giải sách giáo khoa toán lớp 5

Xem tất cả tài liệu Lớp 5 : đây

sách giáo khoa toán lớp 5

Thông tin

Đơn vị trình bày: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn đang xem: giải sách giáo khoa toán lớp 5

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa toán lớp 5 bao gồm các bài học sau:

MỤC LỤC

Xem thêm: vẽ lớp học đơn giản

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
 • phân số thập phân
 • Luyện tập
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân, phép chia hai phân số
 • hỗn số
 • Hỗn số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Luyện tập chung
 • thực hành chung
 • Luyện tập giải toán
 • Ôn tập, bổ sung về giải toán
 • Luyện tập
 • Nhận xét, bổ sung về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo
 • Luyện tập
 • Đề-xi-mét vuông. Hecto mét vuông
 • Milimet vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Luyện tập
 • Héc ta
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • Khái niệm về số thập phân
 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Hàng thập phân. Đọc, Viết số thập phân
 • Luyện tập
 • số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập
 • Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • Cộng hai số thập phân
 • Luyện tập
 • Tổng của nhiều số thập phân
 • Luyện tập
 • Trừ hai số thập phân
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
 • Luyện tập
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • Phép chia Phép chia một số thập phân cho một số nguyên
 • Luyện tập
 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có thương là một số thập phân
 • Luyện tập
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Luyện tập
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • tỷ lệ phần trăm
 • Giải bài toán về tỉ số phần trăm
 • Luyện tập
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải các bài toán về tỷ lệ phần trăm
 • Tam giác
 • diện tích tam giác
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Hình thang
 • diện tích hình thang
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Vòng tròn. Vòng tròn
 • Đường kính của một vòng tròn
 • Luyện tập
 • khu vực vòng tròn
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Về biểu đồ quạt
 • Luyện tập tính diện tích
 • Luyện tập tính diện tích (tiếp theo)
 • thực hành chung
 • Hình hộp chữ nhật. khối lập phương
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình chữ nhật
 • Luyện tập
 • Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Hình Lập Phương
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Thể tích của một hình
 • Xăng-ti-mét khối. đề xi mét khối
 • Mét khối
 • Luyện tập
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Khối lượng của một khối lập phương
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • Bảng đơn vị thời gian
 • Thêm phép đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập
 • Nhân số đo thời gian. Với một số
 • Chia số đo thời gian cho một số
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Tốc độ
 • Luyện tập
 • Khoảng cách
 • Luyện tập
 • Thời gian
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Luyện tập về phân số
 • Ôn tập về phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập về số thập phân
 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp theo)
 • Thực hành đo diện tích
 • Thực hành đo khối lượng
 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Thực hành đo thời gian
 • tổng kết
 • phép trừ
 • Luyện tập
 • Phép nhân
 • Luyện tập
 • Phân công
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Ôn tập các phép tính với số đo thời gian.
 • Ôn tập tính chu vi, diện tích một số hình
 • Luyện tập
 • Ôn tập về tính diện tích và thể tích một số hình
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Một số dạng toán đã học
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Xem lại biểu đồ
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • Luyện tập chung

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

Xem thêm: vẽ lọ hoa hồng và quả

 • Đề kiểm tra Toán lớp 5
 • Giải toán lớp 5
 • Lời giải Sách bài tập Toán lớp 5
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 5
 • Sách Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1
 • Sách Bài Tập Toán 5 Tập 2