co2 + ca(oh)2


khí CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + BẠN BÈ 2 O là phản ứng hóa học do trường THPT Lê Hồng Phong biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung Giáo án Hóa học 11 bài 16: Hợp chất của cacbon…. cũng như bài tập về dung dịch kiềm.

Hi vọng tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình nhanh và chính xác hơn, từ đó biết cách vận dụng vào giải bài oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm. Xin vui lòng tham khảo.

Nội dung chính

1. CO . phương trình phản ứng 2 tác dụng Ca(OH) 2

khí CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + 2 Ô

kết tủa trắng

2. CO . điều kiện phản ứng 2 phản ứng với dung dịch Ca(OH) 2

Không có

3. Cách tiến hành phản ứng cho CO 2 phản ứng với dung dịch Ca(OH) 2

sục khí CO2 2 qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH) 2

4. Hiện tượng hóa học của CO 2 phản ứng với dung dịch Ca(OH) 2

Xuất hiện kết tủa trắng canxi cacbonat (CaCO 3 ) làm vẩn đục nước vôi trong

5. CO . vấn đề 2 vào dung dịch Ca(OH) 2

Vì không biết sản phẩm là muối nào nên phải tính tỉ lệ T:

Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + 2 Ô (1)

Ca(OH) 2 + 2CO 2 → Ca(HCO 3 ) 2 (2)

Đặt T = nCO 2 : nCa(OH) 2

Nếu T ≤ 1: chỉ CaCO . muối được hình thành 3

Nếu T = 2: chỉ tạo thành muối Ca(HCO .) 3 ) 2

Nếu 1 < T < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO .) 3 ) 2

hấp thụ CO2 2 Trong nước vôi trong có kết tủa, thêm NaOH dư lại có kết tủa suy ra có CaCO 3 và Ca(HCO 3 ) 2

hấp thụ CO2 2 Trong nước vôi trong có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nước lọc lại thấy kết tủa lại suy ra có CaCO sinh ra. 3 và Ca(HCO 3 ) 2 .

5. Bài tập vận dụng hình ảnh minh họa

Câu hỏi 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít CO 2 (dktc) vào 2 lít Ca(OH) 2 0,01M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1g.

B. 1,5 gam

C. 2g

D. 2,5 gam

Đáp án A

N CO2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

N Ca(OH)2 = 2.0,01 = 0,02 (mol)

Xem xét tỷ lệ:

1 < n CO2 /N Ca(OH)2 = 0,03/0,02 = 1,5 < 2

→ Phản ứng tạo ra 2 muối là CaCO 3 và Ca(HCO 3 ) 2 , thì cả CO 2 và Ca(OH) 2 thế là xong

Gọi x và y là số mol của CaCO . tương ứng 3 và Ca(HCO 3 ) 2 Chúng ta có:

phản ứng:

khí CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + BẠN BÈ 2 Ô(1)

2CO 2 + Ca(OH) 2 → Ca(HCO 3 ) 2 (2)

Tham Khảo Thêm:  bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Theo phương trình phản ứng (1):

N CO2 = n Ca(OH)2 = n CaCO3 = x (mol)

Theo phương trình phản ứng (2):

N CO2 = 2n Ca(HCO3)2 = 2y (mol)

N Ca(OH)2 = n Ca(HCO3)2 = y (mol)

Khi đó ta có hệ phương trình sau:

x + 2y = 0,03 (3)

x + y = 0,02 (4)

Giải hệ phương trình (3), (4) ta được:

→ x = y = 0,01(mol) → x = y= 0,01 (mol)

tôi Sự kết tủa = m CaCO3 = 0,01.100 = 1(g)

Câu 2. sục khí CO2 2 Cho vào dd nước vôi trong, hiện tượng xảy ra:

A. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần đến một cực đại rồi lại tan hoàn toàn.

B. Khi có kết tủa thì lượng kết tủa tăng dần đến một cực đại rồi lại giảm.

C. Có kết tủa xuất hiện ngay nhưng ít lâu sau lại xuất hiện kết tủa lại tan.

D. Có kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng dần đến giá trị không đổi.

Đáp án A

sục khí CO2 2 vào dung dịch nước vôi trong, xuất hiện ngay kết tủa, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại rồi tan hoàn toàn.

khí CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + BẠN BÈ 2 Ô (1)

2CO 2 + Ca(OH) 2 → Ca(HCO 3 ) 2 (2)

Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn V lít (đktc) khí CO 2 vào 200ml dd hỗn hợp (Ba(OH) 2 1,2M và NaOH 2M), phản ứng hoàn toàn thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị V là:

A. 3.136

B. 2,24 hoặc 15,68

C. 17,92

D. 3,136 hoặc 16,576.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

N NaOH = 0,2 mol; nBa(OH) 2 = 0,1 mol; nBaCO 3 = 0,08 mol

nBaCO 3 = 0,08 mol < nBa(OH) 2 = 0,1 mol

Nên có 2 trường hợp

Trường hợp 1: Không có kết tủa tan

N CO2 = n BaCO 3 = 0,08 mol => V = 0,08.22,4 = 1,792 lít

Trường hợp 2: Đã có kết tủa tan

=> n CO2 = n – nCO 3 2- = (n NaOH + 2n Ba(OH)2 ) – N BaCO3 = 0,32 mol

=> V = 0,32.22,4 = 7,168 lít

Câu 4. Thuốc thử nhận biết dung dịch Ca(OH) 2 Được:

A.Na 2 khí CO 3

B. KCl

C. NaOH

D. NaNO 3

Đáp án A

Câu 5. Nhóm dung dịch có pH > 7 là:

A. HCl, NaOH

B. GIA ĐÌNH 2 VÌ THẾ 4 , HNO3 3

C. NaOH, Ca(OH) 2

D. BaCl 2 , NaNO 3

ĐÁP ÁN C

A. Sai vì HCl là axit pH < 7

B. Sai đối với HỌ 2 VÌ THẾ 4 , HNO3 3 có tính axit pH < 7

C. Đúng NaOH, Ca(OH) 2 là dung dịch kiềm pH > 7

D. BaCl 2 , NaNO 3 có môi trường trung tính nên pH = 7

Câu 6. Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH) 2 Trong hai lọ không dán nhãn, chúng tôi sử dụng thuốc thử:

A. Quỳ tím

B. HCl

C.NaCl

D. GIA ĐÌNH 2 VÌ THẾ 4

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH) 2 đựng trong hai lọ không dán nhãn, ta dùng thuốc thử H 2 VÌ THẾ 4

Nếu mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng thì chất ban đầu là Ba(OH). 2

Ba(OH) 2 + BẠN BÈ 2 VÌ THẾ 4 → BaSO 4 + BẠN BÈ 2 Ô

Câu 7. Tính chất vật lí nào sau đây của NaOH?

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ hoa hướng dương đẹp

A. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước

B. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước, tỏa nhiệt

C. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, không tỏa nhiệt

D. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt.

Câu trả lời là không

NaOH có tính chất vật lý

Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước, tỏa nhiệt

Câu 8. Những cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch (không phản ứng với nhau) là:

A. NaOH, KNO 3

B.Ca(OH) 2 , HCl

C. Ca(OH) 2 , Na 2 khí CO 3

D. NaOH, MgCl 2

Đáp án A

B.Ca(OH) 2 +  2HCl → CaCl 2 + 2 CĂN NHÀ 2 Ô

C.Ca(OH) 2 + Nà 2 khí CO 3 → CaCO 3 + 2NaOH

D. NaOH +  MgCl 2 → Mg(OH) 2 + 2NaCl

Câu 9: Bao nhiêu lít khí CO . nên được sử dụng? 2 (dktc) để hòa tan hết 20 g CaCO 3 trong nước, giả sử chỉ có 50% CO 2 chức năng. Cần thêm ít nhất bao nhiêu lít dd Ca(OH) vào? 2 0,01 M vào dung dịch sau phản ứng thu được lượng kết tủa lớn nhất. Tính khối lượng kết tủa:

A. 4,48 lít khí CO 2 , 10 lít dung dịch Ca(OH) 2 ,40 gam kết tủa.

B. 8,96 lít CO 2 , 10 lít dung dịch Ca(OH) 2 ,40 gam kết tủa.

C. 8,96 lít khí CO 2 , 20 lít dung dịch Ca(OH) 2 ,40 gam kết tủa.

D. 4,48 lít CO 2 , 12 lít dung dịch Ca(OH) 2 ,30 gam kết tủa.

ĐÁP ÁN C

N CaCO3 = 20/100 = 0,2 mol

phương trình hóa học

khí CO 2 + CaCO 3 + BẠN BÈ 2 O → Ca(HCO 3 ) 2

x………….x…………..x

Phương trình hóa học ta có

N CO2 lý thuyết = x = n CaCO3 = 0,2 mol

=> n khí CO2 = n CO2 lt/50%.100% = 0,4 mol

V CO 2 tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Chúng ta có

Ca(OH) 2 + Ca(HCO 3 ) 2 → 2CaCO 3 + 2 CĂN NHÀ 2 Ô

x………….x…………..x

Vậy tối thiểu cần dùng là x = 0,2 mol VCa(OH) 2 = 0,2/0,01 = 20 lít

nCaCO 3 = 2x = 0,4 mol

m↓ = 0,4.100 = 40g

Câu 10: Cho 1,12 lit khí lưu huỳnh (dktc) hấp thụ hết vào 100ml dd Ba(OH) 2 với nồng độ aM thu được 6,51 gam ↓ trắng, giá trị của a là:

A. 0,3

B. 0,4

C. 0,5

D. 0,6

Câu trả lời là không

Ta có 0,05 mol SO 2 + 0,1.a Ba(OH) 2 → 0,03 mol BaSO 3

VÌ THẾ 2 + Ba(OH) 2 → BaSO 3 + BẠN BÈ 2 Ô (1)

BaSO 3 + VẬY 2 + BẠN BÈ 2 O → Ba(HSO 3 ) 2 (2)

Theo phương trình (1) nSO 2 = 0,1.a mol, nBaSO 3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO 3 = 0,1a – 0,03 mol => nSO 2 = 0,2a – 0,03 mol

Tổng số mol SO 2 là: nSO 2 = 0,1a + 0,1a – 0,03 = 0,05 → a = 0,4M

Câu 11. Dẫn 4,48 lít CO . khí ga 2 (ở nhiệt độ thường) qua 250ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m?

Tham Khảo Thêm:  giải thích câu học học nữa học mãi

A. 31,5 gam

B. 21,9 gam

C. 25,2 gam

D. 17,9 gam

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

N CO2 = 0,2 mol

N NaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 1< T < 2 nên tạo ra 2 muối NaHCO 3 và Na 2 khí CO 3

Gọi x và y là số mol của NaHCO . tương ứng 3 và Na 2 khí CO 3

Ta có các phương trình phản ứng

khí CO 2 + NaOH → NaHCO 3 (Đầu tiên)

x ← x ← x (mol)

khí CO 2 + 2NaOH → Na 2 khí CO 3 (2)

y 2y y (mol)

Theo đề bài và phương trình phản ứng ta có hệ phương trình sau:

N CO2 = x + y = 0,2 (3)

N NaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình ta có x = 0,15 (mol) và y = 0,05 (mol)

Khối lượng muối khan thu được:

tôi NaHCO3 + m Na2CO 3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam

Câu 12. Cho 15,68 lít khí CO2 (tương đương 500ml) hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH nồng độ C mol/lít. Sau phản ứng thu được 65,4 gam muối. Tính C .

A. 1,5M

B. 3M

C.2M

mất 1M

ĐÁP ÁN C

N CO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của NaHCO . muối 3 và Na 2 khí CO 3 lần lượt là x và y

Ta có các phương trình phản ứng

khí CO 2 + NaOH → NaHCO 3 (Đầu tiên)

x ← x ← x (mol)

khí CO 2 + 2NaOH → Na 2 khí CO 3 (2)

y 2y y (mol)

Theo đề bài và phương trình phản ứng ta có hệ phương trình sau:

N CO2 = x + y = 0,7 (3)

Khối lượng muối là:

84x + 106y = 65,4 (4)

Giải hệ từ (3) và (4) ta được: x = 0,4 (mol) và y = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản ứng ta có: n = x + 2y = 0,4 + 2,0,3 = 1 (mol)

Vậy nồng độ của 500ml (tức 0,5l) dung dịch NaOH là C = n/V = 1/0,5 = 2M

—————————

THPT Lê Hồng Phong gửi đến các bạn phương trình hóa học CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + BẠN BÈ 2 O do trường THPT Lê Hồng Phong biên soạn là phản ứng hoá học, cho phản ứng khi sục khí cacbonic vào dung dịch nước vôi trong, sau phản ứng thu được kết tủa trắng.

Chúc bạn học tốt.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  ……………………

  Trên đây trường THPT Lê Hồng Phong đã giới thiệu đến các bạn CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + BẠN BÈ 2 O. Để có kết quả học tập cao và hiệu quả hơn, trường THPT Lê Hồng Phong xin giới thiệu đến các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 được biên soạn và do THPT Lê Hồng Phong đăng.

  Ngoài ra, trường THPT Lê Hồng Phong đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi vào lớp 9 lên lớp 10 . Mời các em tham gia nhóm, để có thể nhận tài liệu mới nhất.

  Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

  Thể loại: Giáo dục

  Related Posts

  đề thi học kì 2 toán 7

  Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

  đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

  MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

  giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

  Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

  đông máu và nguyên tắc truyền máu

  pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

  thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

  Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

  toán lớp 5 ôn tập về giải toán

  4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *