đề thi học kì 2 lớp 3


Bạn đang xem bài viết ✅ Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 6 Đề kiểm tra học kì 3 môn Toán (Có ma trận + Đáp án) ✅ tại trang web Pgdphurieng.edu.vn Bạn có thể kéo xuống để đọc từng phần hoặc click nhanh vào mục lục để truy cập thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất.

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức vào đời gồm 6 đề thi, có đáp án, bảng ma trận kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, luyện tập giải bài toán, từ đó so sánh kết quả thuận lợi hơn.

Với 6 đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 KNTT giúp quý thầy cô xây dựng bộ đề thi học kì 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm đề thi Tiếng Việt, Tin học, Công nghệ. Mời quý thầy cô và các em tải miễn phí 6 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3:

Mục lục bài viết

Đề thi học kì 2 môn Toán tập 3 sách Kết nối tri thức – Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2022 – 2023
TOÁN – LỚP 3
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN KIỂM TRA (3 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc đúng theo yêu cầu bài tập:

Câu hỏi 1 : (1 điểm) M1

a, Số liền trước của 100 000 là:

A. 99 999
B. 90 000
C. 99 909
D. 100 001

b, Số gồm 7 chục nghìn, 4 nghìn, 5 đơn vị, 7 trăm là: (M1) (0,5 điểm)

A. 7457
B. 56 870
C. 74 705
D. 65 807

câu 2 : (0,5 điểm) Số 42 890 làm tròn đến hàng nghìn là: (M1)

A. 43 000
B. 42 000
C. 50 000
D. 42 800

Câu 3: (0,5 điểm) Số 15 viết bằng chữ số La Mã là: (M1)

A.XIX
B.IVX
C.XIV
D.XV

Câu 4: (M1 – 1 điểm)

Một. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 2 giờ 15 phút
B. 4 giờ 10 phút
C. 12 giờ 10 phút

Đồng hồ

b. 4 năm =………….

A. 12 tháng
B. 24 tháng
C. 48 tháng

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ xe mui trần

câu hỏi 5 : Một hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 6cm. Diện tích hình chữ nhật là: ( M1 – 0,5 điểm).

A. 15 cm²
B. 54 cm²
C. 50 cm²
D. 45 cm²

Câu 6: (M1 – 0,5 điểm) Cạnh hình vuông là 8cm. Diện tích hình vuông là:

MỘT.16 cm
B. 32 cm²
C, 64 cm²
D. 64cm

II. PHẦN THẢO LUẬN

câu 7 : Đặt tính rồi tính: (M2)2

a) 14 428 + 1357

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

b) 15 783 – 12 568

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

c) 21 253 x 3

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

đ) 16 572 : 4

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 8: Tính giá trị biểu thức (1 điểm) (M2)

Một. 5128 x 8 + 1723

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

b. 2363 + (18 573 + 3421)

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

Câu 9: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 13980kg gạo, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 120kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M2 – 2 điểm)

…………………………………………………………………………………………. .

…………………………………………………………………………………………. .

…………………………………………………………………………………………. .

…………………………………………………………………………………………. .

Câu 10: (1 điểm) (M3)

a, Tìm hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số.

…………………………………………………………………………………………. .

…………………………………………………………………………………………. .

b, Tìm chữ số thích hợp:

Câu 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn toán lớp 3

I. PHẦN KIỂM TRA (4 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc đúng theo yêu cầu bài tập:

Câu hỏi 1: một, một; b, c

câu 2 :

câu 3 : DỄ

Câu 4: Một. C; b. CŨ

câu hỏi 5 : DI DỜI

Câu 6:

II. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI (6 điểm)

Câu 6: Tính rồi tính:

Câu 6

Câu 7: Tính giá trị biểu thức:

Một. 5128 x 8 + 1723 = 41024 + 1723

= 42747

b. 2363 + (18 573 + 3421) = 2363 + 21994

= 24 357

câu 8 : Giải pháp:

Ngày bán hàng thứ hai là:

13 980 + 120 = 14 000(kg)

Cả hai ngày bán là:

13 980 + 14 000 = 27 980(kg)

Đáp số: 27 980 kg gạo

Câu 9:

Một,

– Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: 98 765

– Số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100

– Hiệu số là: 98 765 – 100 = 98665

b, Tìm chữ số thích hợp:

Câu 10

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

TT

Đề tài

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

Tổng cộng

điểm

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đầu tiên

chữ số

Số câu

2

2

Đầu tiên

5 câu

Điểm

1,5

4

Đầu tiên

6 điểm

2

Đại lượng và phép đo

Số lượng

Số câu

2

2 câu

Điểm

Đầu tiên

1 điểm

3

yếu tố hình học

Số câu

2

1 câu

Điểm

1,5

0,5 điểm

4

Giải quyết vấn đề với từ ngữ

Số câu

Đầu tiên

1 câu

Điểm

2

2 điểm

Tổng số câu

6

3

Đầu tiên

9 câu

Điểm

4

5

Đầu tiên

10 điểm

Ôn thi học kì 2 môn Toán 3 sách Nối liền tri thức – Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Số IV được đọc là:

Tham Khảo Thêm:  tổng hợp 30 bài tập plc cơ bản s7 200

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 làm tròn đến chữ số thập phân ta được số:

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích hình chữ nhật có độ dài các cạnh như hình vẽ bên:

Câu 3

A. 9 cm
B. 18cm
C. 9cm 2
D. 18cm 2

Câu 4. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 5m, chiều dài gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 14 mét 2
B. 50 m 2
C. 225 m 2
D. 100 m 2

Câu 5. Tháng nào sau đây có 31 ngày?

A. Tháng hai
B. Tháng tư
C. tháng 9
D. Tháng mười hai

Câu 6. Điều nào sau đây là một khả năng? Không có thể khi tung xúc xắc một lần

Câu 6

A. Mặt 1 chấm xuất hiện
B. Xuất hiện mặt 7 chấm
C. Xuất hiện mặt 3 chấm
D. Xuất hiện mặt 4 chấm

Câu 7. Nam mang hai tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng đi mua bút chì. Bạn Nam mua hết 15 000. Bạn Nam còn dư …………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5.000 đồng
C. 2.000 đồng
D. 1.000 đồng

Phần 2. Tiểu luận

Câu 8. Tìm thành phần chưa biết của các phép tính sau:

a) 1 538 +…………………… = 6 927

b)…………………… – 3 236 = 8 462

c) 2 ×…………………… = 1 846

Câu 9. Tính rồi tính

13 567 + 36 944

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

58 632 – 25 434

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

20 092 × 4

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

97 075 : 5

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

=……………………

=……………………

b) 2 × 45000 : 9

=……………………

=……………………

Câu 11. Sau đây là bảng giá niêm yết tại một cửa hàng văn phòng phẩm:

Sản phẩm

Cái bút

Bút chì

chỉ chơi

Cái thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng thống kê và trả lời câu hỏi:

a) Sản phẩm nào đắt nhất? Sản phẩm nào có giá rẻ nhất?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

b) Với 50 000 đồng mua được nhiều nhất bao nhiêu cái bút?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

c) Nếu mua 3 sản phẩm chỉ hết 20 000 đồng. Các khả năng là:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

câu 12 . người giải toán

Trang trại của chú Hòa có 4 khu nuôi gà, mỗi khu nuôi khoảng 1.500 con gà. Hôm nay, sau khi bán một số gà, trang trại của tôi còn lại 2800 con gà. Hỏi Hoa đã bán bao nhiêu con gà?

Giải pháp

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

câu 13 . Với 100.000đ, bạn hãy chọn những món đồ dưới đây để mua được đa dạng nhất.

Câu 13

Giải pháp

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu hỏi 1

câu 2

câu 3

câu 4

câu hỏi 5

câu 6

câu 7

MỘT

DỄ

DỄ

DI DỜI

DI DỜI

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 48 ảnh về hình vẽ con ong để tô màu

Phần 2. Tiểu luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2× 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Thế vận hội đắt nhất.

Bút chì rẻ nhất.

b) Với 50.000 đồng mua được tối đa số bút và mực:

50 000 : 6 000 = 8 cái bút (có 2 000 cái dự phòng)

c) Nếu mua 3 sản phẩm chỉ hết 20 000 đồng. Các khả năng là:

– Mai mua 1 cây viết, 1 cây bút chì, 1 cuốn vở.

– Mai mua 2 cái bút và 1 cái thước.

– Mai mua 1 bút chì, 2 thước kẻ.

Câu 12.

Giải pháp

Ban đầu trang trại bác Hòa có số gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (đầu)

Bác Hoa đã bán số gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (đầu)

Đáp số: 3 200 con chim.

Câu 13.

– Quý khách có thể chọn mua 1 ô tô đồ chơi, 1 khối Rubik và 1 hộp bút màu. Tổng số tiền để mua ba loại hàng là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học kì 2 – Toán lớp 3 – Connect

Năng lực, phẩm chất Số câu, số điểm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Tổng cộng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Các con số và phép tính: Cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số có 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. Làm tròn. Làm quen với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Điểm

Đầu tiên

4.5 (mỗi câu 1 điểm, mỗi câu 8 – 1.5 điểm)

Đầu tiên

4,5

Đại lượng và đại lượng đo: Các đơn vị diện tích, thời gian, khối lượng và thể tích. đồng Việt Nam.

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Đầu tiên

Điểm

0,5

0,5

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

hình học : Góc vuông, góc không vuông. Hình chữ nhật, hình vuông. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

2

2

Điểm

Đầu tiên

Đầu tiên

Một số yếu tố thống kê và xác suất.

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Điểm

0,5

Đầu tiên

0,5

Đầu tiên

Tổng cộng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

….

>> Tải file để tham khảo thêm các đề thi khác!

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 6 Đề kiểm tra học kì 3 môn Toán (Có ma trận + Đáp án) thuộc về Pgdphurieng.edu.vn Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *