công tử hoan hỉ

Công Tử Hoan Hỉ


【 Đam Mỹ

Bạn đang xem: công tử hoan hỉ

 • Bôi Tửu Tri Giao | Nguyệt Cầm Vân (Hoàn)
 • Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt | IPM (Hoàn-XB)
 • Nhất Thương Trấn Sơn Hà | Trảm Phong Nguyên Soái (On-Going)
 • Quỷ Giá | Quỷ Sứ Đóng Lon (On-Going) ; Let It Be (Hoàn) ; Lang Thanh (Hoàn)
 • Phỉ Hoạn | Yến Phi Ly (Hoàn)

— Truyện Liên Quan: Huyền Huyễn

 • Hàng Ma Tháp | Thạch Hoạ Lam (Hoàn)
 • Mi Mục Như Hoạ | Nguyệt Cầm Vân (Hoàn) ; Tiếu (Hoàn)

— Truyện Liên Quan: Cổ Trang

Xem thêm: hang hổ bl

 • Cựu Nhân | Tone In Heaven (Hoàn) ; Nguyệt Cầm Vân (Hoàn) ; Long Thiên Các (Hoàn)
 • Tân Hoan | Làm Biếng (Hoàn)

— Truyện Liên Quan: Hiện Đại

Xem thêm: thiên cổ quyết trần truyện

 • Bất Chính Đương Quan Hệ | IPM (Hoàn-XB) ; Tiểu Hủ Nam (Hoàn)
 • Bất Chính Thường Quan Hệ | Wanderers (Hoàn) ; Alice (Hoàn)

【 Cổ Phong Hệ Liệt

 • Dung Quân | Ame Nochi Hare (Hoàn)
 • Hạ Tân Lang | Mặc Nhiên (Hoàn)
 • Vi Thần | Ame Nochi Hare (Hoàn)

【 Linh Thần Hệ Liệt

 • Diễm Quỷ | Phong My (Hoàn) ; Gfeden (Hoàn) → PN: Quỷ Sứ Đóng Lon (Hoàn)
 • Hồ Duyên | Gfeden (Hoàn)
 • Hoàn Khố | Nguyệt Cầm Vân (Hoàn)
 • Tư Phàm | Bakanest (Hoàn)
 • Phiên Ngoại Tổng Hợp: Sinh Một Đứa Đi | Lục Hoa Đình (Hoàn)

【 Đoản Văn

 • Bất Phạm Đích Pháp Sư | Thủy Tĩnh Các (Hoàn)
 • Trúc Báo Bình An | A Wanderer (Hoàn) ; Ononnhi (Hoàn)