chất có nhiệt độ sôi cao nhất

Câu hỏi:

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất?

Bạn đang xem: chất có nhiệt độ sôi cao nhất

A. CHỈ 3 OC 2 h 5

IN ĐẬM 3 h số 8 .

LẠNH LẼO 2 h 5 Ồ.

D. CHỈ 3

Đáp án đúngC.

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là C. 2 h 5 OH, để dễ dàng so sánh nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ chúng ta chỉ cần nhớ các bước sau, trước hết phân loại theo ion hay cộng hóa trị, sau đó sẽ phân loại các chất có liên kết Hiđro, sau đó so sánh các chất trong cùng một nhóm và đưa ra kết luận.

Giải thích tại sao đáp án đúng là C

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi: Liên kết hiđro, phân tử khối và hình dạng phân tử.

+ Liên kết hiđro là liên kết được hình thành giữa phân tử mang điện tích (+) và phân tử mang điện tích (-) giữa các phân tử khác loại. Lực liên kết hydro càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

Khối lượng phân tử: Khối lượng phân tử càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

Ví dụ: Khối lượng phân tử lớn hơn nhiệt độ sôi: CHỈ 3 COOH > HCOOH

+ Hình dạng phân tử: Phân tử càng phân nhánh thì nhiệt độ sôi càng thấp hơn phân tử không phân nhánh.

– Để dễ dàng so sánh nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ chúng ta chỉ cần nhớ 4 bước nhỏ sau đây. Đầu tiên là  phân loại theo liên kết ion hay cộng hóa trị, sau đó chúng ta sẽ phân loại các chất có liên kết Hydro, sau đó so sánh các chất trong cùng một nhóm và đưa ra kết luận.

Xem thêm: vẽ lâu đài anime

- Nhiệt độ sôi của các chất: ankan < ete < ancol.

Do đó nhiệt độ sôi của C 3 h số 8 < CHỈ 3 OC 2 h 5 < CHỈ 3 OH, C 2 h 5

– Trong cùng dãy đồng đẳng ancol: phân tử khối càng lớn nhiệt độ sôi càng cao nên nhiệt độ sôi của: CHỈ 3 OH < C 2 h 5

Vậy nhiệt độ sôi của: C 3 h số 8 < CHỈ 3 OC 2 h 5 5 < CHỈ 3 OH < C 2 h 5

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là C. 2 h 5 Ồ.

- Nguyên tắc so sánh nhiệt độ sôi

+ Hai hợp chất có khối lượng bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau thì hợp chất nào có liên kết hiđro mạnh hơn thì nhiệt độ sôi cao hơn.

+ Hai hợp chất có cùng loại liên kết hiđro thì hợp chất nào có khối lượng lớn hơn thì nhiệt độ sôi cao hơn.

+ Nếu hai chất là đồng phân của nhau thì đồng phân cis có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân trans. (Giải thích: Đó là do momen lưỡng cực. Đồng phân cis có momen lưỡng cực khác 0, đồng phân trans có momen lưỡng cực bằng 0 hoặc nhỏ hơn momen lưỡng cực của đồng phân cis.

Nếu hai hợp chất là đồng phân của nhau thì hợp chất nào có diện tích tiếp xúc phân tử lớn hơn sẽ có nhiệt độ cao hơn.

+ Hai hợp chất có cùng khối lượng hoặc xấp xỉ nhau thì hợp chất nào có liên kết ion sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

+ Hai hợp chất hữu cơ đều không có liên kết hiđro, có khối lượng xấp xỉ nhau, hợp chất nào phân cực hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Xem thêm: vẽ cá ngựa