giấc mộng đế vương

 • Reads 1,255,821
 • Votes 40,181
 • Parts 133

Complete, First published May 16, 2018

Bạn đang xem: giấc mộng đế vương

Table of contents

 • Mon, May 21, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Mon, May 21, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Wed, May 23, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Fri, May 25, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Sat, May 26, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Mon, May 28, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Thu, May 31, 2018

 • Thu, May 31, 2018

 • Thu, May 31, 2018

 • Fri, Jun 1, 2018

 • Fri, Jun 1, 2018

 • Fri, Jun 1, 2018

 • Fri, Jun 1, 2018

 • Fri, Jun 1, 2018

 • Fri, Jun 1, 2018

 • Sat, Jun 2, 2018

 • Sat, Jun 2, 2018

 • Sat, Jun 2, 2018

  Xem thêm: tây xuất ngọc môn

 • Sat, Jun 2, 2018

 • Tue, Jun 5, 2018

 • Tue, Jun 5, 2018

 • Tue, Jun 5, 2018

 • Fri, Jun 8, 2018

 • Fri, Jun 8, 2018

 • Fri, Jun 8, 2018

 • Fri, Jun 8, 2018

 • Fri, Jun 8, 2018

 • Fri, Jun 8, 2018

 • Fri, Jun 8, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sat, Jun 9, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Sun, Jun 10, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Fri, Jun 15, 2018

 • Sun, Jun 17, 2018

 • Sun, Jun 17, 2018

 • Sun, Jun 17, 2018

 • Sun, Jun 17, 2018

 • Sun, Jun 17, 2018

 • Sun, Jun 17, 2018

 • Sun, Jun 17, 2018

 • Chương 128 - Ngoại truyện: Làm phụ thân khó khăn lắm (1)

  Mon, Jun 18, 2018

 • Chương 129 - Ngoại truyện: Làm phụ thân khó khăn lắm (2)

  Mon, Jun 18, 2018

 • Chương 130 - Ngoại truyện: Làm phụ thân khó khăn lắm (3)

  Mon, Jun 18, 2018

 • Chương 131 - Ngoại truyện Bát Công Chúa (thượng)

  Mon, Jun 18, 2018

 • Chương 132 - Ngoại truyện Bát công chúa (hạ)

  Mon, Jun 18, 2018

  Xem thêm: sau khi tôi chết anh ấy không cưới thêm ai nữa

 • Chương 133 - Ngoại truyện Cát Trúc Mã [Hoàn]

  Mon, Jun 18, 2018

Nguyên tác: Nguỵ Cung Kinh Mộng
  Thể loại: Cung đấu, Nữ fake phái mạnh, Cực sủng, Hài, HE
  Số chương: 133
  Nguồn: Cung Quảng Hằng
  
  Văn án: 
  "Giường của đế vương vãi, sao hoàn toàn có thể nhằm đem ai mong muốn ngủ thì ngủ?
  
  Huống chi kẻ này còn là 1 trong thương hiệu đại gian trá thần, luôn luôn mong muốn giết mổ vua đoạt vị.
  
  Khó xử rộng lớn là, bản thân lại là 1 trong hoàng tử fake, công chúa thiệt.
  
  Chỉ luôn luôn ước Thái phó đại nhân chớ banh mồm vàng, tách việc cứ dăm phụ thân bữa lại nhắc: "Hôm ni là ngày lành lặn mon chất lượng, hoàng thượng ngài nên bỏ mạng đi!"
  
  hoàng thượng giả sử nường thà vứt vứt ngôi vị hoàng thượng phiêu bạt chân mây.
  
  Cái gì? Long sàng hắn mong muốn ở, tuy nhiên người ngủ bên trên long sàng hắn mong muốn....?!
  
  p/s: Nam công ty tuy rằng hiểm độc, tuy nhiên vô cùng cuồng và yêu thương phu nhân :))

#15cungdau