cưng chiều thê tử bảo bối

 • Reads 233,943
 • Votes 8,483
 • Parts 200

Complete, First published Aug 13, 2018

Bạn đang xem: cưng chiều thê tử bảo bối

Table of contents

 • Mon, Aug 13, 2018

 • Mon, Aug 13, 2018

 • Mon, Aug 13, 2018

 • Mon, Aug 13, 2018

 • Mon, Aug 13, 2018

 • Chương 6-1: Thịt kho tàu* (biệt danh người sáng tác bịa mang lại Lục Lưu)

  Tue, Aug 14, 2018

 • Chương 6-2: Thịt kho tàu* (biệt danh người sáng tác bịa mang lại Lục Lưu) (2)

  Tue, Aug 14, 2018

 • Tue, Aug 14, 2018

 • Chương 7-2: Thiếu niên (2)

  Tue, Aug 14, 2018

 • Tue, Aug 14, 2018

 • Tue, Aug 14, 2018

 • Tue, Aug 14, 2018

 • Chương 11-1: Tình cờ gặp gỡ mặt

  Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 11-2: Tình cờ họp mặt (2)

  Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 11-3: Tình cờ họp mặt (3)

  Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 11-4: Tình cờ họp mặt (4) Wed, Aug 15, 2018
 • Wed, Aug 15, 2018

 • Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 13: Thay thay đổi và ghen tuông tị

  Wed, Aug 15, 2018

 • Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 15-1: Bé con cái thay cho răng

  Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 15-2: Chuyện xấu xa vỡ lở (1)

  Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 16: Chuyện xấu xa vỡ lở (2)

  Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 17: Cướp người (1)

  Wed, Aug 15, 2018

 • Wed, Aug 15, 2018

 • Chương 19: Long phượng thai

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 19 - 2: Long phượng thai ( 2 )

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 19 - 3: Long phượng bầu ( 3 ) Thu, Aug 16, 2018
 • Thu, Aug 16, 2018

 • Chương trăng tròn - 2: Ấp ám ( 2 )

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương trăng tròn - 3: Ấp ám ( 3 ) Thu, Aug 16, 2018
 • Chương trăng tròn - 4: Ấp ám ( 4 )

  Thu, Aug 16, 2018

 • Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 22: Lão phu nhân đi ra oai

  Thu, Aug 16, 2018

 • Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 23-2: Hoắc Nghiễn (2)

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 24-1: Tiệc sinh nhật (1)

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 24-2: Tiệc sinh nhật (2) Thu, Aug 16, 2018
 • Chương 24-3: Tiệc sinh nhật (3)

  Thu, Aug 16, 2018

 • Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 25-2: Cảm giác (2)Thu, Aug 16, 2018
 • Chương 25-3: Cảm giác (3)

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 25-4: Nha đầu thông chống (4)

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 26: Đến thăm hỏi Kiều phủ

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 27-1: Tiết Đoan Ngọ

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 27-2: Tiết Đoan Ngọ (2)

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 27-3: Tiết Đoan Ngọ (3) Thu, Aug 16, 2018
 • Chương 27-4: Tiết Đoan Ngọ (4)

  Thu, Aug 16, 2018

 • Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 28-2: Lại gặp gỡ mặt (2)Thu, Aug 16, 2018
 • Thu, Aug 16, 2018

 • Thu, Aug 16, 2018

 • Thu, Aug 16, 2018

 • Thu, Aug 16, 2018

 • Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 30: Nguyên chỉ bảo thất lạc tích

  Thu, Aug 16, 2018

 • Chương 31: Nguyên chỉ bảo được cứu vãn, Lục Lưu bị thương

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 32: Đến Tuyên Vương phủ

  Fri, Aug 17, 2018

 • Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 34-1: Giang Diệu bị thương

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 34-2: Giang Diệu bị thương (2)

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 35: Thay thay đổi kiểu mẫu nhìn

  Fri, Aug 17, 2018

 • Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 37: Tính toán của Mạnh thị

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 38: Ngã xuống ao sen

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 39: Mưu nối tiếp ko thành

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 40: Phát hiện nay chân tướng

  Fri, Aug 17, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sat, Aug 18, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Sun, Aug 19, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

  Xem thêm: trọng sinh chi bạo lực trấn áp

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Tue, Aug 21, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Wed, Aug 22, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Thu, Aug 23, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Fri, Aug 24, 2018

 • Sat, Aug 25, 2018

 • Sat, Aug 25, 2018

 • Sat, Aug 25, 2018

 • Chương 114: Lương Thanh Huyên nhập cửa

  Sat, Aug 25, 2018

 • Chương 115: Trước ngày xuất giá

  Sat, Aug 25, 2018

 • Sat, Aug 25, 2018

 • Chương 117: Trước khi động phòng

  Sat, Aug 25, 2018

 • Sun, Aug 26, 2018

 • Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 120: Tuyên Vương phủ

  Sun, Aug 26, 2018

 • Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 122: Chiến giành giật lạnh

  Sun, Aug 26, 2018

 • Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 124: Hôn fake kết thúc

  Sun, Aug 26, 2018

 • Sun, Aug 26, 2018

 • Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 127: Vương phi độc ác

  Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 128: Chỉ một nữ giới nhân

  Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 129: Lục Lưu nổi giận

  Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 130: Tách đi ra ở riêng

  Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 131: Rời ngoài Vương phủ

  Sun, Aug 26, 2018

 • Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 133: Thuốc tách thai

  Sun, Aug 26, 2018

 • Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 135: Ngủ thư phòng

  Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 136: Càng nhằm ý nàng

  Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 137: Đáp ứng thơm sự

  Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 138: Mua trang sức

  Sun, Aug 26, 2018

 • Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 140: Hành động không giống lạ

  Sun, Aug 26, 2018

 • Chương 141: Bình dấm chua

  Tue, Aug 28, 2018

 • Chương 142: Cửa trở nên thất thủ

  Tue, Aug 28, 2018

 • Chương 143: Lục Bồng Bồng tấp tểnh thân

  Tue, Aug 28, 2018

 • Chương 144: Rời xa xăm kinh thành

  Tue, Aug 28, 2018

 • Chương 145: Ngày đầu ở Dân Châu

  Tue, Aug 28, 2018

 • Chương 146: Năm mươi bước mỉm cười một trăm bước

  Tue, Aug 28, 2018

 • Chương 147: Không thể lơ là biếng

  Tue, Aug 28, 2018

 • Tue, Aug 28, 2018

 • Chương 149: chỉ bảo vệ thúc giục thúc

  Tue, Aug 28, 2018

 • Tue, Aug 28, 2018

 • Chương 151: Cầu viện Tuyên Vương

  Wed, Aug 29, 2018

 • Chương 152: Tống lão thái thái cho tới cửa

  Wed, Aug 29, 2018

 • Wed, Aug 29, 2018

 • Wed, Aug 29, 2018

 • Chương 155: Không nỡ xa xăm nàng

  Wed, Aug 29, 2018

 • Chương 156: Hoạ kể từ mồm nhưng mà ra

  Wed, Aug 29, 2018

 • Wed, Aug 29, 2018

 • Chương 158: Làm chuyện hạ lưu

  Wed, Aug 29, 2018

 • Wed, Aug 29, 2018

 • Chương 160: Bế Tắc mật từng bị chôn vùi

  Wed, Aug 29, 2018

 • Thu, Aug 30, 2018

 • Chương 162: Mẹ tròn trặn con cái vuông

  Thu, Aug 30, 2018

 • Thu, Aug 30, 2018

 • Thu, Aug 30, 2018

 • Chương 165: Vị khách hàng bất ngờ

  Thu, Aug 30, 2018

 • Thu, Aug 30, 2018

 • Chương 167: Kiều Thị trở về

  Thu, Aug 30, 2018

 • Thu, Aug 30, 2018

 • Thu, Aug 30, 2018

 • Chương 170: Trở lại kinh thành

  Thu, Aug 30, 2018

 • Chương 171: Trấn Quốc Công phủ

  Xem thêm: hệ thống xuyên nhanh

  Thu, Aug 30, 2018

 • Chương 172: Phát hiện nay gian trá tình

  Thu, Aug 30, 2018

Tác giả:Mạt Trà Khúc Kỳ
  Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng
  Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn
  Trạng thái:Full
  
  Giang Diệu đó là vị công chúa nhỏ của phủ Trấn quốc công dương thịnh âm suy. 
  
  Trong tam chống chỉ mất 1 mình Giang Diệu là nữ giới, bên trên nường sở hữu 7 lối huynh và 3 vị ca ca ruột.
  
  Từ nhỏ ý mong muốn của nường đó là khẩu lệnh, ai bắt nạt nường đó là tự động rước lấy xui xẻo.
  
  Sau khi lớn mạnh, tè cô nương phấn điêu ngọc giũa đãbị Tuyên Vương Lục Lưu "bắt" về ngôi nhà ăn.
  
  Tuyên Vương thịt người ko chớp đôi mắt, quyền khuynh thiên hạ. Vì vậy nên Giang Diệu cảm nhận thấy bản thân gả mang lại hắn rất có thể tự tại thực hiện hung tin.
  
  Nữ chính: Bề ngoài tè bạch thỏ, tâm tư phúc hắc, vô cùng ko nhằm phiên bản thân thiết uất ức
  Nam Chính: Đối v luônới nữ giới chủ yếu chỉ mất "Sủng, Sủng, Sủng" ( *thông tin tưởng vỉ hè* nghe phát biểu là bị cuồng nữ9)
  Trích đoạn:
  
  "Tuyên Vương: Sinh 1 đứa nhỏ, bổn vương vãi tiếp tục cõng nường đi
  
  Giang Diệu: Vậy sinh 2 đứa tao rất có thể cưỡi cổ chàng sao???"
  
  Nhân vật Chính: Lục Lưu xxx Giang Diệu