đề thi học kì 2 lớp 4


Bạn đang xem bài viết ✅ Tuyển tập 28 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Toán (Có ma trận và đáp án) ✅ tại trang web Pgdphurieng.edu.vn Bạn có thể kéo xuống đọc từng phần hoặc click nhanh vào mục lục để truy cập thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất.

TOP 28 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, Luyện giải đề, nắm vững cấu trúc đề thi để đạt kết quả cao trong kì thi cuối học kì II năm học 2022 – 2023.

Với 28 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận bậc 4 theo Thông tư 22 giúp quý thầy cô tham khảo xây dựng đề thi học kì 2 năm 2022 – 2023 cho học sinh của mình. . Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý. Mời quý thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây:

Mục lục bài viết

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

  • Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Đề 1
  • Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Câu 2
  • Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Câu 3
  • Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Câu 4

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu hỏi 1: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Trong các phân số sau, phân số lớn nhất là:

MỘT. frac{6}{6}
b. frac{4}{6}
C. frac{8}{6}
Đ. frac{16}{6}

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong số 82 360 945 là:

A. 2 000
B. 20 000
C. 200 000
D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1pt) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

7 giờ 15 phút = ….. phút

A. 415
B. 435
C. 420
D. 405

câu 4 : (M2 – 1pt) Điền vào chỗ chấm:

Một. Hình bình hành có…………………… cặp cạnh đối song song.

b. Diện tích hình thoi là……………………diện tích hình chữ nhật.

Câu 5: (M3 – 1pt) Điền vào dấu chấm :p

Một. 6 mét 2 17 cm 2 = ………….. cm 2

b. 9 thế kỷ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2 điểm) Tính toán:

Một. 3+frac{5}{2}=…………………….

b. frac{13}{5}-2=…………………….

c. frac{1}{6}xfrac{3}{4}=…………………….

d. frac{2}{8}:frac{4}{8}=…………………….

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều dài là 15 cm thì diện tích hình chữ nhật là: …………..

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một người đã bán 280 quả cam và quýt, trong đó số quả cam bằng frac{2}{5}số quýt. Tìm số cam và số quýt đã bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): Hiện nay bà ngoại hơn em 60 tuổi. Sau 5 năm nữa tuổi cháu là frac{1}{5}tuổi của cô ấy. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn toán lớp 4

Câu 1: (M1 – 0,5 điểm) Vòng tròn DỄ DÀNG

Câu 2: (M1 – 0,5 điểm) Vòng tròn DỄ DÀNG

Câu 3: (M1 – 1pt) Khoanh tròn TRÊN

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi chỗ cho 0,5 điểm

Một. Hình bình hành có hai cặp cạnh song song.

b. Diện tích hình thoi là một nửa (hoặc frac{1}{2}) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1pt) Điền đúng mỗi chỗ cho 0,5 điểm

Một. 6 mét 2 17 cm 2 = 60017 cm 2

b. 9 thế kỷ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2 điểm) Tính đúng mỗi câu được 0,5 pt

Một. 3+frac{5}{2}=

b. frac{13}{5}-2=

c. frac{1}{6}xfrac{3}{4}=

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ về covid-19

đ. frac{2}{8}:frac{4}{8}=

Câu 7: (M3 – 0,5 điểm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều dài là 15 cm thì diện tích hình chữ nhật là: 135 cm 2

Câu 8: (M3 – 1.5pt)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số cam đã bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số quýt đã bán là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200

Câu 9: (M4 – 2pt)

Sau 5 năm nữa mẹ hơn con 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Sau 5 năm nữa tuổi anh là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Trả lời: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II lớp 4 môn Toán

TT Đề tài Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 cấp 4 Tổng cộng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Đầu tiên

chữ số

Số câu

02

01

01

01

01

03

So sánh các phân số với 1. Biết giá trị của các số. Giải quyết vấn đề. Thực hiện phép tính phân số.

số câu

1.2

6

A B C D

số 8

9

1.2

6a,b,c,d,8,9

Điểm

Đầu tiên

2

1,5

2

Đầu tiên

5 ,5

2

Số lượng

Số câu

01

01

02

Có thể chuyển đổi các phép đo diện tích và thời gian

số câu

3

5

3,5

Điểm

Đầu tiên

Đầu tiên

2

3

yếu tố hình học

Số câu

01

01

01

01

Nhận biết các tính chất của hình bình hành. Tính diện tích hình thoi và hình chữ nhật.

số câu

4

7

4

7

Điểm

Đầu tiên

0,5

Đầu tiên

, 5

Tổng số câu

03

01

01

01

02

01

05

04

Tổng điểm

2

Đầu tiên

2

Đầu tiên

2

2

4

6

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Đề 2

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II lớp 4 môn Toán

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

cấp 4

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên và các phép toán với số tự nhiên, phân số và các phép toán với chúng. Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

Số câu

5

5

Đầu tiên

Đầu tiên

số câu

1a, 1c

3a,b,c,d; 4a

1ngày

4b

Điểm

Đầu tiên

2,5

0,5

0,5

Đại lượng và đo lường đại lượng

Số câu

Đầu tiên

2

2

số câu

2a, 2c

2b, 2d

Điểm

0,5

0,5

0,5

– Các yếu tố hình học;

– Giải toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

– Giải toán về TBC

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

số câu

1e

5

1g

6

Điểm

0,5

2

Đầu tiên

Đầu tiên

Tổng cộng

Số câu

6

2

7

2

2

Đầu tiên

2

6

thứ mười hai

Con số điểm

1,5

,5

3

Đầu tiên

2

0,5

Đầu tiên ,5

3

7

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Trường học: ……………………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TOÁN- Lớp 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Một. rút gọn phân số frac{108}{216}Chúng tôi nhận được phân số đơn giản nhất:

MỘT. frac{54}{108}
b. frac{27}{54}
C. frac{36}{72}
Đ. frac{1}{2}

b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là 6 m 2 5dm 2 =……đm 2 Được:

A.650
B. 65
C.605
D. 6 005

c. Phân số có giá trị lớn hơn 1 là:

MỘT. frac{9}{9}
b. frac{8}{9}
C. frac{8}{8}
Đ. frac{9}{8}

đ. Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

A. 99 999 999
B. 99 999 998
C. 99 999 990
D. 90 000 000

đ. Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 28 cm, hiệu hai đường chéo là 4 cm. Diện tích hình thoi đó là:

MỘT.96 cm 2
B. 192cm 2
C. 54cm 2
D. 108cm 2

g. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 32, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 36, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 30. Ba số đó là:

A. 32; 36 và 30
B. 26; 38 và 34
C.38; 26 và 36
D. 32; 26 và 34

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Một. 150 000cm 2 =…………. tôi 2

b. 2 giờ 20 phút = ………….. phút

c. 7 000 kg = ………….tấn

đ. 12m 3cm =…………….cm

bài 3 . Tính toán

Một. frac{2}{9}+frac{3}{7}=……………………..

c. frac{8}{5}:frac{1}{5}=……………………

b. frac{5}{6}-frac{1}{4}=……………………..

d. frac{3}{5}xfrac{2}{9}+2=……………………

Bài 4. Tìm x

Một. 3 321 : X = 27

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

b. X : 134 – 1564 = 2718

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Bài 5. Một trường hình bình hành có đáy gấp 2 lần chiều cao và tổng chiều dài đáy và chiều cao là 150 m.

Một. Tính diện tích trường hình bình hành?

b. Trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa, bình quân cứ 1m. 2 lấy frac{3}{5}kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tấn gạo?

Tham Khảo Thêm:  bài tập thì quá khứ hoàn thành

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 6. Một người bán gạo, có thể bán buổi sáng frac{3}{5}tổng số gạo, bán vào buổi chiều frac{2}{7}tổng gạo. Tính ra buổi sáng bán được nhiều hơn buổi chiều 77 kg gạo. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 2 môn toán lớp 4

Bài 1 . (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Một

b

c

đ

e

g

DỄ

DỄ

MỘT

DI DỜI

Bài 2. Viết đúng số vào dấu: (1 điểm , đúng mỗi câu cho 0,25 điểm )

a) 150000cm 2 = 15 mét 2
b) 2 giờ 20 phút = 140 phút
c) 7000 kg = 7 tấn
d) 12m 3cm = 1203cm

bài 3 . Tính (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Một. frac{2}{9}+frac{3}{7}

c. frac{8}{5}:frac{1}{5}

b. frac{5}{6}-frac{1}{4}

d. frac{3}{5}xfrac{2}{9}+2

bài 4 . Tìm x (1 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

a) 3 321 : X = 27

x = 3321 : 27

x = 123

b) X : 134 – 1564 = 2718

X : 134 = 2718 +1564

X : 134 = 4282

X = 4282 x 134

X = 573 788

Bài 5. 2 điểm

Chiều cao của sân là: 150 : (1 + 2) = 50 (m)

0,25 điểm

Độ dài cạnh đáy của thửa ruộng là: 150 – 50 = 100 (m)

0,25 điểm

Diện tích thửa ruộng đó là: 100 x 50 = 5 000 (m 2 )

0,5 điểm

Thu hoạch được ở thửa ruộng đó số ki-lô-gam thóc là:

frac{3}{5}x 5000 = 3 000 (kg)

Đổi: 3 000 kg = 3 tấn

0,75 điểm

Trả lời: a. 5000 mét 2 b. 3 tấn

0,25 điểm

Bài 6. (1 điểm)

Phân số ứng với 77 kg gạo là:

frac{3}{5}(Tổng gạo)

0,25 điểm

Lúc đầu người đó có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

77:frac{11}{35}=245(Kilôgam)

0,5 điểm

Đáp số: 245kg

0,25 điểm

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Câu 3

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II lớp 4 môn Toán

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng Số câu và số điểm Cấp 1 (20%) Cấp 2 (30%) Cấp 3 (40%) Cấp 4 (10%) Tổng cộng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
phân số số câu 4 2 Đầu tiên số 8 5 2 3
Điểm 2.0 1.0 1.0 0,5 1.0 1,5 4.0
Đại lượng và đo lường đại lượng số câu 3 6 9 2 Đầu tiên
Điểm 1.0 1.0 1,5 2.0 1.0
yếu tố hình học số câu 7 Đầu tiên
Điểm 1.0 1.0
Tổng cộng Số câu Đầu tiên 2 Đầu tiên 3 Đầu tiên Đầu tiên 5 4
Điểm 2.0 2.0 1.0 2,5 1,5 1.0 5.0 5.0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

SỞ Giáo dục và Đào tạo…….
TRƯỜNG TÚ h ……
LỚP 4C

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC……..
TOÁN HỌC

Câu hỏi 1: Đặt dấu >, < = hoặc số thích hợp vào chỗ chấm: (M2)

Một. frac{3}{4} cdots cdots frac{12}{16}

b. frac{12}{11} cdots cdots frac{12}{17}

c. frac{5}{8}=frac{cdots}{40}

đ. frac{28}{35} cdots cdot cdot cdot frac{26}{35}

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng (M2)

Một. Phân số nào sau đây bằng phân số ?

MỘT. frac{20}{16}

b. frac{16}{20}

C. frac{16}{15}

Đ. frac{12}{16}

b. Diện tích hình bình hành có cạnh đáy là 3dm, chiều cao là 23cm là:

MỘT.690 cm

B. 690cm 2

C. 69dm 2

D. 69cm 2

c. Trên bản đồ tỉ lệ 1:150 chiều dài phòng học đó là 6cm. Chiều dài thật của phòng học đó là:

A. 9m

b.5m

c.10m

D. 6m

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: (M2)

Một. 2km 2 45m 2 = ……m 2

Đ.2000045

B. 200045

C. 20045

D. 2045

b. 3 tấn 20kg = …..kg

A. 30020

B. Năm 3020

C. 320

D. 302

c. 3 giờ 15 phút = …. phút

A. 175

B. 185

C.195

D. 215

đ. frac34thế kỷ = …. năm

A.75

B. 85

C.95

D.105

Câu 4: Tính rồi rút gọn: (M1)

Một. frac{21}{15}+frac{3}{5}

b. frac{39}{12}-2

c. frac{7}{3} times 9

d. frac{4}{8}: frac{2}{12}

Câu 5: Viết số vào dấu * (M4)

Một. frac{5}{6}+frac{*}{12}=frac{7}{6}

b. frac{x}{4}+frac{2}{5}=frac{13}{20}

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S (M3)

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 320m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Vậy diện tích mảnh đất đó là:

Một. 16 384 m 2

b. 4096 m 2

Câu 7: Hình bên có: (M3)

A. 3 hình thoi

B. 4 hình thoi

C. 5 hình thoi

D. 6 hình thoi

Câu 7

Câu 8: Tìm x(M3):

frac{5}{3}-x=frac{7}{12}: frac{5}{6}

câu 9 : (M3)

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 90 dm, chiều rộng là frac45chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn ra mét vuông.

Đáp án đề thi học kì 2 môn toán lớp 4

Câu hỏi 1: 1 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Một. =

b. >

c. 25

d. <

Câu 2: 1,0 điểm. Câu a, b: 0,25 điểm, câu c: 0,5 điểm

Một. DI DỜI

b. DI DỜI

c. MỘT

câu 3 : 1 điểm . Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Một. MỘT

b. DI DỜI

c. CŨ

đ. MỘT

Câu 4: 2 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Một. 2

b. frac54

c. 21

d. 3

Câu 5: 1 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm a. 4 b. Đầu tiên

Câu 6: 1 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm) a. b. Đ.

Câu 7: 1 điểm:

Câu 8: 0,5 điểm

begin{aligned}
frac{5}{3}-x=& frac{7}{12}: frac{5}{6} \
frac{5}{3}-x &=frac{7}{12} times frac{6}{5} \
frac{5}{3}-x &=frac{7}{10} \
x &=frac{5}{3}-frac{7}{10}=frac{50}{30}-frac{21}{30} \
x &=frac{29}{30}
end{aligned}

Câu 9. 1,5 điểm

Câu 90,25 điểm

Theo sơ đồ thì tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần) 0,25 điểm

Tham Khảo Thêm:  Đặc điểm của hệ thống nhân giống hình tháp

Chiều rộng mảnh vườn là:

90 : 9 x 4 = 50 (dm) 0,25 điểm

Chiều dài mảnh vườn là:

90 – 40 = 50 (dm) 0,25 điểm

Diện tích mảnh vườn là:

50 x 40 = 2000 (dm 2 ) 0,25 điểm

2000dm 2 = 20 m 2

Đáp số: 20 m 2

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Câu 4

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kỹ năng Số câu và số điểm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 cấp 4 Tổng cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. Phân số và các phép toán với phân số. Số câu 5 Đầu tiên Đầu tiên 5 2
Điểm 2,5 1.0 2.0 2,5 3.0
dấu hiệu chia hết Số câu Đầu tiên Đầu tiên
Điểm 0,5 0,5
Trung bình, Tỷ lệ bản đồ Đầu tiên Đầu tiên 2
0,5 0,5 1.0
Các đại lượng và đo các đại lượng với các đơn vị đo đã học. Số câu 2 Đầu tiên 3
Điểm 1.0 0,5 1,5
Các yếu tố hình học: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song; hình thoi, diện tích hình thoi. Số câu Đầu tiên Đầu tiên
Điểm 0,5 0,5
Giải bài toán tính diện tích hình chữ nhật Số câu Đầu tiên Đầu tiên
Điểm 1.0 1.0
Tổng cộng Số câu số 8 3 Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên thứ mười hai 3
Điểm 4.0 1,5 1.0 0,5 2.0 1.0 6,0 4.0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

Trường tiểu học ……………..

Họ và tên:……………………………….

Lớp: ….., khu……………………

ĐỀ THI TOÁN LỚP 4
Cuối học kỳ II

(Thời lượng 40 phút không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1 . Giá trị chữ số 4 trong số 240 853 là: (M1)

A. 4
B. 40
C. 40853
D. 40 000

câu 2 . Điền vào chỗ chấm với số thích hợp để frac{10}{35}=frac{....}{7}là: (M1)

MỘT.1
B. 2
C. 5
mất 50

câu 3 . Số điền đúng vào chỗ chấm của 3 giờ 25 phút = … phút là: (M1)

A.205
B. 325
C.55
D. 3025

câu 4 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm 6 m 2 25 centimet 2 = …cm 2 là: (M2)

A. 625
B. 6 025
C. 60 025
D. 600 025

Câu 5. Bốn giờ bằng mấy phần của một ngày? (M1)

MỘT. frac{1}{4}ngày
b. frac{1}{12}ngày
C. frac{1}{6}ngày
Đ. frac{1}{3}ngày

Câu 6. Phân số nào lớn hơn 1 là: (M1)

MỘT. frac{5}{7}
b. frac{5}{5}
C. frac{7}{5}
Đ. frac{7}{7}

Câu 7. Một hình bình hành có diện tích là 30 dm 2 . Độ dài đáy là 6dm. Tính độ cao của hình bình hành đó. (M2)

A. 24dm
B. 5dm
C . 180dm
D. 5dm 2

Câu 8: phân số frac{2}{3}với phân số nào sau đây: (M1)

MỘT. frac{10}{15}
b. frac{4}{5}
C. frac{20}{18}
Đ. frac{15}{45}

Câu 9: Trung bình cộng của 5 số là 15. Tổng của 5 số là: (M3)

A.70
B. 75
C.92
D.90

câu hỏi 10 : Trên bản đồ tỉ lệ 1:200 chiều rộng của phòng học em là 3cm. Hỏi chiều rộng thật của phòng học đó là bao nhiêu? (M2)

A. 9m
b.4m
c.8m
D. 6m

Câu 11. Trong các phân số sau, phân số đơn giản nhất là: (M1)

MỘT. frac{12}{6}
b. frac{2}{6}
C. frac{3}{6}
Đ. frac{41}{6}

Câu 12. Số cần điền vào chỗ trống để 13 chia hết cho cả 3 và 5 là (M1)

A. 5

B. 2

c.0

mất 8

II. Phần tự luận: 4 điểm

1. Tính toán: (2 điểm) (M3)

frac{3}{5}

frac{11}{12}-frac{3}{4}=.........................................

Câu 2. Tìm x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó. (1 điểm) (M4)

Giải pháp

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 2 môn toán lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu Câu hỏi 1 câu 2 câu 3 câu 4 câu hỏi 5 câu 6 câu 7 câu 8 câu 9 câu hỏi 10 câu 11 câu 12
Trả lời DỄ DI DỜI MỘT DI DỜI MỘT DI DỜI DỄ DỄ MỘT
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

PHẦN II. TIỂU LUẬN

Câu hỏi 1. Tính (M3) (2 điểm)

frac{3}{5}

frac{11}{12}-frac{3}{4}=frac{11}{12}-frac{9}{12}=frac{2}{12}=frac{1}{6}

Câu 2. Tìm x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

x = 7999 + 2008 x = 215354 – 56789

x = 10007 x = 158565

Câu 3. (1 điểm)

Giải pháp

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

20 x = 8 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

20 x 8 = 160 (m 2 )

Đáp số: 160 m 2

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này Tuyển tập 28 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Toán (Có ma trận và đáp án) thuộc về Pgdphurieng.edu.vn Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *