chị google ăn cơm chưa

Bạn tiếp tục ăn cơm trắng ko giờ Anh là have you eaten yet. TP.Sài Gòn Vina share cho tới chúng ta một vài khuôn mẫu câu về phong thái chất vấn và mời mọc ai cơ cút ăn vì thế giờ Anh.

Bạn đang xem: chị google ăn cơm chưa

Bạn tiếp tục ăn cơm trắng chưa: have you eaten yet.

Một số khuôn mẫu câu về cách chất vấn và mời mọc ai cơ cút ăn vì thế giờ Anh:

Sài Gòn Vina, chúng ta tiếp tục ăn cơm trắng ko giờ Anh là gì Did you eat anything this morning (sáng ni chúng ta nên ăn gì chưa).

Did you have anything to lớn eat (bạn ăn vật gì chưa).

Bạn tiếp tục ăn sáng/ trưa/ tối chưa?

(Have you had breakfast/ lunch/ dinner yet?)

(Have you had your breakfast/ lunch/ dinner?)

(Have you eaten breakfast/ lunch/ dinner yet?)

(Have you already had your breakfast/ lunch/ dinner?)

Để mời ai cơ cút ăn vì thế giờ Anh, tao nói:

Would you lượt thích to lớn have breakfast/ lunch/ dinner with me?

Xem thêm: vẽ hoa trang trí góc giấy đơn giản

(Bạn cũng muốn cút ăn sáng/ trưa/ tối với tôi không?)

Would you lượt thích to lớn get something to lớn eat with me?

(Bạn cũng muốn cút ăn vật gì cơ với tôi không?)

Do you want to lớn have breakfast/ lunch/ dinner with bu at Jimmy’s restaurant?

(Bạn cũng muốn cút ăn sáng/ trưa/ tối với tôi ở nhà hàng quán ăn của Jimmy không?)

Would you have breakfast/ lunch/ dinner with me?

(Bạn tiếp tục ăn sáng/ trưa/ tối nằm trong tôi chứ?)

Why don’t we go out for breakfast/ lunch/ dinner together?

(Sao tất cả chúng ta ko ra phía bên ngoài ăn sáng/ trưa/ tối bên cạnh nhau nhỉ?)

Bài viết chúng ta tiếp tục ăn cơm trắng ko giờ Anh là gì được tổ hợp vì thế nghề giáo trung tâm giờ Anh SGV

Nguồn: https://mangnontamky.edu.vn

Xem thêm: vẽ kem