đáp án sở giáo dục và đào tạo quảng nam

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán cụm liên trường trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam (mã đề 101); Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 4 năm 2023.

Bạn đang xem: đáp án sở giáo dục và đào tạo quảng nam

Trích Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán trường THPT Liên Trường - Quảng Nam :
+ Biết F(x) và G(x) là hai nguyên hàm của hàm số f(x) trên R và f(x)dx = F(4) – G(1) + m (m > 0). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y = F(x), y = G(x), x = 1 và x = 4. Khi S = 12 thì m bằng?
+ Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho bất phương trình log(60×2 + 120x + 10m – 10) – 3log(x + 1) > 1 có miền nghiệm chứa đúng 4 giá trị nguyên. của biến x. Số phần tử của S là bao nhiêu?
+ Gọi S là tập hợp tất cả các số phức w = 2z - 5 + i sao cho số phức z thỏa mãn (z - 3 + i)(z - 3 - i) = 36. Xét các số phức w1, w2 trong S hài lòng |w1 – w2| = 2. Giá trị lớn nhất của P = |w1 – 5i|2 – |w2 – 5i|2 bằng?

Xem thêm: vẽ thánh giá