già thiên truyện tranh

· 0 theo đòi dõi

Trong ngoài hành tinh một vừa hai phải thấy được một quang cảnh khôn cùng chấn nhiếp! Cửu Long kéo quan! Rốt cuộc là quay trở lại thời Lượng Cổ hoặc cho tới một bờ tinh ma ko xa xôi xôi. Một trái đất tiên hiệp to lớn, quang quẻ quỷ quái lục li, thần túng vô vàn. Nhiệt huyết như núi lửa tràn dưng, kịch tính như sóng dữ ngút trời, dục vọng như vực sâu sắc ko lòng. Thông Thiên Lộ, Ngự Kiếm Hành , chích thủ già cả thiên.

Bạn đang xem: già thiên truyện tranh

— Xem Thêm —

Danh sách chương

Cập nhật khi 09:53 21/04/2020.

ChươngNgày Đăng
Già Thiên – Chap 70 Già Thiên – Chap 70 21/04/2020
Già Thiên – Chap 69 Già Thiên – Chap 69 224/10/2018
Già Thiên – Chap 68 Già Thiên – Chap 68 21/10/2018
Già Thiên – Chap 67 Già Thiên – Chap 67 215/10/2018
Già Thiên – Chap 66 Già Thiên – Chap 66 13/10/2018
Già Thiên – Chap 64-65 Già Thiên – Chap 64-65 13/10/2018
Già Thiên – Chap 62-63 Già Thiên – Chap 62-63 06/10/2018
Già Thiên – Chap 61 Già Thiên – Chap 61 423/08/2017
Già Thiên – Chap 60 Già Thiên – Chap 60 409/08/2017
Già Thiên – Chap 59 Già Thiên – Chap 59 331/07/2017
Già Thiên – Chap 58 Già Thiên – Chap 58 307/07/2017
Già Thiên – Chap 57 Già Thiên – Chap 57 15/06/2017
Già Thiên – Chap 56 Già Thiên – Chap 56 225/05/2017
Già Thiên – Chap 55 Già Thiên – Chap 55 204/05/2017
Già Thiên – Chap 54 Già Thiên – Chap 54 321/04/2017
Già Thiên – Chap 53 Già Thiên – Chap 53 323/03/2017
Già Thiên – Chap 52 Già Thiên – Chap 52 216/03/2017
Già Thiên – Chap 51 Già Thiên – Chap 51 303/03/2017
Già Thiên – Chap 50 Già Thiên – Chap 50 203/02/2017
Già Thiên – Chap 49 Già Thiên – Chap 49 204/01/2017
Già Thiên – Chap 48 Già Thiên – Chap 48 428/11/2016
Già Thiên – Chap 47 Già Thiên – Chap 47 210/10/2016
Già Thiên – Chap 46 Già Thiên – Chap 46 216/07/2016
Già Thiên – Chap 45 Già Thiên – Chap 45 16/07/2016
Già Thiên – Chap 44 Già Thiên – Chap 44 202/06/2016
Già Thiên – Chap 43 Già Thiên – Chap 43 328/04/2016
Già Thiên – Chap 42 Già Thiên – Chap 42 219/04/2016
Già Thiên – Chap 41 Già Thiên – Chap 41 29/01/2016
Già Thiên – Chap 40 Già Thiên – Chap 40 08/01/2016
Già Thiên – Chap 39 Già Thiên – Chap 39 28/12/2015
Già Thiên – Chap 38 Già Thiên – Chap 38 26/12/2015
Già Thiên – Chap 37 Già Thiên – Chap 37 225/12/2015
Già Thiên – Chap 36 Già Thiên – Chap 36 124/12/2015
Già Thiên – Chap 35 Già Thiên – Chap 35 17/12/2015
Già Thiên – Chap 34 Già Thiên – Chap 34 315/06/2015
Già Thiên – Chap 33 Già Thiên – Chap 33 214/06/2015
Già Thiên – Chap 32 Già Thiên – Chap 32 05/06/2015
Già Thiên – Chap 31 Già Thiên – Chap 31 21/05/2015
Già Thiên – Chap 30 Già Thiên – Chap 30 12/05/2015
Già Thiên – Chap 29 Già Thiên – Chap 29 08/05/2015
Già Thiên – Chap 28 Già Thiên – Chap 28 07/05/2015
Già Thiên – Chap 27 Già Thiên – Chap 27 06/05/2015
Già Thiên – Chap 26 Già Thiên – Chap 26 603/04/2015
Già Thiên – Chap 25 Già Thiên – Chap 25 7124/09/2014
Già Thiên – Chap 24 Già Thiên – Chap 24 623/09/2014
Già Thiên – Chap 23 Già Thiên – Chap 23 521/09/2014
Già Thiên – Chap 22 Già Thiên – Chap 22 620/09/2014
Già Thiên – Chap 21 Già Thiên – Chap 21 8118/09/2014
Già Thiên – Chap 20 Già Thiên – Chap đôi mươi 6117/09/2014
Già Thiên – Chap 19 Già Thiên – Chap 19 6129/08/2014
Già Thiên – Chap 18 Già Thiên – Chap 18 4123/05/2014
Già Thiên – Chap 17 Già Thiên – Chap 17 523/05/2014
Già Thiên – Chap 16 Già Thiên – Chap 16 5123/05/2014
Già Thiên – Chap 15 Già Thiên – Chap 15 1023/05/2014
Già Thiên – Chap 14 Già Thiên – Chap 14 19123/05/2014
Già Thiên – Chap 13 Già Thiên – Chap 13 1323/05/2014
Già Thiên – Chap 12 Già Thiên – Chap 12 1623/05/2014
Già Thiên – Chap 11 Già Thiên – Chap 11 1323/05/2014
Già Thiên – Chap 10 Già Thiên – Chap 10 923/05/2014
Già Thiên – Chap 9 Già Thiên – Chap 9 823/05/2014
Già Thiên – Chap 8 Già Thiên – Chap 8 1123/05/2014
Già Thiên – Chap 7 Già Thiên – Chap 7 923/05/2014
Già Thiên – Chap 6 Già Thiên – Chap 6 8123/05/2014
Già Thiên – Chap 5 Già Thiên – Chap 5 12123/05/2014
Già Thiên – Chap 4 Già Thiên – Chap 4 10123/05/2014
Già Thiên – Chap 3 Già Thiên – Chap 3 623/05/2014
Già Thiên – Chap 2 Già Thiên – Chap 2 13123/05/2014
Già Thiên – Chap 1 Già Thiên – Chap 1 21123/05/2014

Từ khóa: phát âm truyện Già Thiên, chuyện tranh Già Thiên, Già Thiên giờ Việt.


Tổng lượt coi, thích, đánh giábình luận của toàn bộ những chương.

316K

Truyện liên quan

Hài Đế Vi Tôn

10/10 · 2 tấn công giá

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Xem thêm: doanh trưởng bắn một phát

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

10/10 · 2 tấn công giá

Hiệp Hành Cửu Thiên

Hiệp Hành Cửu Thiên

10/10 · 1 tấn công giá

Thần Võ Đế Tôn

Thần Võ Đế Tôn

10/10 · 2 tấn công giá

Đô Thị Hàng Thần Khúc

Xem thêm: kim chủ bị lừa rồi

Đô Thị Hàng Thần Khúc

10/10 · 1 tấn công giá

Luân Hồi Nhất Kiếm

Luân Hồi Nhất Kiếm

5.5/10 · 2 tấn công giá