chỉ muốn thích em

 • Reads 731,932
 • Votes 25,258
 • Parts 102

Complete, First published Nov 26, 2021

Bạn đang xem: chỉ muốn thích em

Table of contents

 • Fri, Nov 26, 2021

 • Fri, Dec 3, 2021

 • Fri, Dec 3, 2021

 • Fri, Dec 3, 2021

 • Fri, Dec 10, 2021

 • Fri, Dec 10, 2021

 • Fri, Dec 10, 2021

 • Fri, Dec 10, 2021

 • Fri, Dec 10, 2021

 • Thu, Dec 16, 2021

 • Thu, Dec 16, 2021

 • Thu, Dec 16, 2021

 • Thu, Dec 16, 2021

 • Thu, Dec 16, 2021

 • Thu, Dec 23, 2021

 • Thu, Dec 23, 2021

 • Thu, Dec 23, 2021

 • Thu, Dec 23, 2021

 • Thu, Dec 23, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Fri, Dec 31, 2021

 • Fri, Jan 7, 2022

 • Fri, Jan 7, 2022

 • Fri, Jan 7, 2022

 • Fri, Jan 7, 2022

 • Fri, Jan 7, 2022

 • Fri, Jan 14, 2022

 • Fri, Jan 14, 2022

 • Fri, Jan 14, 2022

 • Fri, Jan 14, 2022

 • Fri, Jan 14, 2022

 • Thu, Jan đôi mươi, 2022

 • Thu, Jan đôi mươi, 2022

 • Thu, Jan đôi mươi, 2022

 • Thu, Jan đôi mươi, 2022

 • Thu, Jan đôi mươi, 2022

 • Thu, Jan đôi mươi, 2022

 • Wed, Jan 26, 2022

 • Wed, Jan 26, 2022

 • Wed, Jan 26, 2022

 • Wed, Jan 26, 2022

 • Wed, Jan 26, 2022

 • Fri, Jan 28, 2022

 • Fri, Jan 28, 2022

 • Fri, Jan 28, 2022

 • Fri, Jan 28, 2022

 • Fri, Jan 28, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

  Xem thêm: người vợ bí mật

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Thu, Feb 3, 2022

 • Thu, Feb 3, 2022

 • Ngoại truyện 3: Thường ngày

  Thu, Feb 3, 2022

 • Ngoại truyện 4: Cầu thơm (1)

  Thu, Feb 3, 2022

 • Ngoại truyện 5: Cầu thơm (2)

  Thu, Feb 3, 2022

 • Ngoại truyện 6: Cầu thơm (3)

  Sat, Feb 5, 2022

 • Ngoại truyện 7: Anh yêu thương em (1)

  Sat, Feb 5, 2022

 • Ngoại truyện 8: Anh yêu thương em (2)

  Sat, Feb 5, 2022

 • Ngoại truyện 9: Mang thai

  Sat, Feb 5, 2022

 • Fri, Feb 11, 2022

 • Fri, Feb 11, 2022

 • Fri, Feb 11, 2022

 • Ngoại truyện 13: Hình ảnh mái ấm gia đình (1)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Ngoại truyện 13: Hình ảnh mái ấm gia đình (2)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hướng Thành Du x Hứa Nam Tri (1)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hứa Nam Tri x Hướng Thành Du (2)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hướng Thành Du x Hứa Nam Tri (3)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hứa Nam Tri x Hướng Thành Du (4)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hướng Thành Du x Hứa Nam Tri (5)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hứa Nam Tri x Hướng Thành Du (6)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hướng Thành Du x Hứa Nam Tri (7)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hứa Nam Tri x Hướng Thành Du (8)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hướng Thành Du x Hứa Nam Tri (9)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hứa Nam Tri x Hướng Thành Du (10)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hướng Thành Du x Hứa Nam Tri (11)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hứa Nam Tri x Hướng Thành Du (12)

  Fri, Feb 11, 2022

 • Hướng Thành Du x Hứa Nam Tri (13)

  Fri, Feb 11, 2022

  Xem thêm: trợ lý kiến trúc sư

 • Hứa Nam Tri x Hướng Thành Du (14)

  Fri, Feb 11, 2022

Tên truyện: Chỉ mong muốn quí em
  
  Tác giả: Tuế Kiến
  
  Số chương: 73 chủ yếu văn + 26 NT
  
  Tình trạng: Hoàn convert - Hoàn edit
  
  Thể loại: Đô thị tơ duyên, nghiệp giới tinh nhanh, ngọt văn. 
  
  Edit: Bún Thịt Nướng
  
  Truyện được đăng lên độc nhất bên trên Wattpad @bunnthitnuong

#2dothitinhduyen