đại đế cơ

 • Reads 4,454
 • Votes 189
 • Parts 59

Complete, First published Sep 18, 2020

Bạn đang xem: đại đế cơ

Table of contents

 • Sun, Nov 22, 2020

 • Tue, Nov 24, 2020

 • Tue, Nov 24, 2020

 • Wed, Nov 25, 2020

 • Sat, Nov 28, 2020

 • Sat, Nov 28, 2020

 • Sun, Nov 29, 2020

 • Mon, Nov 30, 2020

 • Tue, Dec 1, 2020

 • Wed, Dec 2, 2020

 • Wed, Dec 2, 2020

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

  Xem thêm: cô vợ nóng bỏng tổng tài nhẹ chút thôi

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

  Xem thêm: thí hôn lão công cần giúp sức

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

Nàng là Đế Cơ lại thiếu cẩn trọng rơi xuống nhân gian lận. Nhưng mặc dầu vậy thì châu ngọc cũng không trở nên sương lửa trần thế vùi lấp được độ sáng. Một cái phất tay của Đế Cơ nường cũng khiến cho thiên hạ hòn đảo điên.
  
  Tiết Thanh sau thời điểm xuyên cho tới trái đất này ngay lập tức trị sinh ra phiên bản đằm thắm đang được nữ giới phẫn nam giới trang. Không chỉ thế nường còn tồn tại một thủ đoạn to hơn nữa...