cách vẽ giao điểm

 • Bác Nam với cùng một miếng vườn hình vuông vắn ý định trồng rau củ. Để thuận tiện cho tới việc lấy nước tưới rau củ chưng Nam đang được đục ở ở trung tâm khu vực vườn một chiếc ao cũng hình vuông vắn và khoảng tầm kể từ cạnh những cạnh ao cho tới những cạnh của miếng vườn đều vì chưng 12m. thạo rằng dt sót lại của miếng vườn là 720m vuông. Tính dt của miếng vườn hình vuông vắn ban sơ.

  Giúp tui nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể nhé

  Bạn đang xem: cách vẽ giao điểm

  10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn cho tới a nhỏ nhất?

  Tìm số bất ngờ a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn cho tới a nhỏ nhất?

  12/11/2022 |   2 Trả lời

 • Tính số bất ngờ với 2 chữ số biết số bại phân tách cho tới tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6.

  Tính số bất ngờ với 2 chữ số biết số bại phân tách cho tới tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong những số tự động nhiên

  tìm số bất ngờ nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong những số tự động nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ n biết n+2 phân tách không còn cho tới n-1

  tìm số bất ngờ n biết n+2chia không còn cho tới n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất với 3 chữ số sao cho tới phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất với 3 chữ số sao cho tới phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko nhân tố bên nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko nhân tố bên nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số vẹn toàn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,hắn nguyên:

  Tìm x,hắn nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: tiểu thuyết ngược

  Biết a là số dư khi phân tách một vài bất kì cho tới 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, hắn nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 với số dư theo thứ tự là 2,4,6

  tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 với số dư theo thứ tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) lần ước cộng đồng (-16,24)

  c) lần tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, vệt những phép tắc tính, vệt ngoặc nhằm ghi chép trở thành mặt hàng tính với sản phẩm là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, vệt những phép tắc tính, vệt ngoặc nhằm ghi chép trở thành mặt hàng tính với sản phẩm là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số vẹn toàn n sao cho tới 2n phân tách không còn cho tới n+5.

  Tìm những số vẹn toàn n sao cho tới 2n phân tách không còn cho tới n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân tách không còn cho tới -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn cho tới -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới quý khách SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( hắn -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu

  hảy canh ty bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời