dvd học sketchup và vray từ cơ bản đến nâng cao

HỌC SKETCHUP TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Video Học Sketchup cơ bạn dạng cho tới nâng lên và bài xích luyện video

Video khá đầy đủ những nội dung gom thực hành thực tế và thao tác với sketchup hiệu suất cao nhất

Bạn đang xem: dvd học sketchup và vray từ cơ bản đến nâng cao

sketup kscongtrinh

Xem thêm: nam thành chờ trăng về

Xem thêm: yêu như vậy hận là thế

sketcup learning kscongtrinh

Phần cơ bạn dạng học tập sketchup:

Bài 01- Cài bịa thuở đầu mang đến Sketchup..MP4
Bài 02- Tìm hiểu về những khí cụ nhập Tab File.MP4
Bài 03- Tìm hiểu về những khí cụ nhập Tab Edit.MP4
Bài 04- Tìm hiểu về những khí cụ nhập Tab View.MP4
Bài 05- Tìm hiểu về những khí cụ nhập Tab Camera.MP4
Bài 06- Tìm hiểu về những khí cụ nhập Toolbar Principal.MP4
Bài 07 Tìm hiểu về Toolbar Drawing..MP4
Bài 08- Tìm hiểu về Toolbar Edit..MP4
Bài 09- Tìm hiểu về Toolbar Construction..MP4
Bài 10- Tìm hiểu về Toolbar Section..MP4
Bài 11- Tìm hiểu về Toolbar Solid Tool..MP4
Bài 12- Tìm hiểu về khí cụ Model Info (Window Tab)..MP4
Bài 13- Tìm hiểu về khí cụ Enity Info (Window Tab)..MP4
Bài 14- Tìm hiểu về khí cụ Material (Window Tab).MP4
Bài 15- Tìm hiểu về khí cụ Componet (Window Tab)..MP4
Bài 16- Tìm hiểu về khí cụ Style (Window Tab)..MP4
Bài 17- Tìm hiểu về khí cụ Layer (Window Tab)..MP4
Bài 18- Tìm hiểu về khí cụ Outliner (Window Tab)..MP4
Bài 19- Tìm hiểu về khí cụ Scenes (Window Tab)..MP4
Bài 20- Tìm hiểu về khí cụ Shadow (Window Tab)..MP4
Bài 21- Tìm hiểu về khí cụ Fog (Window Tab).MP4
Bài 22- Tìm hiểu về khí cụ Match Photo (Window Tab)..MP4
Bài 23- Tìm hiểu về khí cụ Soften Egdes (Window Tab)..MP4
Bài 24- Tìm hiểu về khí cụ Sandbox..MP4
Bài 25- Sử dụng Google Earth xây cất thực trạng dự án công trình nhập Sketchup..MP4
Bài 26- Hướng dẫn setup Plugins..MP4
Bài 27- Hiệu chỉnh đoạn trực tiếp nhập Sketchup..MP4
Bài 28- Công cụ Section nâng lên..MP4

Phần nâng lên học tập sketchup

Bài 01 Chuẩn bị mang đến Import AutoCad.MP4
Bài 02 Đề xuất kế hoạch dựng hình.mp4
Bài 03 Import tệp tin AutoCad nhập Sketchup.mp4
Bài 04 Mô hình tường thiết kế bên trong.mp4
Bài 05 Mô hình tường kính thiết kế bên trong.mp4
Bài 06 Mô hình Cột sàn.mp4
Bài 07 Sao chép và links những quy mô tầng căn nhà.mp4
Bài 08 Mô hình thang cỗ.mp4
Bài 10 Hoàn thiện thang và lan can.mp4
Bài 11 Mô hình cái dự án công trình.mp4
Bài 12 Hoàn thiện cái dự án công trình.mp4
Bài 13 Lưu ý Lúc quy mô mặt mày đứng dự án công trình.mp4
Bài 14 Mô hình mặt mày đứng dự án công trình.mp4
Bài 15 Mô hình sảnh và cái hiên dự án công trình.mp4
Bài 16 Hoàn thiện sảnh và cái hiên dự án công trình.mp4
Bài 17 Hoàn thiện diện kính dự án công trình.mp4
Bài 18 Mô hình lam chắn nắng nóng dự án công trình.mp4
Bài 19 Hoàn thiện toàn diện mạo đứng dự án công trình.mp4
Bài đôi mươi Import tủ sách đồ vật nhập quy mô.mp4
Bài 21 Mô hình địa hình dự án công trình.mp4