Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Opdrag gee Onderwerp: Analise – Lewer kommentaar op die artikel Hich generals deur Tran Quoc Tuan. Opdrag As ons die kriteria van ‘n argumenterende opstel oorweeg, dan…

Phân tích bài Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp

Đưa ra yêu cầu Đề bài: Phân tích – Bình luận đoạn trích Bàn về đạo giáo (trích Nghiên cứu về Pháp học) của Nguyễn Thiếp. Phân…

Phân tích đoạn trích Nước Đại Việt Ta của Nguyễn Trãi

Đưa ra yêu cầu Đề bài: Phân tích – Bình luận về đoạn trích Đại Việt sử kí toàn thư (trích Bình Ngô Đại Cáo) của Nguyễn…

Phân tích bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn

Đưa ra yêu cầu Đề bài: Phân tích – Bình luận về Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn Phân công Các dự án, quy định, mệnh…

Phân tích bài Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh

Phân tích bài Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh Hướng dẫn Mở những trang đầu của tuyển tập Thi nhân Việt Nam (1932 –…

Phân tích bài Bài toán dân số của Thái An

Phân Tích Bài Toán Dân Số Của Thái An Đưa ra yêu cầu Đề bài: Phân tích – Bình luận bài toán dân số của Thái An…

Soạn bài luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Soạn bài thực hành kết hợp các thao tác lập luận phân tích, so sánh Đưa ra yêu cầu I.Rèn kĩ năng Câu 1. Đọc đoạn văn…

Soạn bài thao tác lập luận phân tích

Soạn bài văn nghị luận phân tích Đưa ra yêu cầu I. Kiến thức cơ bản 1. Bản chất và yêu cầu của lập luận phân tích…

Soạn bài phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Lập dàn ý bài văn phân tích cho bài văn nghị luận Đưa ra yêu cầu I. Kiến thức cơ bản Phân tích đề: Tìm hiểu các…

Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn

Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn Hướng dẫn Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không ít lần mắc lỗi…