ep yeu 100 ngay full

 • Reads 331,800
 • Votes 9,822
 • Parts 200

Complete, First published Jul 08, 2017

Bạn đang xem: ep yeu 100 ngay full

Table of contents

 • Chap 1: Sau tường ngăn với nam giới thần (1)

  Sat, Jul 8, 2017

 • Chap 2: Sau tường ngăn với nam giới thần (2)

  Sat, Jul 8, 2017

 • Chap 3: Sau tường ngăn với nam giới thần (3)

  Sun, Jul 9, 2017

 • Chap 4: Sau tường ngăn với nam giới thần (4)

  Mon, Jul 10, 2017

 • Chap 5: Sau tường ngăn với nam giới thần (5)

  Mon, Jul 10, 2017

 • Chap 6: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (6)

  Tue, Jul 11, 2017

 • Chap 7: Sau tường ngăn với nam giới thần (7)

  Tue, Jul 11, 2017

 • Chap 8: Sau tường ngăn với nam giới thần (8)

  Wed, Jul 12, 2017

 • Chap 9: Sau tường ngăn với nam giới thần (9)

  Wed, Jul 12, 2017

 • Chap 10: Sau tường ngăn với nam giới thần (10)

  Thu, Jul 13, 2017

 • Chap 11: Tận Tình Phục Vụ Cô (1)

  Thu, Jul 13, 2017

 • Chap 12: Tận Tình Phục Vụ Cô (2)

  Thu, Jul 13, 2017

 • Chap 13: Tận Tình Phục Vụ Cô (3)

  Thu, Jul 13, 2017

 • Chap 14: Tận Tình Phục Vụ Cô (4)

  Sat, Jul 15, 2017

 • Chap 15: Tận Tình Phục Vụ Cô (5)

  Sat, Jul 15, 2017

 • Chap 16: Tận Tình Phục Vụ Cô (6)

  Sun, Jul 16, 2017

 • Chap 17: Tận Tình Phục Vụ Cô (7)

  Sun, Jul 16, 2017

 • Chap 18: Tận Tình Phục Vụ Cô (8)

  Mon, Jul 17, 2017

 • Chap 19: Tận Tình Phục Vụ Cô (9)

  Mon, Jul 17, 2017

 • Chap 20: Tận Tình Phục Vụ Cô (10)

  Tue, Jul 18, 2017

 • Chap 21: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (1)

  Tue, Jul 18, 2017

 • Chap 22: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (2)

  Wed, Jul 19, 2017

 • Chap23: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (3)

  Wed, Jul 19, 2017

 • Chap 24: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (4)

  Thu, Jul trăng tròn, 2017

 • Chap 25: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (5)

  Thu, Jul trăng tròn, 2017

 • Chap 26: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (6)

  Fri, Jul 21, 2017

 • Chap 27: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (7)

  Fri, Jul 21, 2017

 • Chap 28: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (8)

  Sat, Jul 22, 2017

 • Chap 29: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (9)

  Sat, Jul 22, 2017

 • Chap 30: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (10)

  Sun, Jul 23, 2017

 • Chap 31: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (1)

  Sun, Jul 23, 2017

 • Chap 32: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (2)

  Mon, Jul 24, 2017

 • Chap 33: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (3)

  Mon, Jul 24, 2017

 • Chap 34: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (4)

  Tue, Jul 25, 2017

 • Chap 35: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (5)

  Tue, Jul 25, 2017

 • Chap 36: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (6)

  Wed, Jul 26, 2017

 • Chap 37: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (7)

  Wed, Jul 26, 2017

 • Chap 38: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (8)

  Thu, Jul 27, 2017

 • Chap 39: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (9)

  Thu, Jul 27, 2017

 • Chap 40: Kỷ Niệm Của Hắn Và Cô (10)

  Fri, Jul 28, 2017

 • Fri, Jul 28, 2017

 • Mon, Jul 31, 2017

 • Mon, Jul 31, 2017

 • Mon, Jul 31, 2017

 • Mon, Jul 31, 2017

 • Tue, Aug 1, 2017

 • Tue, Aug 1, 2017

 • Wed, Aug 2, 2017

 • Wed, Aug 2, 2017

 • Chap 50: Bể Kế Hoạch (10)

  Thu, Aug 3, 2017

 • Chap 51: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (1)

  Thu, Aug 3, 2017

 • Chap 52: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (2)

  Fri, Aug 4, 2017

 • Chap 53: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (3)

  Fri, Aug 4, 2017

 • Chap 54: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (4)

  Fri, Aug 4, 2017

 • Chap 55: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (5)

  Fri, Aug 4, 2017

 • Chap 56: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (6)

  Sat, Aug 5, 2017

 • Chap 57: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (7)

  Sat, Aug 5, 2017

 • Chap 58: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (8)

  Sun, Aug 6, 2017

 • Chap 59: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (9)

  Sun, Aug 6, 2017

 • Chap 60: Có Thể Rời Khỏi Bao Xa Liền Rời Bấy Xa (10)

  Tue, Aug 8, 2017

 • Chap 61: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (1)

  Tue, Aug 8, 2017

 • Chap 62: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (2)

  Wed, Aug 9, 2017

 • Chap 63: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (3)

  Wed, Aug 9, 2017

 • Chap 64: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (4)

  Thu, Aug 10, 2017

 • Chap 65: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (5)

  Thu, Aug 10, 2017

 • Chap 66: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (6)

  Fri, Aug 11, 2017

 • Chap 67: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (7)

  Fri, Aug 11, 2017

 • Chap 68: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (8)

  Sun, Aug 13, 2017

 • Chap 69: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (9)

  Sun, Aug 13, 2017

 • Chap 70: Mộng 8 năm, toàn bộ đều là hắn (10)

  Sun, Aug 13, 2017

 • Chap 71: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (1)

  Tue, Aug 15, 2017

 • Chap 72: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (2)

  Tue, Aug 15, 2017

 • Chap 73: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (3)

  Tue, Aug 15, 2017

 • Chap 74: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (4)

  Tue, Aug 15, 2017

 • Chap 75: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (5)

  Tue, Aug 15, 2017

 • Chap 76: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (6)

  Tue, Aug 15, 2017

 • Chap 77: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (7)

  Thu, Aug 17, 2017

 • Chap 78: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (8)

  Thu, Aug 17, 2017

 • Chap 79: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (9)

  Sat, Aug 19, 2017

 • Chap 80: Tình thâm nám tuy nhiên duyên đã mất (10)

  Wed, Aug 23, 2017

 • Chap 81: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (1)

  Wed, Aug 23, 2017

 • Chap 82: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (2)

  Wed, Aug 23, 2017

 • Chap 83: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (3)

  Thu, Aug 24, 2017

 • Chap 84: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (4)

  Thu, Aug 24, 2017

 • Chap 85: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (5)

  Fri, Aug 25, 2017

 • Chap 86: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (6)

  Fri, Aug 25, 2017

 • Chap 87: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (7)

  Sat, Aug 26, 2017

 • Chap 88: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (8)

  Sat, Aug 26, 2017

 • Chap 89: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (9)

  Sun, Aug 27, 2017

 • Chap 90: Chết là cơ hội rất tốt, ngoài cần vướng bận (10)

  Sun, Aug 27, 2017

 • Chap 91: Một điều kể từ chối ko phù hợp (1)

  Mon, Aug 28, 2017

 • Chap 92: Một điều kể từ chối ko phù hợp (2)

  Mon, Aug 28, 2017

 • Chap 93: Một điều kể từ chối ko phù hợp (3)

  Tue, Aug 29, 2017

 • Chap 94: Một điều kể từ chối ko phù hợp (4)

  Tue, Aug 29, 2017

 • Chap 95: Một điều kể từ chối ko phù hợp (5)

  Tue, Aug 29, 2017

 • Chap 96: Một điều kể từ chối ko phù hợp (6)

  Wed, Aug 30, 2017

 • Chap 97: Một điều kể từ chối ko phù hợp (7)

  Wed, Aug 30, 2017

 • Chap 98: Một điều kể từ chối ko phù hợp (8)

  Thu, Aug 31, 2017

 • Chap 99: Một điều kể từ chối ko phù hợp (9)

  Thu, Aug 31, 2017

 • Chap 100: Một điều kể từ chối ko phù hợp (10)

  Xem thêm: vợ à địa ngục chờ em

  Thu, Aug 31, 2017

 • Chap 101: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (1)

  Fri, Sep 1, 2017

 • Chap 102: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (2)

  Fri, Sep 1, 2017

 • Chap 103: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (3)

  Fri, Sep 1, 2017

 • Chap 104: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (4)

  Sat, Sep 2, 2017

 • Chap 105: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (5)

  Sat, Sep 2, 2017

 • Chap 106: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (6)

  Sun, Sep 3, 2017

 • Chap 107: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (7)

  Sun, Sep 3, 2017

 • Chap 108: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (8)

  Mon, Sep 4, 2017

 • Chap 109: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (9)

  Mon, Sep 4, 2017

 • Chap 110: Mắt cô to tướng như đôi mắt u hắn vậy (10)

  Mon, Sep 4, 2017

 • Chap 111: Lãng quên đó là vô tình nhất (1)

  Tue, Sep 5, 2017

 • Chap 112: Lãng quên đó là vô tình nhất (2)

  Tue, Sep 5, 2017

 • Chap 113: Lãng quên đó là vô tình nhất (3)

  Wed, Sep 6, 2017

 • Chap 114: Lãng quên đó là vô tình nhất (4)

  Wed, Sep 6, 2017

 • Chap 115: Lãng quên đó là vô tình nhất (5)

  Wed, Sep 6, 2017

 • Chap 116: Lãng quên đó là vô tình nhất (6)

  Wed, Sep 6, 2017

 • Chap 117: Lãng quên đó là vô tình nhất (7)

  Fri, Sep 8, 2017

 • Chap 118: Lãng quên đó là vô tình nhất (8)

  Fri, Sep 8, 2017

 • Chap 119: Lãng quên đó là vô tình nhất (9)

  Sat, Sep 9, 2017

 • Chap 120: Lãng quên đó là vô tình nhất (10)

  Sat, Sep 9, 2017

 • Chap 121: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (1)

  Sun, Sep 10, 2017

 • Chap 122: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (2)

  Sun, Sep 10, 2017

 • Chap 123: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (3)

  Mon, Sep 11, 2017

 • Chap 124: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (4)

  Mon, Sep 11, 2017

 • Chap 125: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (5)

  Tue, Sep 12, 2017

 • Chap 126: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (6)

  Tue, Sep 12, 2017

 • Chap 127: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (7)

  Tue, Sep 12, 2017

 • Chap 128: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (8)

  Tue, Sep 12, 2017

 • Chap 129: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (9)

  Wed, Sep 13, 2017

 • Chap 130: Tôi ko tấn công phụ phái nữ (10)

  Wed, Sep 13, 2017

 • Thu, Sep 14, 2017

 • Thu, Sep 14, 2017

 • Thu, Sep 14, 2017

 • Thu, Sep 14, 2017

 • Sat, Sep 16, 2017

 • Sat, Sep 16, 2017

 • Sun, Sep 17, 2017

 • Sun, Sep 17, 2017

 • Sun, Sep 17, 2017

 • Sun, Sep 17, 2017

 • Chap 141: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (1)

  Mon, Sep 18, 2017

 • Chap 142: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (2)

  Mon, Sep 18, 2017

 • Chap 143: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (3)

  Tue, Sep 19, 2017

 • Chap 144: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (4)

  Tue, Sep 19, 2017

 • Chap 145: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (5)

  Wed, Sep trăng tròn, 2017

 • Chap 146: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (6)

  Wed, Sep trăng tròn, 2017

 • Chap 147: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (7)

  Thu, Sep 21, 2017

 • Chap 148: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (8)

  Thu, Sep 21, 2017

 • Chap 149: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (9)

  Fri, Sep 22, 2017

 • Chap 150: Từ Lúc sinh rời khỏi đang được có tài năng lãnh binh (10)

  Fri, Sep 22, 2017

 • Chap 151: Một người vô cùng quan trọng (1)

  Sat, Sep 23, 2017

 • Chap 152: Một người vô cùng quan trọng (2)

  Sat, Sep 23, 2017

 • Chap 153: Một người vô cùng quan trọng (3)

  Sun, Sep 24, 2017

 • Chap 154: Một người vô cùng quan trọng (4)

  Sun, Sep 24, 2017

 • Chap 155: Một người vô cùng quan trọng (5)

  Mon, Sep 25, 2017

 • Chap 156: Một người vô cùng quan trọng (6)

  Mon, Sep 25, 2017

 • Chap 157: Một người vô cùng quan trọng (7)

  Mon, Sep 25, 2017

 • Chap 158: Một người vô cùng quan trọng (8)

  Tue, Sep 26, 2017

 • Chap 159: Một người vô cùng quan trọng (9)

  Tue, Sep 26, 2017

 • Chap 160: Một người vô cùng quan trọng (10)

  Tue, Sep 26, 2017

 • Chap 161: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (1)

  Wed, Sep 27, 2017

 • Chap 162: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (2)

  Wed, Sep 27, 2017

 • [Đã chỉng sửa]Chap 163: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (3)

  Wed, Sep 27, 2017

 • Chap 164: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (4)

  Thu, Sep 28, 2017

 • Chap 165: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (5)

  Thu, Sep 28, 2017

 • Chap 166: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (6)

  Thu, Sep 28, 2017

 • Chap 167: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (7)

  Fri, Sep 29, 2017

 • Chap 168: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (8)

  Fri, Sep 29, 2017

 • Chap 169: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (9)

  Fri, Sep 29, 2017

 • Chap 170: Đọc lại nguyên vẹn văn một thứ tự (10)

  Sat, Sep 30, 2017

 • Chap 171: Ngươi demo vấp cho tới cô ấy coi (1)

  Sat, Sep 30, 2017

 • Chap 172: Ngươi demo đung cho tới cô ấy coi (2)

  Sat, Sep 30, 2017

 • Chap 173: Ngươi demo vấp cho tới cô ấy coi (3)

  Sun, Oct 1, 2017

 • Chap 174: Ngươi demo vấp cho tới cô ấy coi (4)

  Sun, Oct 1, 2017

 • Chap 175: Ngươi demo vấp cho tới cô ấy coi (5)

  Sun, Oct 1, 2017

 • Chap 176: Ngươi demo vấp cho tới cô ấy coi (6)

  Mon, Oct 2, 2017

 • Chap 177: Ngươi demo vấp cho tới cô ấy coi (7)

  Mon, Oct 2, 2017

 • Chap 178: Ngươi demo vấp cho tới cô ấy coi (8)

  Mon, Oct 2, 2017

 • Chap 179: Ngươi demo vấp cho tới cô ấy coi (9)

  Tue, Oct 3, 2017

 • Chap 180: Ngươi demo vấp cho tới cô ấy coi (10)

  Tue, Oct 3, 2017

 • Chap 181: Hôm bại, cảm ơn anh! (1)

  Tue, Oct 3, 2017

 • Chap 182: Hôm bại, cảm ơn anh! (2)

  Wed, Oct 4, 2017

 • Chap 183: Hôm bại, cảm ơn anh! (3)

  Wed, Oct 4, 2017

 • Chap 184: Hôm bại, cảm ơn anh! (4)

  Wed, Oct 4, 2017

 • Chap 185: Hôm bại, cảm ơn anh! (5)

  Thu, Oct 5, 2017

 • Chap 186: Hôm bại, cảm ơn anh! (6)

  Thu, Oct 5, 2017

 • Chap 187: Hôm bại, cảm ơn anh! (7)

  Thu, Oct 5, 2017

 • Chap 188: Hôm bại, cảm ơn anh! (8)

  Fri, Oct 6, 2017

 • Chap 189: Hôm bại, cảm ơn anh! (9)

  Fri, Oct 6, 2017

 • Chap 190: Hôm bại, cảm ơn anh! (10)

  Fri, Oct 6, 2017

 • Chap 191: Đôi đôi mắt với chút như thể (1)

  Sat, Oct 7, 2017

 • Chap 192: Đôi đôi mắt với chút như thể (2)

  Sat, Oct 7, 2017

 • Chap 193: Đôi đôi mắt với chút như thể (3)

  Sat, Oct 7, 2017

 • Chap 194: Đôi đôi mắt với chút như thể (2)

  Sat, Oct 7, 2017

 • Chap 195: Đôi đôi mắt với chút như thể (5)

  Sun, Oct 8, 2017

 • Chap 196: Đôi đôi mắt với chút như thể (6)

  Sun, Oct 8, 2017

 • Chap 197: Đôi đôi mắt với chút như thể (7)

  Sun, Oct 8, 2017

 • Chap 198: Đôi đôi mắt với chút như thể (8)

  Mon, Oct 9, 2017

 • Chap 199: Đôi đôi mắt với chút như thể (9)

  Mon, Oct 9, 2017

  Xem thêm: tôi coi các người như anh em

 • Chap 200: Đôi đôi mắt với chút như thể (10)

  Mon, Oct 9, 2017

Hai mon sau khoản thời gian bị xay yêu thương 100 ngày, và một thứ tự ngoài ý mong muốn ngủ cùng với nhau, cô đem nhập bản thân loại tiết của anh ý, anh và cô theo dõi điều phụ thân u nhưng mà kết duyên.
  
  Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi mến món ăn nhà hàng quán ăn này", tức thì ngày bữa sau đầu phòng bếp nhà hàng quán ăn đang trở thành đầu phòng bếp riêng biệt nhập ngôi nhà cô.
  
  Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi mến túi ở cửa hàng này", tức thì tối bại ngôi nhà design này ngay tắp lự trở nên người design riêng biệt của cô ý.
  
  Những tưởng kết duyên không tồn tại tình thương ngôn tình, cô và anh tiếp tục như thể như lúc trước, tuy nhiên anh lại sủng ái cô đến tới trời... ko biết với mưu mẹo thiết bị nổi loạn hoặc không?
  
  Cô mong muốn đi làm việc, anh phủ nhận, cô ngay tắp lự lén lần việc tuy nhiên ở đầu cuối bởi anh sau sườn lưng dở trò quỷ khiến cho cô ko tìm kiếm được việc làm. Cô tức phẫn uất cho tới lần anh, anh ngay tắp lự mỉm cười híp đôi mắt an bài bác cho tới cô một việc làm. 
  
  Chuyện ngày bữa sau, cô hạnh phúc đi làm việc lại phân phát hình thành bạn dạng việc làm của tớ viết lách, chúng ta và tên: Tần Chỉ Ái, chức vụ: Vợ của Cố Dư Sinh
  
  ------------------------
  
  Kí tên: 🌸Diệp Phi Dạ🌸

#788langman