đề thi toán lớp 5 học kì 2

Nội dung chính

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5 học kì 2

  • PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG
    • 1.1 Câu đố
    • 1.2. Tiểu luận
  • PHẦN 2. GIẢI PHÁP
    • 2.1 Trắc nghiệm.
    • 2.2 Tiểu luận

PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG

1.1 Câu đố

Câu hỏi 1: Chọn câu trả lời đúng:

Một) = …

Số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống là;

A. 4,98

B. 4.098

C. 4,980

D. 49,008

b) 0,135 = …

Số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống là:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống:

a) 0,45 = 45%

0,45 = 450%

b) 65% = 6,5

65% = 0,65

Câu 3: Viết vào chỗ chấm:

Bác Tú đi xe máy trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 35 km/h thì quãng đường là …

Câu 4: Đánh dấu x vào ô trống sau câu trả lời đúng:

huong-dan-giai-60-de-thi-toan-lop-5-de-kiem-tra-toan-lop-5-cuoi-hoc-ki-II-de-so-18-hinh-1

Diện tích tam giác ABC là:

A. 6cm 2

B. 12cm 2

C. 24cm 2

1.2. Tiểu luận

Câu hỏi 1: Viết số thích hợp vào chỗ… :

a) 6931 m = … km

812 m = … km

39 m = … km

b) 36.115m 3 = … m 3 …đm 3

22.098 m 3 = … m 3 …đm 3

Câu 2: Tìm x, biết:

Một)

Xem thêm: vẽ lại logo bằng illustrator

b)

Câu 3: Diện tích toàn phần của hình hộp lập phương không có nắp là 180 cm . 2 . Tìm chu vi của khối lập phương.

Câu 4: Một người đi xe đạp với vận tốc 20 km/h thì sau 4 giờ sẽ đến địa điểm gặp nhau. Nếu người đó đi xe máy với vận tốc 40 km/h thì sau bao nhiêu giờ thì đến điểm hẹn?

PHẦN 2. GIẢI PHÁP

2.1 Trắc nghiệm.

Câu hỏi 1:

a) Khoanh tròn A.

b) Khoanh tròn kích thước

Câu 2:

huong-dan-giai-60-de-thi-toan-lop-5-de-kiem-tra-toan-lop-5-cuoi-hoc-ki-II-de-so-18-hinh-2

Câu 3:

Đáp số: 87,5 km

Câu 4:

Trả lời: A

2.2 Tiểu luận

Câu hỏi 1:

a) 6931 m = 6,931 km

812 m = 0,812 km

39 m = 0,039 km

b) 36.115m 3 = 36 mét 3 115dm 3

22.098 m 3 = 22 m 3 98 dm 3

Câu 2:

Một)

b)

Câu 3:

Diện tích một cạnh của hình hộp là: 180 : 5 = 36 (cm 2 )

Diện tích xung quanh của hình hộp là: 36 x 4 = 144 (cm 2 )

Đáp số: 144cm 2

Câu 4:

Quãng đường người đi xe đạp đã đi là: 20 x 4 = 80 (km)

Thời gian người đó đi xe máy đến điểm hẹn là: 80 : 40 = 2 (giờ)

Đáp án: 2 giờ

Xem thêm Toán lớp 5 kiểm tra cuối học kì II – đề 19

Xem thêm: truyện tranh tự vẽ