giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 2

Mời các em theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Lý thuyết quốc phòng và an ninh 10 Bài 2 (Kết nối tri thức 2023): Nội dung cơ bản của một số luật về quốc phòng và an ninh của Việt Nam

Bạn đang xem: giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 2

Với phần tóm tắt lý thuyết GDTX lớp 10 bài 2: Nội dung cơ bản của một số luật về quốc phòng và an ninh ở Việt Nam sách hay liên thông kiến ​​thức , chi tiết kèm theo các bài tập trắc nghiệm chọn lọc có đáp án giúp các em học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, hành trang để học tốt môn GDTC 10.

Giáo dục Quốc phòng lớp 10 bài 2: Nội dung cơ bản của một số luật về quốc phòng, an ninh của Việt Nam

Phần 1. Lý thuyết quốc phòng và an ninh 10 Bài 2: Nội dung cơ bản của một số luật về quốc phòng và an ninh của Việt Nam

I. Nội dung cơ bản của một số luật quốc phòng và an ninh

1. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

– Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 gồm 8 Chương, 47 Điều.

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Luật giáo dục QP, AN 2013

Mục tiêu của giáo dục quốc phòng và an ninh là giáo dục kiến ​​thức quốc phòng và an ninh cho công dân nhằm phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Điều 4).

– Công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến ​​thức quốc phòng và an ninh (Trích Điều 7).

– Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề: Là môn học chính khóa; bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, về lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam, có kiến ​​thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc (Trích Điều 11).

2. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

– Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014 gồm 7 Chương, 51 Điều.

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

- Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi chung là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự, do Nhà nước bổ nhiệm. cấp bậc Trung úy, Đại tá và Thượng tướng (Điều 1).

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Vị trí, chức năng của sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội, là thành phần chủ yếu trong đội ngũ sĩ quan quân đội, giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện nghĩa vụ quân sự. các nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao (Điều 2).

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Quân đội thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao

Sĩ quan có nghĩa vụ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước (Trích Điều 26).

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Diễn tập quân sự sẵn sàng chiến đấu

Trách nhiệm của viên chức:

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mệnh lệnh của mình;

+ Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao, bảo đảm cho đơn vị sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, điều kiện. (Trích Điều 27).

3. Luật Công an nhân dân

– Luật Công an nhân dân 2018 gồm 7 Chương, 46 Điều.

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Bộ luật Công an nhân dân

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (Điều 3).

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ

- Chức năng của Công an nhân dân.

+ Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. ;

+ Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (Trích Điều 15).

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động đang trấn áp tội phạm

Nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng, Nhà nước, trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ Tổ quốc. nhân dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân (Trích Điều 31).

- Hệ thống cấp hàm của Công an nhân dân gồm: Thượng úy, Thượng tá, Thượng tướng.

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

II. Phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội, công an nhân dân

1. Tiêu chuẩn

- Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và độ tuổi.

Ngoài ra, bổ sung nguồn sĩ quan tại ngũ gồm:

+ Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan, trường đại học ngoài quân đội;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu;

+ Quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng tốt nghiệp đại học trở lên được đào tạo chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lý thuyết GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

Phần 2. Bài tập trắc nghiệm Giáo dục thường xuyên 10 Bài 2: Nội dung cơ bản của một số luật về quốc phòng và an ninh của Việt Nam

Câu hỏi 1. Nội dung nào sau đây? Không phản ánh đúng vị trí, chức năng của người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

B. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số công việc.

C. Đảo bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ.

D. Là thành phần chính trong đội ngũ cán bộ quân đội.

Câu trả lời đúng là a

- Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: là lực lượng nòng cốt của quân đội, là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội.

- Chức năng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam:

+ Đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác

+ Bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là chức năng của Công an nhân dân.

Câu 2. Luật Công an nhân dân 2018 tại Việt Nam bao gồm:

A. 8 chương, 24 điều.

B. 7 chương, 46 điều.

C. 7 chương, 51 điều.

D. 3 chương, 51 điều.

Câu trả lời chính xác: DI DỜI

Luật Công an nhân dân 2018 của Việt Nam gồm 7 chương, 46 điều (SGK - Trang 13).

câu 3 . Cấp bậc quân hàm của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 3 cấp độ

B. 4 cấp độ

C. 1 cấp

D. 5 Cấp độ

Câu trả lời chính xác: MỘT

Quân hàm của Công an nhân dân Việt Nam gồm 3 cấp (Đại úy, Đại tá và Thượng tướng).

Câu 4. Chức năng của Công an nhân dân Việt Nam là

A. Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

B. bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

C. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

D. Tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân.

Câu trả lời đúng là a

- Chức năng của Công an nhân dân, gồm:

+ Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. ;

+ Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Câu 5. Nội dung nào sau đây? Không phản ánh đúng chức năng của Công an nhân dân Việt Nam?

A. Quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

B. Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

C. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Câu trả lời chính xác: DỄ

- Bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao là chức năng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Chức năng của Công an nhân dân, gồm:

+ Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. ;

+ Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Câu 6. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?

A. 8 chương 37 điều.

B. 9 chương 23 điều.

Xem thêm: tranh vẽ con công xòe đuôi

C. 12 chương 37 điều.

D. 8 chương 47 điều.

Câu trả lời chính xác: DỄ

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 gồm 8 chương, 47 điều (SGK - Trang 11).

Câu 7. Mục tiêu của giáo dục quốc phòng và an ninh là

A. giáo dục quốc phòng và an ninh cho công dân.

B. bồi dưỡng ở người học các phẩm chất: trung thực, đoàn kết.

C. giúp công dân hiểu chức năng của cảnh sát.

D. bồi dưỡng cho người học các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm.

Câu trả lời đúng là a

Mục tiêu của giáo dục quốc phòng và an ninh là giáo dục kiến ​​thức quốc phòng và an ninh cho công dân nhằm phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Điều 4, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh).

Câu 8. Chuyên đề Giáo dục quốc phòng và an ninh Không là khóa học chính cho đối tượng nào sau đây?

A. Học sinh trung học.

B. Học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp.

C. Học sinh trường trung cấp nghề

D. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Câu trả lời chính xác: DỄ

– Ở các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa (trích Điều 11 – Luật giáo dục quốc phòng và an ninh).

Câu 9. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014, bao gồm:

A. 8 chương 24 điều.

B. 11 chương 33 điều.

C. 7 chương 51 điều.

D. 3 chương 51 điều.

Câu trả lời chính xác:

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008, 2014 gồm 7 chương, 51 điều (SGK – Trang 12)

Câu 10. Cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có mấy cấp?

A. 3 cấp độ.

B. 4 cấp độ.

C. 2 cấp độ.

D. 5 Bậc.

Câu trả lời chính xác: MỘT

- Quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 3 cấp (trung úy, đại tá, thượng tướng).

Câu 11. Nội dung nào sau đây? Không phản ánh đúng tiêu chuẩn trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân?

A. Là những người đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

B. Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; độ tuổi phù hợp.

C. Chiều cao: Nam từ 1m64, nữ từ 1m58.

D. Lý lịch bản thân rõ ràng, tuân thủ hiến pháp và pháp luật.

Câu trả lời đúng là a

- Cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có thể có công dân mang nhiều quốc tịch khác nhau (ví dụ Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc...). Tuy nhiên, theo quy định: chỉ những công dân mang quốc tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới được trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Ghi chú: Một số tiêu chuẩn trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân:

Tiêu chuẩn chính trị:

+ Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; độ tuổi thích hợp.

Tiêu chuẩn sức khỏe:

+ Đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn cán bộ theo quy định của Bộ; thân hình cân đối, cân đối giữa chiều cao và cân nặng, không dị hình hoặc dị tật, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.

+ Chiều cao: Đối với Nam từ 1m64 trở lên; Dành cho nữ cao từ 1m58 trở lên.

+ Thị lực không đeo kính mỗi mắt đạt 9-10/10, thị lực toàn phần có thể đạt từ 19-20/10.

Câu 12. Điều luật nào sau đây quy định: nguyên tắc, chính sách và hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật; lệnh giới nghiêm?

A. Luật Quốc phòng (2018).

B. Luật An ninh quốc gia (2014).

C. Luật Cảnh sát biển Việt Nam (2018).

D. Luật Dân quân tự vệ (2019).

Câu trả lời đúng là a

Luật Quốc phòng (2018) quy định: nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật; giờ giới nghiêm (Em có biết – SGK trang 14).

Câu 13. Luật nào sau đây quy định về: chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia?

A. Luật Quốc phòng (2018).

B. Luật An ninh quốc gia (2014).

C. Luật Cảnh sát biển Việt Nam (2018).

D. Luật Dân quân tự vệ (2019).

Đáp án đúng là: NHẬN

Luật An ninh quốc gia (2014) quy định về: chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia (Em có biết - SGK trang 14).

Câu 14. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường phổ thông được đảm bảo cho học sinh

A. Bước đầu hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

B. có hiểu biết về nghệ thuật quân sự của các nước trên thế giới.

C. hiểu rõ quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh.

D. có tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

Câu trả lời đúng là a

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông bảo đảm cho học sinh:

+ Có hiểu biết ban đầu về: nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam

+ Có kiến ​​thức cơ bản, cần thiết về nghiệp vụ phòng thủ dân sự, quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc

Câu 15. Nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

A. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước.

B. Quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH.

C. đấu tranh chống âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch.

D. bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Câu trả lời đúng là a

Nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

+ Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước

+ Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

+ Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng, lễ phép với nhân dân.

Sau đây là toàn bộ nội dung của bài học
Lý thuyết quốc phòng và an ninh 10 Bài 2 (Kết nối tri thức 2023): Nội dung cơ bản của một số luật về quốc phòng và an ninh của Việt Nam
. Hi vọng nó sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: vẽ cá heo