cách vẽ lại mạch điện lớp 11

Bài viết lách Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Phương pháp giải:

Bạn đang xem: cách vẽ lại mạch điện lớp 11

Bước 1: Viết sơ vật dụng mạch năng lượng điện,vẽ lại mạch năng lượng điện cho tới đơn giản và giản dị và rõ rệt rộng lớn (khi với chão nối tắt, hoặc những năng lượng điện trở vướng tiếp nối đuôi nhau liên tiếp...)

Bước 2: Xác toan năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Quảng cáo

Một số quy tắc gửi mạch.

a/ Chập những điểm nằm trong năng lượng điện thế:

- "Ta hoàn toàn có thể chập 2 hoặc nhiều điểm với nằm trong năng lượng điện thế trở nên một điểm Khi thay đổi mạch năng lượng điện tương tự."

(Do VA - Vb = UAB = I.RAB → Khi RAB = 0; I ≠ 0 hoặc RAB ≠ 0, I = 0 → Va = Vb. Tức A và B nằm trong năng lượng điện thế)

Các tình huống cụ thể: Các điểm ở hai đầu chão nối, khóa K đóng góp, Am pe kế tiếp với năng lượng điện trở ko đáng chú ý...Được xem là với nằm trong năng lượng điện thế. Hai điểm nút ở hai đầu R5 vô mạch cầu thăng bằng...

b/ Bỏ năng lượng điện trở:

- Ta hoàn toàn có thể quăng quật những năng lượng điện trở không giống 0 thoát khỏi sơ vật dụng Khi thay đổi mạch năng lượng điện tương tự Khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa những năng lượng điện trở này tự 0.

Các tình huống cụ thể: những vật dẫn trực thuộc mạch hở; một năng lượng điện trở không giống 0 vướng tuy vậy song với 1 vật dãn với năng lượng điện trở tự 0 ( năng lượng điện trở đã trở nên nối tắt); vôn kế tiếp với năng lượng điện trở rất rộng lớn (lý tưởng).

* Chú ý: Với mạch năng lượng điện với khóa K thì nên cần lưu ý 2 tình huống.

Khóa K mở: dòng sản phẩm năng lượng điện ko trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc khí giới năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau với khóa K cơ.

Khóa K đóng: dòng sản phẩm năng lượng điện trải qua khóa k và những năng lượng điện trở hoặc khí giới năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau với khóa K cơ. Nếu khóa K đứng một mình bên trên 1 mạch rẽ và nối thẳng với điểm cuối mối cung cấp thì Khi khóa K cơ đóng góp, mạch năng lượng điện được nối tắt.

Bài tập luyện ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết từng năng lượng điện trở có mức giá trị R.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Sơ vật dụng như hình vẽ: Các năng lượng điện trở cân nhau tự R.

Đáp án: Rtb = R/3

Lời giải:

Vì những năng lượng điện trở được vướng cộng đồng nhau ở cả nhì đầu nên hoàn toàn có thể vẽ lại mạch, tía năng lượng điện trở vướng tuy vậy song

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự của mạch là Rtb = R/3

Bài 2: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 10 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 9,6 Ω. Rtd = ?

Đáp án: Rtd = 6Ω

Quảng cáo

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Sơ vật dụng mạch: R3 // [R4 nt (R1 // R2)]

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự R12

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự R124 = R4 + R12 = 9,6 + 2,4 = 12 Ω

Điện trở tương tự toàn mạch là

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 3: Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Biết R1 = 4 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 12 Ω; R5 = 10 Ω.

Đáp án: Rtd = 12,4 Ω

Lời giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Viết sơ vật dụng mạch: R5 nt {R1 // [(R3 // R4) nt R2]}

Ta có:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R2 + R34 = 2 + 4 = 6 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R5 + R1234 = 10 + 2,4 = 12,4 Ω.

Bài tập luyện trắc nghiệm tự động luyện

Quảng cáo

Bài 1: Cho mạch năng lượng điện như sơ vật dụng hình 1. tường R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω. Vôn kế tiếp với năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Vôn kế tiếp với năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Vì vôn kế tiếp với năng lượng điện trở vô nằm trong rộng lớn nên hoàn toàn có thể quăng quật nó thoát khỏi mạch là vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: [R1 // (R3 nt R4)] nt R2

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Điện trở tương đương: R34 = R3 + R4 = trăng tròn Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R134 + R2 = 30 Ω.

Đáp án: Rtd = 30 Ω

Bài 2: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Điện trở của vôn kế tiếp rất rộng lớn, bỏ dở năng lượng điện trở của chão dẫn và năng lượng điện trở ampe kế tiếp. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Tính Rtd.

Lời giải:

Điện trở của vôn kế tiếp rất rộng lớn, bỏ dở năng lượng điện trở của chão dẫn và năng lượng điện trở ampe kế tiếp nên tớ hoàn toàn có thể quăng quật vôn kế tiếp thoát khỏi mạch, chập nhì điểm ở nhì đầu am pe kế tiếp vì thế với nằm trong năng lượng điện thế, và vẽ lại được sơ vật dụng mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ đồ: {R1 // [R2 nt (R4 // R5)]} nt R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R245 = R2 + R45 = 10 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R1245 + R3 = 15 Ω.

Đáp án: Rtd = 15 Ω

Bài 3: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường những năng lượng điện trở R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Bỏ qua loa năng lượng điện trở của am pe kế tiếp và chão nối. Xác toan năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

R0 = 0,5 Ω; R1 = 1 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 0,5 Ω; R5 = 2,5 Ω. Tìm Rtd ?

Lời giải:

Vì bỏ dở năng lượng điện trở của ampe kế tiếp nên hoàn toàn có thể chập nhì điểm đầu am pe kế tiếp lại vì thế với nằm trong năng lượng điện thế. Ta vẽ lại sơ vật dụng mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: [R1 // (R4 nt R5)] nt (R2 // R3) nt R0

Điện trở tương đương: R45 = R4 + R5 = 3 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự của mạch là

Rtd = R0 + R23 + R145 = 0,5 + 1,5 + 0,75 = 2,75 Ω.

Đáp án: Rtd = 2,75 Ω

Bài 4: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = R4 = 10 Ω, R2 = R3 = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tìm năng lượng điện trở tương tự của mạch

a) RAB

b) RAC

c) RBC

Lời giải:

Các điểm C, D được nối cùng nhau tự chão dẫn không tồn tại năng lượng điện trở thành nằm trong năng lượng điện thế, hoàn toàn có thể chập lại cùng nhau được.

a) Tính RAB

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: R1 // [R3 nt (R2 // R4)]

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

b) RAC

Ta vẽ lại sơ vật dụng mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch [R1 nt (R2 // R4)] // R3

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Xem thêm: em có nhiều chiêu dỗ anh

c) RBC

Ta vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: R2 // R4 // (R1 nt R3)

Điện trở tương đương: R13 = R1 + R3 = 15 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 5: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 3Ω; R2 = R3 = R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bỏ qua loa năng lượng điện trở của ampe kế tiếp, tớ vẽ lại mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: R1 // [(R2 // R3) nt R4]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R23 + R4 = 6 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: RAB = 2 Ω

Bài 6: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Biết R1 = 12Ω; R2 = 9Ω; R3 = 6Ω; R4 = 6Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch năng lượng điện.

Lời giải:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: R1 // [R2 nt (R3 // R4)]

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R2 + R34 = 12 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Rtd = 6Ω

Bài 7: Một mạch năng lượng điện như hình mặt mũi. Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tóm tắt:

Các năng lượng điện trở như nhau và độ quý hiếm từng năng lượng điện trở là r = 1Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Lời giải:

Ta gọi là những nút như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 8: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ mặt mũi. tường R1 = 10Ω; R2 = Rx = 4Ω; R3 = R4 = 12; Ra = 1Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở của đoạn mạch khi

a) K đóng góp.

b) K hé.

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, tớ vẽ lại sơ vật dụng mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: R1 nt {[R2 nt (R3 // R4)] // (Ra nt Rx)}

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R2 + R34 = 4 + 6 = 10 Ω.

Rax = Ra + Rx = 5 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

b) Khi K hé, tớ vẽ lại sơ vật dụng như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: R1 nt [R2 // (Ra nt Rx nt R4)] nt R3

Điện trở tương đương

Rax4 = Ra + Rx + R4 = 17 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Đáp án: Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Bài 9: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết: R1 = 8Ω, R2 = R3 = 4Ω, R4 = 6Ω. Bỏ qua loa năng lượng điện trở của ampe kế tiếp, của khóa K và của chão dẫn.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB khi

a) K đóng

b) K mở

Lời giải:

a) Khi K đóng góp, điểm C và B hoàn toàn có thể chập lại cùng nhau. Ta vẽ lại được mạch năng lượng điện như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: R1 // [R4 nt (R2 // R3)]

Điện trở tương đương

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R234 = R23 + R4 = 8 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

b) Khi K hé, tớ vẽ lại sơ vật dụng mạch như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Sơ vật dụng mạch: [(R1 nt R2) // R4] nt R3

Điện trở tương đương: R12 = R1 + R2 = 12 Ω

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Rtd = R124 + R3 = 4 + 4 = 8Ω

Đáp án: a) Rđ = 4 Ω; b) Rm = 8 Ω

Bài 10: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Biết R1 = một nửa Ω; R2 = 1,5 Ω; R3 = R4 = R5 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở tương tự RAB.

Lời giải:

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Điện trở tương tự

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R236 = R2 + R36 = 2,5 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

R12356 = R1 + R2356 = 1 Ω.

Tính năng lượng điện trở qua loa cách thức vẽ lại mạch năng lượng điện đặc biệt hay

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Vật Lí lớp 9 với đáp án và tiếng giải cụ thể khác:

 • Dạng 1: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của sợi chão đặc biệt hay
 • Dạng 2: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tiếp nối đuôi nhau đặc biệt hay
 • Dạng 3: Phương pháp Tính năng lượng điện trở của mạch tuy vậy song đặc biệt hay
 • Dạng 4: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch láo phù hợp đặc biệt hay
 • Dạng 5: Phương pháp Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch cầu đặc biệt hoặc | Cách gửi mạch sao trở nên mạch tam giác
 • Dạng 7: Cách giải Bài tập luyện Định luật Ôm cho tới đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, tuy vậy song đặc biệt hay
 • Dạng 8: Cách giải Bài tập luyện Định luật Ôm cho tới đoạn mạch láo phù hợp đặc biệt hay

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Vật Lí lớp 9 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập luyện Vật lý 9
 • Giải sách bài bác tập luyện Vật Lí 9
 • Giải VBT Vật Lí 9
 • Đề đua Vật Lí 9

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 9 với đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.