đồ án vẽ tay

Xin được reviews với chúng ta cỗ đồ án vẽ tay của SV phong cách thiết kế Nga. Hãy nằm trong coi kiến thiết của SV phong cách thiết kế Nga với gì không giống đối với SV phong cách thiết kế Việt nhé. 

do-an-sv-kien-truc-nga

Bạn đang xem: đồ án vẽ tay

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

Xem thêm: nam thành chờ trăng về

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

do-an-sv-kien-truc-nga

Xem thêm: thiên thần bóng tối

do-an-sv-kien-truc-nga

Đồ án vẽ tay của SV phong cách thiết kế Nga: cũng có thể thấy rằng chúng ta khá chú ý cho tới phối cảnh, biểu diễn họa không nhiều màu sắc, một vừa hai phải đầy đủ, layout giản dị tuy nhiên ngặt nghèo. Chất liệu thể hiện nay thì na ná nước ta tao, cũng thuốc nước, cũng cây viết kim, cũng marker.

Nguồn:kientrucvietnam.org.vn