đọc truyện chiến thần thánh y

Giới thiệu

Tác giả: Fi

Thể loại: Đô thị

Bạn đang xem: đọc truyện chiến thần thánh y

Giới thiệu:

Anh là truyền nhân độc nhất của nó thánh thế gia, là kỳ tài võ học tập hàng đầu, là bàn tay thần thánh vô giới nó học tập, lại chỉ vô một tối đang được gặp gỡ trở thành cố rộng lớn, gia tộc bị cướp đoạt, người thân trong gia đình bị hãm kinh hồn. Cùng nhìn coi Đường Tuấn thực hiện thế nào là nhằm sinh sống lại kể từ lô tro tàn, vẫy vùng ngang dọc vô khu đô thị.


Danh sách chương

Bình luận

Có thể các bạn sẽ thích