cách vẽ solidwork

Tổng phù hợp bài bác tập dượt Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng lên sẽ giúp đỡ những chúng ta cũng có thể thuận tiện trong các việc học tập Solidworks. Các bài bác tập dượt Solidworks bao hàm vẽ Sketch 2 chiều cho tới design 3 chiều, design mặt mày Surface, thi công ráp, sắt kẽm kim loại tấm Sheet Metal.

Các bài bác tập dượt Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng lên nhắm hỗ trợ cho quý khách hoàn toàn có thể tự học tập Solidworks một cơ hội hiệu suất cao nhất. Hệ thống những bài bác tập dượt theo gót từng mệnh lệnh Solidworks kể từ dễ dàng cho tới khó khăn hùn chúng ta cũng có thể thuần thục Solidworks một cơ hội nhanh nhất có thể.

Bạn đang xem: cách vẽ solidwork

Sau Lúc thực hiện những bài tập dượt Solidworks sau đây các bạn sẽ bắt được toàn bộ các kỹ năng và kiến thức về design vẽ 3D trên Solidworks. Các bài bác tập dượt này được trung tâm CAMMECH biên soạn nhằm đáp ứng khóa huấn luyện và đào tạo Solidworks cho những học tập viên.

Hãy ngỏ ứng dụng Solidworks lên và bắt đầu thực hành thực tế tức thì thôi!

1. Bài tập dượt Solidworks phần Sketch 2D:

Phần này chúng ta dùng những mệnh lệnh vô môi trường xung quanh Sketch của Solidworks nhằm thực hiện những bài bác tập dượt tại đây.

Yêu cầu:

- Mỗi bài bác tập dượt vẽ bên trên 1 Sketch riêng biệt biệt ( lưu trở nên 1 Part riêng không liên quan gì đến nhau, nhiều các bạn thông thường vẽ cộng đồng như bên trên Autocad 2D).

- Sketch vẽ rời khỏi cần đáp ứng Fully Define.

>> Tham khảo thêm: Thủ thuật Solidworks: Fully Defined Sketches

Bài tập dượt Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng cao

Bài tập dượt Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng cao

Bài tập dượt Solidworks phần Sketch 2D

Bài tập dượt Solidworks phần Sketch 2D 

Bài tập dượt Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng cao

Bài tập dượt Solidworks phần Sketch 2D

2. Bài tập dượt Solidworks: lệnh Extrude, Revole

Các bài bác về 2 mệnh lệnh cần thiết vô Solidworks là:

- Lệnh tạo nên khối đùn: EXTRUDE
Để triển khai mệnh lệnh này, chúng ta nên vẽ trước một biên dạng đùn (Sketch), tiếp sau đó mới mẻ vô mệnh lệnh Extrude. Tuy nhiên, các bạn cũng hoàn toàn có thể vô mệnh lệnh Extrude trước rồi mới mẻ vẽ Sketch tuy nhiên so với phương pháp vẽ này, việc sửa đổi và dùng thiết diện sau đây đôi lúc hoặc gặp gỡ phiền nhiễu về tham lam chiếu.

- Lệnh tạo nên khối tròn trĩnh xoay: REVOLVE
Nguyên lý tạo nên hình: Khối tròn trĩnh xoay được xác lập vì chưng một mặt phẳng cắt và một đường thẳng liền mạch thực hiện trục xoay. Mặt hạn chế này tiếp tục xoay xung xung quanh trục tâm bại với 1 góc xác lập.

Các bài bác tập dượt mệnh lệnh Extrude vô Solidworks:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Extrude

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Extrude

Các bài bác tập dượt mệnh lệnh Revolve vô Solidworks:

Các bài bác tập dượt tại đây dùng mệnh lệnh Revolve và phối hợp mệnh lệnh Extrude:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Revolve

3. Bài tập dượt mệnh lệnh Sweep

Bài tập dượt Sweep 1:

Bài tập dượt Solidworks Sweep

Bài tập dượt Sweep 2:

Bài tập dượt Solidworks Sweep

Xem thêm: làm vợ bác sĩ

Bài tập dượt Sweep 3:

Bài tập dượt Solidworks Sweep

Bài tập dượt Sweep 4:

Bài tập dượt Solidworks Sweep

4. Bài tập dượt mệnh lệnh Loft

Bài tập dượt Loft 1:

Bài tập dượt Solidworks kể từ căn bạn dạng cho tới nâng cao

Bài tập dượt Loft 2:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Loft

Bài tập dượt Loft 3:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Loft

Bài tập dượt Loft 4:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Loft

5. Bài tập dượt phần tham lam chiếu Reference Geometry và những mệnh lệnh chỉnh sửa Modify

Bài tập dượt plane 1:

Bài tập dượt Solidworks tạo nên mặt mày phẳng

Bài tập dượt plane 2:

Bài tập dượt Solidworks tạo nên mặt mày phẳng

Bài tập dượt lệnh Rib 1:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh rib

Bài tập lệnh Rib 2:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh rib

Bài tập lệnh Shell 1:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh shell

Bài tập lệnh Shell 2:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh shell

6. Bài tập dượt lệnh Curve

Bài tập lệnh Curve 1:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Curve

Bài tập lệnh Curve 2:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Curve

Bài tập lệnh Curve 3:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Curve

Bài tập lệnh Curve 4:

Bài tập dượt Solidworks mệnh lệnh Curve

7. Bài tập dượt design mặt mày Surface

*Đang cập nhật

Xem thêm: ngữ tiếu lan san

8. Bài tập dượt xuất bạn dạng vẽ 2D Drawing

9. Bài tập dượt thi công ráp Assembly

10. Bài tập dượt Sheet Metal