đề thi học kì 1 lớp 1


Bạn đang xem bài viết này Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2022 – 2023 (Sách mới) 28 đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27 TRONG Thttlequydontranyenyenbai.edu.vn Bạn có thể truy cập nhanh các thông tin cần thiết trong mục lục bài viết dưới đây.

TOP 28 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều, Nối tri thức vào đời, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực giúp quý thầy cô tham khảo xây dựng đề thi cuối kỳ cho học sinh của mình.

Mỗi đề thi đều có hướng dẫn chấm, đáp án và bảng ma trận 3 cấp theo Thông tư 27 kèm theo. Nhờ đó, các em cũng dễ dàng thực hành giải đề thi, nắm vững cấu trúc đề để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Mời các bạn theo dõi bài viết:

Mục lục bài viết

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán năm 2022 – 2023 sách mới

  • Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học phát triển năng lực
  • Đề thi học kì 1 môn Toán năm 2022 – 2023 sách Cánh diều
  • Đề thi học kì 1 môn toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Đề thi học kì 1 môn Toán năm 2022 – 2023 sách Những chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học phát triển năng lực

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022-2023

SỞ GD&ĐT……………………

ĐỨA TRẺ SINH VIÊN ĐIỆN TỬ……………………. ……

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022 – 2023

LỚP 1 . TOÁN HỌC
(Thời gian làm bài: 40 phút)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh tròn vào số thích hợp: (M1)

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 48 ảnh về hình vẽ mỏ neo đẹp

Bài 1

Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống: (M1)

Một.

3 5 số 8 mười

b.

20 17 14 13 mười

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính: (M2)

11 + 3 17 + 2 16 – 5 18 – 8

Bài 4 (2 điểm): Đầu nối: (M2)

Bài 4

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống: (M3)

a) 3 + = 15 b) 19 – = 12

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 1

Bài 1: Khoanh tròn vào số thích hợp: ( M1)

Bài 1

Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống: ( M1)

Một.

Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười

b.

20 19 18 17 16 15 14 13 thứ mười hai 11 mười

Bài 3: HS tự đặt tính rồi tính.

Bài 3

Bài 4:

Bài 4

Bài 5:

a) 3 + 12 = 15 b) 19 – 7 = 12

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

mạch kiến ​​thức, kỹ năng Số câu và số điểm Cấp độ 1
40%
Cấp độ 2
40%
Cấp 3
20%
Tổng cộng

SỐ:

– Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; 20.

– Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10; 20.

– Thực hành giải các bài toán liên quan đến phép cộng; trừ (Nối phép tính khớp với kết quả)

– Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Số câu

2

2

Đầu tiên

5

Điểm

4

4

2

mười

Tổng cộng

Số câu 2 2 Đầu tiên mười
Điểm 4 4 2 mười

Ma trận đề thi cuối học kì 1 môn Toán 1

mạch kiến ​​thức, kỹ năng Số câu Cấp độ 1
(40%)
Cấp độ 2
(40%)
Cấp 3
(20%)
TỔNG CỘNG
TN TL TN TL TN TL
chữ số Số câu 2 2 Đầu tiên 5
(100%)
số câu 1;2 3;4 5
Tổng cộng Con số Đ. điểm 4 4 2 mười
(100%)
Tỉ lệ (40%) (40%) (20%)

Đề thi học kì 1 môn Toán năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN………….
NHÓM TRƯỜNG 1

Ma trận ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI – LỚP 1
TOÁN HỌC

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng Số câu và số điểm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Tổng cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số và phép tính Số câu 3(1,2,3) 1(8) 1(4) 1(9) 1(5) 1(10) 5 3
Điểm 3,5 1.0 1.0 1.0 0,5 1.0 5.0 3.0
Hình học và đo lường Số câu 1(7) 1(6) 2
Điểm 1.0 1.0 2.0
Tổng cộng Số câu 4 Đầu tiên 2 Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên 7 3
Điểm 4,5 1.0 2.0 1.0 0,5 1.0 7 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022-2023

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN………….
Trường tiểu học………………

Học kỳ 1 – ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ LỚP 1
TOÁN HỌC

NĂM HỌC: 2022 – 2023
Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

TÔI . PHẦN THI: (7 điểm)

Tham Khảo Thêm:  Một trong những phương hướng và nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp nước ta hiện nay là:

Câu hỏi 1: (1 điểm) Số? (M1)

Câu 1

Câu 2: (1 điểm ) (M1) Viết số còn thiếu vào chỗ trống:

Một)

4

5

b)

5

7

Câu 3: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (1,5 điểm) (M1)

Một. + 4 = 7 (1 điểm )

A. 3
B. 0
C. 7
mất 2

b. 8…..9 (0,5 điểm)

A.>
b.<
C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

2+ 2= 4 2 – 1 = 1

2 + 3 = 8 4 – 2 = 3

Câu 5: (0,5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4
B. 5
C 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Câu 6

Hình trên có…. khối chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1) nối với hình thích hợp

Hình vuông

B. hình chữ nhật

Câu 7

Câu 7

Câu 7

II/ PHẦN THẢO LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 =

7 + 3 =

8 – 2 =

10 – 0 =

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 =………….

3 + 4 + 2 =………….

Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết phép tính đúng cho hình:

Câu 10

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023

TRƯỜNG THI ………….

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II I TOÁN – LỚP 1
Năm học: 2022 – 2023

mạch kiến ​​thức, kỹ năng Số câu và số điểm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Tổng cộng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 Số câu Đầu tiên 2 Đầu tiên 2 2
Điểm 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0
Cộng trừ trong phạm vi 10 Số câu Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên 2 Đầu tiên
Điểm 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0
Viết phương trình chính xác cho hình ảnh. Số câu Đầu tiên Đầu tiên
Điểm 1.0 1.0
2. Hình học: Nhận dạng các hình, khối đã học. Số câu Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên
Điểm 1.0 1.0 1.0 1.0
Tổng cộng Số câu Đầu tiên 2 3 Đầu tiên Đầu tiên 2 5 5
Điểm 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 5.0 5.0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022-2023

TRƯỜNG THỌ ……………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: TOÁN – LỚP 1
Thời gian: 40 phút

I.CÂU TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi 1: Các số nhỏ hơn 8: (1 điểm) – M1

A. 4, 9, 6
B. 0, 4, 7
C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2
B 4
C 6

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10
B. 7, 10, 2, 3
C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7
B. 8
C. 9

Câu 5: Hình nào là hình lập phương? (1 điểm) – M2

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ vịt cute

Câu 5

II. TIỂU LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh tròn vào số đúng? (1 điểm) – M1

Câu 6

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) – M1

Câu 7

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ………….. 10 + 0 – 5 = …………

Câu 9: Viết phép tính đúng vào chỗ trống: (1 điểm) – M3

Câu 10

Câu 10: Con số? (1 điểm) – M3

Có……khối lập phương không?

Câu 6

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 1

NHIỀU LỰA CHỌN (5 điểm)

Câu hỏi Đầu tiên 2 3 4 5
Trả lời DI DỜI MỘT DI DỜI
Điểm Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

II/ THẢO LUẬN (5 điểm)

câu 6 : Khoanh tròn vào số đúng? (1 điểm)

Câu 6

câu 7 : (1 điểm): Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm

Câu 7

câu 8 : (1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 – 5 = 5

câu 9 : Điền phép tính đúng vào chỗ trống: (1 điểm)

Viết đúng phương trình 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 = 7)

Viết phép tính đúng, tính sai kết quả (0,5 điểm)

câu hỏi 10 : Con số? (1 điểm)

Có 8 hình lập phương

Câu 6

Đề thi học kì 1 môn Toán năm 2022 – 2023 sách Những chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022-2023

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 1

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Con số Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

2 + …. = 6

6 – …. = 4

2, 7, 9

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật trong hình dưới đây?

Bài 5

Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 1 năm 2022 – 2023

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Con số Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + 4 = 5

5 – 4 = 1

2, 4, 6

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

2, 7, 9

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

Bài 3:

1 + 4 = 5 2 + 5 = 7 3 + 6 = 9
9 – 4 = 5 8 – 2 = 6 6 – 1 = 5

Bài 4:

a) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

b) Cách sắp xếp: 1, 2, 5, 7

Bài 5:

Hình có 4 hình tròn, 5 hình vuông và 2 hình chữ nhật.

……………………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2022 – 2023 (Sách mới) 28 đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27 TRONG Thttlequydontranyenyenbai.edu.vn Bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan bên dưới hi vọng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *