế áo sơ-mi phái đẹp cho mình ‘lấy về may luôn‘3

Đây là 1 trong những loại vẽ của đằm thắm sau với công thức hạn chế áo sơ-mi phái đẹp phân tách 4 ly 

* Vẽ vòng nách :

- Trên CX, xác lập rộng lớn ngang ngực: Rnn =C1C = (Vn + CĐn)/4 – 0.5 =  21.

- Từ B1 lấy B1B2 =1.5 centimet hạ vuông góc với CX,hạn chế bên trên C2.

- Ta xác lập trung điểm của B2C2 là H, nối H với C1.

- Xác toan trung điểm của IC1 là O,nối O với C2. Tiếp tục các bạn xác lập trung điểm của OC2là O1. Tạo vòng nách sau là đàng cong trải qua những điểm B1HO1C1.

* Vẽ sườn đằm thắm và gấu áo:

- Trên DX,xác lập rộng lớn ngang eo: Rne =D1D =(Ve+CĐe)/4 +ly (3)=20.

- Trên EX,xác lập rộng lớn ngang mông: Rnm = E1E =(Vm+CDDm)/4 =22.5.

- Nối C1 với D1 và E1 vì chưng đường thẳng liền mạch kéo dãn hạn chế GX bên trên G1.

Xem thêm: nhà có manh thê cưng chiều

- Bạn vẽ đoạn C1D1 là đàng cong lõm, D1E1G1 là đàng cong lồi.

- Trên G1E1 lấy G1K = (1^1.5). Nối K với G vì chưng đàng cong lồi.

* Vẽ ly chiết: Trên D1D lấy T là trung điểm, trục ly trải qua T và tuy nhiên song với AY hạn chế CX bên trên T1, các bạn nối T1 với I, vẽ cong đoạn T1I.