hoc ve 2d

Tài liệu không thiếu thốn cho tới chúng ta đang được học tập AutoCad 2 chiều kể từ cơ bạn dạng. Bài tập dượt sau đây được biên soạn vì thế Trung tâm tin tưởng học tập Sao Việt.

>> Gia sư dạy dỗ AutoCad - Dạy 1 kèm cặp 1 tận nhà - Cực kỳ hiệu suất cao.

Bạn đang xem: hoc ve 2d

>> Khóa học tập AutoCad bên trên Bình Dương

>> Khóa học tập AutoCad bên trên Biên Hòa

>> Khóa học tập AutoCad bên trên Quận 7

>> Khóa học tập Autocad bên trên Tp.HCM

Nội dung những bài bác tập dượt thực hành thực tế vẽ AutoCad

 • Nắm bắt được hình mẫu Autocad
 • Thiết lập cơ bạn dạng khi sử dụng Autocad
 • Sử dụng thuần thục những mệnh lệnh tắt, cơ hội nhập mệnh lệnh, kết giục mệnh lệnh, nhập dữ liệu
 • Sử dụng thuần thục mệnh lệnh vẽ, hiệu chỉnh cơ bản
 • Sử dụng thuần thục những mệnh lệnh về Text ghi chép chữ, Dim đo độ dài rộng, Hatch tô vật liệu
 • Nắm bắt được cơ hội tạo nên và dùng Block, Layer vô Autocad
 • Tự xây dựng bạn dạng vẽ nghệ thuật một cơ hội thuần thục và khoa học
 • Nắm rõ ràng cấu hình, cơ hội trình diễn một bạn dạng vẽ design đồng hóa, có tính chuyên nghiệp, đích tiến độ, chi phí chuẩn
 • Các tài năng vẽ nhanh: Đặt lại mệnh lệnh, dùng Lisp, VBA, Express Tool, những thủ pháp vô AutoCAD
 • Thiết lập bạn dạng vẽ kể từ ban đầu: Đơn vị, tỷ trọng, Layer, Text, Dim, Hatch, …
 • Các bước xây dựng bạn dạng vẽ: Vẽ kể từ những đối tượng người dùng tổng quan tiền => cho tới cụ thể.
 • Sử dụng Block Attribute, Block Dynamic, Field.
 • Sử dụng Xref, Layout, in ấn và dán làm hồ sơ.
 • Hướng dẫn những mẹo vẽ, kinh nghiệm tay nghề dùng Autocad vô việc làm thực tiễn.
 • Bóc tách được lượng kể từ bạn dạng vẽ vẫn thể hiện

Xem => GIÁO TRÌNH AUTOCAD

Xem => BÀI TẬP AUTOCAD 3D

Download => 100+ MẪU BÀI TẬP AUTOCAD VẼ NHÀ, CƠ KHÍ

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1.

1. Các mệnh lệnh cần thiết tiến hành vô bài bác tập:

 • Lệnh thiết lập bạn dạng vẽ, crosshair; display;…
 • Sử dụng mệnh lệnh LINE và những cách thức nhập tọa chừng điểm.
 • Lệnh để ý bạn dạng vẽ ZOOM; lênh xóa đối tượng người dùng ERASE.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở tệp tin mới nhất và tiến hành những đòi hỏi sau:
 2. Thiết lập bạn dạng vẽ với đơn vị chức năng hệ mét.
 3. Thực hiện tại những bạn dạng vẽ vô bài bác tập dượt.
 4. Save bạn dạng vẽ vô D/hovaten/baitap_1.dwg.

3. Bài tập dượt thực hiện

3.1. Vẽ những hình sau vì thế mệnh lệnh Line với tọa chừng Decac vô cùng và kha khá.

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 1-1

3.2. Sử dụng mệnh lệnh Line với tọa chừng rất rất vẽ những hình sau:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 1-2

3.3. Sử dụng mệnh lệnh Line và những hệ tọa chừng vẽ những hình sau:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 1-3

Download 100+ Mẫu Bài Tập Autocad Vẽ Nhà, Cơ Khí

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.

4. Các mệnh lệnh cần thiết tiến hành vô bài bác tập:

 • Lệnh thiết lập bạn dạng vẽ, crosshair; display;…
 • Sử dụng mệnh lệnh LINE và những cách thức nhập tọa chừng điểm.
 • Lệnh POLYGON; RECTANG; CIRCLE; TRIM.
 • Lệnh để ý bạn dạng vẽ ZOOM; lênh xóa đối tượng người dùng ERASE.

5. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở tệp tin mới nhất và tiến hành những đòi hỏi sau:
 2. Thiết lập bạn dạng vẽ với đơn vị chức năng hệ mét.
 3. Thực hiện tại những bạn dạng vẽ vô bài bác tập dượt.
 4. Save bạn dạng vẽ vô D/hovaten/baitap_2.dwg.

6. Bài tập dượt thực hiện

6.1. Sử dụng mệnh lệnh Polygon vẽ những hình sau

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 2-1

6.2. Sử dụng mệnh lệnh Rectangle vẽ những hình sau:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 2-2

6.3. Sử dụng mệnh lệnh Circle vẽ những hình sau:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 2-3

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

1. Các mệnh lệnh cần thiết tiến hành vô bài bác tập:

 • Lệnh XLINE;
 • Chế chừng OBJECT SNAP; POLAR TRACKING.
 • DIMENSION STYLE và những mệnh lệnh ghi độ dài rộng.
 • Cách mệnh lệnh 2 chiều vẫn học tập ở bài bác trước.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở tệp tin mới nhất và tiến hành những đòi hỏi sau:
 2. Thiết lập bạn dạng vẽ với đơn vị chức năng hệ mét.
 3. Thiết lập Layer.
 4. Thiết lập Dimension Style và ghi kích thước
 5. Thực hiện tại những bạn dạng vẽ vô bài bác tập dượt.
 6. Save bạn dạng vẽ vô D/hovaten/baitap_3.dwg.

3. Bài tập dượt thực hiện

3.1 Vẽ những hình sau vì thế nhị cách: dùng xline và dùng Polar Tracking

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 3-1

3.2. Sử dụng mệnh lệnh vẫn học tập và những chính sách truy bắt điểm vẽ những hình sau:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 3-2

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 3-3

3.3. Thực hiện tại lại bài bác tập dượt 3.3. của bài bác tập dượt số 1 (hình 1.3) và ghi những độ dài rộng như đòi hỏi của đề bài bác.

Xem thêm: làm vợ bác sĩ

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

1. Các mệnh lệnh cần thiết tiến hành vô bài bác tập:

 • Các lệnh: ARC – PLINE.
 • Các mệnh lệnh vẽ hình vẫn học tập ở bài bác trước.
 • Các mệnh lệnh để ý bạn dạng vẽ
 • Các mệnh lệnh 2 chiều không giống.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở tệp tin mới nhất và tiến hành những đòi hỏi sau:
 2. Thiết lập bạn dạng vẽ với đơn vị chức năng hệ mét.
 3. Thực hiện tại những bạn dạng vẽ vô bài bác tập dượt.
 4. Save bạn dạng vẽ vô D/hovaten/baitap_3.dwg.

3. Bài tập

3.1. Sử dụng mệnh lệnh ARC và những mệnh lệnh vẫn học tập vẽ những hình sau:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 4-1

3.2. Vẽ những hình sau vì thế mệnh lệnh PLINE:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 4-2

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 4-3

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

1. Các mệnh lệnh cần thiết tiến hành vô bài bác tập:

 • Các lệnh: SPLINE, ELLIPSE;
 • Các mệnh lệnh vẽ điểm: POINT; DIVIDE; MEASURE.
 • Lệnh hiển thị điểm POINT STYLE
 • Các mệnh lệnh vẽ hình vẫn học tập ở những bài bác trước.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở tệp tin mới nhất và tiến hành những đòi hỏi sau:
 2. Thiết lập bạn dạng vẽ với đơn vị chức năng hệ mét.
 3. Thực hiện tại những bạn dạng vẽ vô bài bác tập dượt.
 4. Save bạn dạng vẽ vô D/hovaten/baitap_5.dwg.

3. Bài tập:

Sử dụng những mệnh lệnh vẫn học tập vẽ những hình sau:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 5-1

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 5-2

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 5-3

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 5-4Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 5-5

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

1. Các mệnh lệnh cần thiết tiến hành vô bài bác tập:

 • Các mệnh lệnh hiệu chỉnh hình: OFFSET – ERASE – TRIM – EXTEND –
 • CHAMFER - FILLET
 • Các mệnh lệnh 2 chiều vẫn học tập.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở tệp tin mới nhất và tiến hành những đòi hỏi sau:
 2. Thiết lập bạn dạng vẽ với đơn vị chức năng hệ mét.
 3. Thực hiện tại những bạn dạng vẽ vô bài bác tập dượt.
 4. Save bạn dạng vẽ vô D/hovaten/baitap_6.dwg.

3. Bài tập:

Sử dụng những mệnh lệnh hiệu chỉnh như mục 1 và những mệnh lệnh vẽ hình vẫn học tập ở những bài bác trước, tiến hành những hình sau

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 6-1

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 6-2

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 6-3

BÀI THỰC HÀNH SỐ 7

1. Các mệnh lệnh cần thiết tiến hành vô bài bác tập:

 • Các mệnh lệnh chuyển đổi và sao chép hình: MOVE – COPY – ROTATE –
 • SCALE – MIRROR – STRETCH – ARRAY.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở tệp tin mới nhất và tiến hành những đòi hỏi sau:
 2. Thiết lập bạn dạng vẽ với đơn vị chức năng hệ mét.
 3. Thực hiện tại những bạn dạng vẽ vô bài bác tập dượt.
 4. Save bạn dạng vẽ vô D/hovaten/baitap_7.dwg.

3. Bài tập:

Với những mệnh lệnh chuyển đổi và sao chép hình, cùng theo với những mệnh lệnh vẫn học tập, hãy tiến hành những hình vẽ sau:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 7-1

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 7-2

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 7-3

BÀI THỰC HÀNH SỐ 8

1. Các mệnh lệnh cần thiết tiến hành vô bài bác tập:

 • Các mệnh lệnh vẽ hình và hiệu chỉnh vẫn học tập.
 • Lệnh vẽ tuyến hình họa cho tới mặt mày cắt: HATCH

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở tệp tin mới nhất và tiến hành những đòi hỏi sau:
 2. Thiết lập bạn dạng vẽ với đơn vị chức năng hệ mét.
 3. Thực hiện tại những bạn dạng vẽ vô bài bác tập dượt.
 4. Save bạn dạng vẽ vô D/hovaten/baitap_8.dwg.

3. Bài tập:

Vẽ những hình sau vì thế mệnh lệnh vẫn học tập và gạch men mặt phẳng cắt cho tới bạn dạng vẽ.

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 8-1

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số 8-2

BÀI ÔN TẬP

1. Các mệnh lệnh cần thiết tiến hành vô bài bác tập:

Các mệnh lệnh vẽ hình và hiệu chỉnh vẫn học tập.

2. Bài tập:

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số ôn tập dượt - 1Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số ôn tập dượt - 2

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số ôn tập dượt - 3

Xem thêm: hậu cung như ý truyện tiểu thuyết

Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số ôn tập dượt - 4Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số ôn tập dượt - 5Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số ôn tập dượt - 6Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số ôn tập dượt - 7Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số ôn tập dượt - 8Bài tập dượt AutoCad 2 chiều - Bài số ôn tập dượt - 9

Bài tập dượt Autocad 3D

bài tập dượt Autocad 3D

Download 100+ Mẫu Bài Tập Autocad Vẽ Nhà, Cơ Khí