đề thi toán lớp 7 học kì 2

Mục lục

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 7 học kì 2

Đây là đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 Toán học Kiên viết. Đề thi gồm 2 phần: phần câu hỏi và phần đáp án và lời giải chi tiết. Các đề được phân loại từ cơ bản đến nâng cao để học sinh trung bình cũng có thể làm được. Hy vọng điều này sẽ giúp ích cho bạn. Cùng Kiên tham khảo nhé.

Phần 1 đề thi toán lớp 7 học kì 2

Câu 1: (2,0 điểm) Bảng dưới đây là điểm kiểm tra một tiết học môn Toán của học sinh lớp 7 của một trường THCS cho như sau:

de-thi-hoc-ki-2-lop-7-mon-toan-01

 1. a) Dấu hiệu cần điều tra trong bảng trên là gì?
 2. b) Có bao nhiêu học sinh sẽ làm bài kiểm tra? Số giá trị khác nhau?
 3. c) Tính giá trị trung bình và dạng của bài toán?

de-thi-hoc-ki-2-lop-7-mon-toan-02

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm đa thức M . Chủ đề cần biết:

 1. a) M – (x 2 y – 1) = -2x 3 + x 2 y + 1
 2. b) 3 lần 2 + 3xy – x 3 – M = 3x 2 + 2xy – 4y 2

Câu 4: (2 điểm) Cho các đa thức sau: P(x) = x 3 + 3 lần 2 + 3x – 2 và

 1. a) Tính P(x) + Q(x)
 2. b) Tính P(x) – Q(x)
 3. c) Tìm nghiệm của đa thức H(x) biết rằng H(x) = P(x) + Q(x).

Câu 5: (1,0 điểm) Cho hai đa thức f(x) = 2x 2 + ax + 4 và g(x) = x 2 – 5x – b (a, b là các hằng số).

Chúng ta có   f(1) = g(2) và f(-1) = g(5). Tìm các hệ số a và b từ bài toán đã cho.

Câu 6: (3,0 điểm) Cho vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm.

a) Tìm độ dài BC và chu vi tam giác ABC=?.
b) Đường thẳng qua góc B là 2 góc bằng nhau, cắt AC tại D. Vẽ .

Chứng minh:

c) Chứng minh: DA < DC.

Phần 2 Đáp án và lời giải đề thi học kì 2 môn toán lớp 7

Câu hỏi 1.

a) Dấu hiệu cần điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết Toán của từng học sinh khối 7” (0,5 điểm)
b) Có 40 học sinh làm bài kiểm tra. Có 8 giá trị khác nhau. (0,5 điểm)
c) Mẫu biển báo: 8 (biển báo có tần suất xuất hiện nhiều nhất: 11) (0,5 điểm)

Trung bình (0,5 điểm)

Câu 2.

Một)

A = (2x 3 y).(-3xy) = (2.(-3)).(x 3 .x).(y.y) = -6x 4 y 2 . (0,25 điểm)

Đơn thức có bậc 4 + 2 = 6 (0,25 điểm)

b)

de-thi-hoc-ki-2-lop-7-mon-toan-03

Câu 3.

Một)

M = (x 2 y – 1) = -2x 3 + x 2 y + 1

M = (-2x 3 + x 2 y + 1) + (x 2 y – 1)

M = -2x 3 + 2x 2 y (0,5 điểm)

b)

gấp 3 lần 2 + 3xy – x 3 – M = 3x 2 + 2xy – 4y 2

M = (3x 2 + 3xy – x 3 ) – (3x 2 + 2xy – 4y 4 )

M = (3x 2 – 3x 2 ) + (3xy – 2xy) – x 3 + 4y 2

M = xy – x 3 + 4y 2 (0,5 điểm)

Xem thêm: vẽ chân anime

Câu 4.

 1. a) P(x) = x 3 + 3 lần 2 + 3x–2; Q(x) = -x 3 – x 2 – 5x + 2

P(x) + Q(x) = (x 3 + 3 lần 2 + 3x – 2) + (-x 3 – x 2 – 5x + 2)

= (x 3 – x 3 ) + (3x 2 – x 2 ) + (3x – 5x) + (-2 + 2)

= 2 lần 2 – gấp đôi (0,75 điểm)

 1. b) P(x) – Q(x) = (x 3 + 3 lần 2 + 3x – 2) – (x 3 – x 2 – 5x + 2)

= (x 3 + x 3 ) + (3x 2 + x 2 ) + (3x + 5x) + (-2 – 2)

= 2 lần 3 + 4 lần 2 + 8x – 4 (0,75 điểm)

 1. c) Ta có: H(x) = 2x 2 – gấp đôi

H(x) = 0 khi

gấp đôi 2 – 2x = 0

=> 2x(x – 1) = 0

tôi đoán

Vì vậy, chúng tôi nhận được câu trả lời sau đây

đa thức H(x) có nghiệm là x = 0; x=1. (0,5 điểm)

Câu 5.

Theo đề bài ta có:

f(1) = g(2) => 6 + a = -6 – b => a + b = -12 (1) (0,25 điểm)

f(-1) = g(5) => 6 – a = -b => b = a – 6 (2) (0,25 điểm)

Thay (2) vào (1) ta được:

a + a – 6 = -12 => a = -3

=> b = a – 6 = -3-6 = -9 (0,25 điểm)

Vậy a = -3; b = -9. (0,25 điểm)

Câu 6.

a) Vẽ hình đúng, ghi giả thiết và kết luận ( 0,5 điểm)

de-thi-hoc-ki-2-lop-7-mon-toan-04

Áp dụng định lí Pitago vào tam giác vuông ABC ta có:

trước công nguyên 2 = xoay chiều 2 + AB 2 = 6 2 + 8 2 = 100 => BC = 100cm (0,5 điểm)

Chu vi tam giác ABC: AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm (0,5 điểm)

b) Xét hai hình vuông ABD và HBD có:

BD là cạnh chung

BD là tia phân giác của góc B => góc ABD = góc HBD

Vì thế: (cạnh huyền - góc nhọn) (1 điểm)

c) Từ câu b) suy ra DA = DH (hai cạnh tương ứng) (1)

Xét tam giác vuông DHC có: DC > DH (DC là cạnh huyền) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: DC > DA (0,5 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Trên đây giúp bạn thử và kiểm tra xem mình có đúng với trình độ của bạn thân hay không. Đề thi bao gồm các câu hỏi khó và dễ được phân bổ theo từng cấp độ. Đánh giá chính xác trình độ học tập của từng học viên. Thực sự để đạt điểm 9-10 bạn cần phải chăm chỉ trong học kỳ. Tôi hy vọng bạn làm tốt và đạt điểm cao.

Xem thêm: cách vẽ chữ 3d bằng bút chì