hẹn hò với chồng cũ

 • Reads 1,173,771
 • Votes 48,081
 • Parts 93

Complete, First published Jun 12, 2017

Bạn đang xem: hẹn hò với chồng cũ

Table of contents

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

  Xem thêm: cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

  Xem thêm: đọc truyện vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn

 • Mon, Jun 12, 2017

 • Mon, Jun 12, 2017

Tác giả: Hào Tuyết
  Thể loại: Đam mỹ đái tuyết, tân tiến, xuyên (từ thế kỷ 21 cho tới tương lai), trọng sinh, tử sinh, tra công trả lương bổng, sở hữu ngược (cả công và thụ), 1×1, HE.
  Nguồn: Hạ Nguyệt
  Dịch: QT
  Edit: Phùng Điệp 
  Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn - 90 chương + 3 phiên ngoại
  Tình trạng bạn dạng Edit: Hoàn
  
  -VĂN ÁN-
  
  Dốc không còn cả đời yêu thương anh, cho tới bị tiêu diệt mới nhất nhìn thấy đó là chuyện hài hước cỡ nào là, vẫn nhận định rằng thương yêu của tớ rất có thể cảm động anh, cho tới bị tiêu diệt mới nhất nhìn thấy đó là chuyện vô lý cho tới cỡ nào là, vẫn nhận định rằng mặc dù anh ko yêu thương tôi tuy nhiên người con cũng tiếp tục trở nên vật ký thác thân thích nhị tao, cho tới bị tiêu diệt mới nhất vạc hình thành chuyện này là chuyện ngu xuẩn cỡ nào là.
  
  Cả đời mệt rũ rời, tôi tiếp tục không thể lại yêu thương, toàn bộ đều cho tới nó quay về điểm xuất vạc cút.
  
  Nhưng vì như thế sao đùng một phát lại chạy cho tới khối hệ thống Bậc thầy điểm tâm ngọt này thực hiện gì?
  
  Repost chỉ nhằm mục đích mục tiêu tàng trữ , nếu như editor đòi hỏi bản thân tiếp tục gỡ truyện ngay

#5tracông