em tới là để ôm anh

 • Reads 302,297
 • Votes 12,703
 • Parts 79

Complete, First published Dec 08, 2022

Bạn đang xem: em tới là để ôm anh

Table of contents

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Mon, Dec 12, 2022

 • Wed, Dec 14, 2022

 • Fri, Dec 16, 2022

 • Sun, Dec 18, 2022

 • Mon, Dec 19, 2022

 • Wed, Dec 21, 2022

 • Fri, Dec 23, 2022

 • Sun, Dec 25, 2022

 • Mon, Dec 26, 2022

 • Wed, Dec 28, 2022

 • Fri, Dec 30, 2022

 • Sun, Jan 1, 2023

 • Mon, Jan 2, 2023

 • Wed, Jan 4, 2023

 • Fri, Jan 6, 2023

 • Sun, Jan 8, 2023

 • Mon, Jan 9, 2023

 • Wed, Jan 11, 2023

 • Fri, Jan 13, 2023

 • Sun, Jan 15, 2023

 • Mon, Jan 16, 2023

 • Wed, Jan 18, 2023

 • Fri, Jan đôi mươi, 2023

 • Sun, Jan 22, 2023

 • Mon, Jan 23, 2023

 • Wed, Jan 25, 2023

 • Fri, Jan 27, 2023

 • Sun, Jan 29, 2023

 • Mon, Jan 30, 2023

 • Wed, Feb 1, 2023

 • Fri, Feb 3, 2023

 • Sun, Feb 5, 2023

 • Mon, Feb 6, 2023

 • Wed, Feb 8, 2023

 • Fri, Feb 10, 2023

 • Sun, Feb 12, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Wed, Feb 15, 2023

  Xem thêm: tôi coi các người như anh em

 • Fri, Feb 17, 2023

 • Sun, Feb 19, 2023

 • Mon, Feb đôi mươi, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Thu, Feb 23, 2023

 • Sun, Feb 26, 2023

 • Mon, Feb 27, 2023

 • Wed, Mar 1, 2023

 • Fri, Mar 3, 2023

 • Sun, Mar 5, 2023

 • Mon, Mar 6, 2023

 • Wed, Mar 8, 2023

 • Fri, Mar 10, 2023

 • Sun, Mar 12, 2023

 • Mon, Mar 13, 2023

 • Tue, Mar 14, 2023

 • Tue, Mar 14, 2023

 • Wed, Mar 15, 2023

 • Wed, Mar 15, 2023

 • Thu, Mar 16, 2023

 • Thu, Mar 16, 2023

 • Fri, Mar 17, 2023

 • Fri, Mar 17, 2023

 • Sat, Mar 18, 2023

 • Sat, Mar 18, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Mon, Mar đôi mươi, 2023

 • Mon, Mar đôi mươi, 2023

 • Tue, Mar 21, 2023

 • Tue, Mar 21, 2023

 • Wed, Mar 22, 2023

 • Wed, Mar 22, 2023

 • Thu, Mar 23, 2023

 • Thu, Mar 23, 2023

 • Thu, Mar 23, 2023

 • Thu, Mar 23, 2023

 • Thu, Mar 23, 2023

 • Thu, Mar 23, 2023

  Xem thêm: thí hôn lão công cần giúp sức

 • Chương 78: Hoàn chủ yếu văn

  Thu, Mar 23, 2023

Tên Hán Việt: Ngã thị lai bão đích nhĩ
  
  Tên edit: Em cho tới là nhằm ôm anh
  
  Tác giả: Xuyên Lan
  
  Editor: Shmily
  
  Bìa: Góc của Sên nhỏ
  
  Tình trạng convert: Hoàn trở nên (78 chương)
  
  Tình trạng edit: Hoàn edit
  
  Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, ngược phái nam, 1vs1, HE
  
  Nhân vật chính: Tần Nghiên Bắc, Vân Chức

#9nguocnam