hoàng thượng đừng nghịch

 • Reads 154,854
 • Votes 13,848
 • Parts 123

Complete, First published Oct 08, 2021

Bạn đang xem: hoàng thượng đừng nghịch

Table of contents

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 34: Tiểu công chúa

  Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 44: Trên đàng gặp

  Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 52: Chiến tranh giành lạnh

  Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

  Xem thêm: tôi coi các người như anh em

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 102: Kiểm tra mức độ khoẻ

  Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 119: Hoàn chủ yếu văn

  Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 120: Phiên ngoại: Một ngày sau hít nhân

  Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 121: Phiên ngoại: Kỉ niệm tròn trặn một năm

  Fri, Oct 8, 2021

 • Chương 122: Phiên ngoại: Thiên đạo luân hồi

  Fri, Oct 8, 2021

  Xem thêm: thiên cổ quyết trần truyện

 • Chương 123: PN Giận dỗi ( TOÀN VĂN HOÀN)

  Fri, Oct 8, 2021

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
  Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 cho tới 106), jiongsu (còn lại)
  Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo.
  Số chương: 120c + PN
  Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới vui chơi giải trí, êm ấm văn, 1x1, ông trời tác thành.
  Nhân vật chính: Ngu Đường x Tống Tiêu.
  
  Tống Tiêu vốn liếng là trạng vẹn toàn của triều đình tuy nhiên nuôi chí rộng lớn là làm công việc nhất đại nhân từ thần, không mong muốn lại bị nhà vua cứ lưu giữ vững vàng tâm niệm chấp nê ham muốn lấy cậu mang đến vô hậu cung.
  
  Cậu đành nên lấy tham vọng thực hiện nhân từ thần của tôi dẹp qua chuyện một phía đành phát triển thành nhân từ hậu.
  
  Nhưng Khi sự nghiệp nhân từ hậu vừa phải mới mẻ chính thức, nhà vua chết giẫm.
  
  Lần nữa há đôi mắt đi ra đã đi vào thế kỷ loại nhì mươi kiểu mốt.
  
  Đường đàng là một trong những Trạng Nguyên tài trí rộng lớn người cũng nên vác túi xách tay lên, đương đầu với kỳ thi đua trung học tập. Cơ tuy nhiên... các bạn ngồi nằm trong bàn này sao nom quen thuộc đôi mắt vượt lên trên vậy cà..
  
  vua hoàng thượng ▼_▼: "Cho mượn bài bác tập dượt chép loại coi.
  
  "Tống Tiêu: "..."
  
  
  
  
  
  
  Mình ko nên editor, khi bản thân mò mẫm phát âm thì thấy cỗ này bị up lộn xộn trở nên 2 phần, phần đầu thì bị xóa rồi nên bản thân mạn phép tắc up lại, một cỗ truyện hoặc như vậy thì nên được public đàng hoàng. Mình thay cho mặt mũi quý khách cảm ơn cho tới editor vẫn edit cỗ truyện này. From andyfiona with respect and love.

#18hoàn