hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

                  
                       

Tạ Loan [thụ]- thế giới, bảo kiểu kiêm họa sỹ

Ya Yi [công]- nặc tự khắc tư trưởng thành và cứng cáp, nhân viên cấp dưới phân hội Vân chỉ bảo, dáng vẻ ấu tể vừa phải giống như mèo vừa phải giống như thỏ, lông Trắng tinh anh, bên trên đầu sở hữu nhì cái sừng nhỏ, dáng vẻ trưởng thành và cứng cáp sẽ có được cái đuôi bạc giống như đuôi rồng

Bạn đang xem: hiệp hội bảo dưỡng ấu tể

Ya Yi [công]- nặc tự khắc tư trưởng thành và cứng cáp, nhân viên cấp dưới phân hội Vân chỉ bảo, dáng vẻ ấu tể vừa phải giống như mèo vừa phải giống như thỏ, lông Trắng tinh anh, bên trên đầu sở hữu nhì cái sừng nhỏ, dáng vẻ trưởng thành và cứng cáp sẽ có được cái đuôi bạc giống như đuôi rồng

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

Lục Xa- thế giới, chúng ta kể từ thời nhằm chỏm của Tạ Loan ở địa cầu

Hạ Kỳ - tái ngắt duy lạp, nữ giới bảo kiểu phân hội Vân chỉ bảo, Đặc điểm là bên trên đầu sở hữu 2 sợi râu

Trát Lạp Đức - phái nam nhà giáo võ thuật phân hội Vân chỉ bảo, thượng tướng mạo, thống soái quân team Tinh Minh chi phí nhiệm

Ni Khắc - ấu tể mục tạp, sở hữu lớp vỏ dày cứng giàn giụa sợi nhọn, cẳng tay trước sắc bén, hai con mắt đỏ rực ngầu

Ni Khắc - ấu tể mục tạp, sở hữu lớp vỏ dày cứng giàn giụa sợi nhọn, cẳng tay trước sắc bén, hai con mắt đỏ rực ngầu

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

Dưa Hấu suy nghĩ là Ni Khắc nom tương tự như vậy tuy nhiên cánh tay của Ni
Khắc sắc bén rộng lớn nhỏ nhắn nhập hình

Già Nhĩ - nhân ngư, tóc ngắn ngủi vàng óng, đôi mắt xanh rờn lam, đuôi color lam

Già Nhĩ - nhân ngư, tóc ngắn ngủi vàng óng, đôi mắt xanh rờn lam, đuôi color lam

Xem thêm: con rể quyền thế

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

Bội Đa - ấu tể khố đề, nhỏ nhắn chim Khủng...

Lai Lợi - ấu tể lai lợi, vóc dáng giống như chim cánh cụt

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

Lai Lợi - ấu tể lai lợi, vóc dáng giống như chim cánh cụt

Lai Lợi - ấu tể lai lợi, vóc dáng giống như chim cánh cụt

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

Ấu tể phụ thân đa: dáng vẻ giống như rùa

Ấu tể tắc mỗ: dáng vẻ giống như sư tử con

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

Ấu tể tắc mỗ: dáng vẻ giống như sư tử con

Xem thêm: truyện xuyên không hài hước

Ấu tể tháp kỳ lạp: lỗ tai, đuôi, thân thuộc bản thân xù xù lông

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.

Ấu tể tháp kỳ lạp: lỗ tai, đuôi, thân thuộc bản thân xù xù lông

Ấu tể tháp kỳ lạp: lỗ tai, đuôi, thân thuộc bản thân xù xù lông

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình ảnh không giống.