hôn nhân giá ngàn vàng

 • Reads 319,477
 • Votes 3,847
 • Parts 200

Complete, First published Sep 17, 2018

Bạn đang xem: hôn nhân giá ngàn vàng

Table of contents

 • Quyển 1 - Chương 1: Thiên Kim Nhà Họ Cận

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 2: Lần Đầu Gặp Gỡ Trong Hôn Lễ

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 3: Không Muốn Đi Qua

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 4: Giải Trừ Hôn Ước

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 5: Cô Có Khoẻ Không?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 6: Mau Buông Tôi Ra

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 7: Cô Tại Đây Cám Dỗ Tôi Sao?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 8,9: Thực Cốt Trầm Luân

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 10: Giúp Tôi Cởi Ra

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 11: Chờ Anh Trở Lại

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 1 - Chương 12: Tai Nạn Xe

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 1: Người Thừa Kế Nhà Họ Tống

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 2: Mỗ Mỗ Nhà Họ Cận

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 3: Chúng Ta Quen hiểu Sao?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 4: Gặp Lại, Lướt Nhẹ Qua Nhau

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 5: Một Tiếng "Tiểu Kỳ"

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 6: Thục Thử Quái Dị Thích Kỳ Kỳ

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 7: Ai trình bày cô ấy kết duyên sinh con?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 8: Treo Cổ Trên Cây Tên Gọi Cận Tử Kỳ

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 9: Cận Tử Kỳ Sắc Bén

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 10: Không Nên Gọi Ta Là Mẹ

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 11: Không Gặp Phụ Nữ, Nhưng Gặp Cô Ấy

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 12: Người Đàn Ông Giả Vờ

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 13: Sau Khi Đắc Ý Quá Mức

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 14: Không Cần Nhất Là Sự Quan Tâm Của AnhTue, Sep 18, 2018
 • Quyển 2 - Chương 15: Chị Gái Của Lọ Lem

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 16: Sau Khi Bị Bỏ Rơi Lần Nữa

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 17: Không Nhìn Thấy Cô Ấy Đau Sao?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 18: Tình Cảm Khó Nén, Muốn Hôn Cô Ấy

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 19: Tên Tôi Là Doãn Lịch, Không Phải Y Lợi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 20: Cận Tử Kỳ Quật Cường

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 21: Tự Gây Nghiệt Không Thể Sống

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 22: Anh Ta Không Sai, Bất Quá Không Thể Yêu Em

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 23: Một Ngàn Vạn, Mời Ai Cùng Nhảy?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 24: Một Ngàn Vạn, Cô Ấy Đáng Giá

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 25: Sáu Mươi Giây, Mang Cô Bỏ Trốn

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 26: Khi Rolls-Royce Đụng Vào Ferrari

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 27: Muốn Tôi Bồi Thường, Anh Lừa Bịp Tống Tiền Sao? !Tue, Sep 18, 2018
 • Quyển 2 - Chương 28: Muốn Tim Của Tôi, Lấy Dao Đến Moi

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 29: Đem Sự Hèn Hạ Tiến Hành Đến Cùng!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 30: Chú Đùa Với Cháu Thôi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 31: Người Thừa Kế Cận Gia Chỉ Có Một

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 32: Tống Lão Đệ?!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 33: Không Quá Quen hiểu Ư?!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 34: Em Là Người Phụ Nữ...Của Tôi

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 35: Con Đã Trở Về, Cha!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 36: Trong Nhà Thoải Mái, Nên Trở Về

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 37: Người Lớn Nói Chuyện, Kẻ Dưới Chen

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 38: Cận Tử Kỳ, Cân Nhắc Cùng Anh Kết Hôn Đi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 39: Hắn Gọi Ông Ấy Là Bác Trai?!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 40: Về Sau Chúng Ta Là Hàng Xóm!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 41: Chỉ Có Cảm Giác Đối Với Em

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 42: Tống Kỳ Diễn, Anh Vô Sỉ!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 43: Người Đàn Ông Tinh Thần Không Có Tiết Tháo

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 44: Cố Nhân

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 45: Cho Em Làm Đệ Nhất Đế Hào Phu Nhân

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 46: Chỉ Cần Kết Hôn, Tất Cả Nghe Theo Em

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 47: Đứa Bé Này Không Phải Là Ông Có Thể Đánh!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 48: Gọi Một Tiếng BaBa!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 49: Nụ Hôn Bất Ngờ

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 50: Các Người Kết Hôn, Tôi Tặng Vòng Hoa

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 51: Để Cho Tôi Hao Tâm Tổn Trí, Anh Xứng Sao?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 52: Hồi Môn Của Kiều Niệm Chiêu

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 53: Người Ấy Là Năm Tháng Đẹp Nhất

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 54: Trừ Phi Kết Hôn Với Tôi

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 55: Là Cận Tử Kỳ Cô Nợ Tôi !

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 56: Làm Cho Người Phụ Nữ Kia Trở Thành Của Tôi

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 57: Em Thử Đi Qua Ngồi Xem

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 58: Anh với đem hoặc không?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 59: Cận Tử Kỳ là kẻ phụ phái nữ của hắn!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 2 - Chương 60: Lòng Dạ Vừa Hẹp Hòi Lại Ghi Thù!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 1,2,3,4: Con Gái Tội Phạm Giết Người !

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 5: Cận Tử Kỳ Em Quá Vô Liêm Sỉ !

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 6: Cận Tử Kỳ Em Có Muốn Gả Cho Anh Hay Không?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 7: Tô Ngưng Tuyết Đồng Ý

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 8: Anh Muốn...Làm Sao Bây Giờ?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 9: Những Năm Qua Cậu Đã Hối Hận Rồi?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 10: Phụ Nữ Tranh Đấu

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 11: Gạo Nấu Thành Cơm?!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 12: Xé Ra Nuốt Vào Bụng

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 13: Tôi Là Người Đàn Ông Của Cô Ấy! Là Cha Của Con Cô Ấy!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 14: Cận Tử Kỳ, Tôi Đã Trở Về!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 15: Đêm Tân Hôn, Thuận Lợi Yêu Vợ

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 16: BOSS, Tần tổng cho tới đây!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 17: Anh Cảm Thấy Muốn......Em!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 18: Người Thân Gần Gũi Nhất!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 19: A Viễn Của Tử Kỳ + Khúc Nhạc Dạo Dạ Tiệc

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 20: Cận Tử Kỳ, Chớ Quay Đầu Lại !

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 21: Hai Trăm Nghìn, Tháo Mặt Nạ Của Cô Xuống!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 22: Vì Cô Vung Tiền Như Rác!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 23: Em Muốn Vứt Chồng Bỏ Con Sao?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 24: Tôi Sẽ Không Vì Tiền Mà Kết Hôn

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 25: Em Có hiểu Anh Rất Lo Lắng Hay Không?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 26: Tôi, Để, Ý!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 27: Cha Con Quân Nhân Ra Trận

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 28: Bà Xã, Em Thật Là Thơm!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 29: Tống Kỳ Diễn, ngươi là tên gọi xấu xa nhát hạ!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 30: Cậu phụ thuộc vào đồ vật gi tuy nhiên ko cam lòng!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 31: Một song phu nhân ck bất hoà

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 32: Hai điểm triền miên, lạnh lẽo giá tự động biết

  Tue, Sep 18, 2018

  Xem thêm: bần tăng bl

 • Quyển 3 - Chương 33: Cắt cổ tay tự động sát

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 34: Kiều Nam trở về

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 35: Nếu như em yêu thương anh ấy, thì cái giá bán cần trả là gì?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 36,37: Hôn lễ long trọng

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 38: Lần này anh tiếp tục bảo đảm được em!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 39: Anh còn yêu thương tôi, vậy Phương Tình Vân tính là cái gì?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 40: Ai mới mẻ là tội phạm giết thịt người?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 41: Tống Kỳ Diễn âm thân mật thủ đoạn

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 42: Lại thêm 1 người con cái riêng?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 43: Chân tướng tá của mươi năm trước

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 44: Kiều Niệm Chiêu, cút ngoài Cận Gia cho tới tôi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 45: Cận Chiêu Đông, tất cả chúng ta ly thơm đi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 3 - Chương 46: Tôi chỉ mong muốn đem em đi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 1: Đích thân mật học tập được một kể từ --- xe cộ chấn động

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 2: Không ai đối với anh yêu thương em nhiều hơn nữa (1)

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 3: Lại nhận thêm một đứa bé?!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 4: Nhìn nữa anh ăn không còn em bây giờ!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 5: Hoa cát cánh, tình thương chân tình ko thay cho đổi

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 6: Người bị hạn chế cho tới tấm ảnh!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 7: Cha và phụ nữ đối chiến, ai thắng ai thua?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 8: Kiều Niệm Chiêu bị nhốt vô hầm rượu

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 9: Quần Ma loàn vũ

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 10: Nhóm tinh nhanh triệu tập vô bốt cảnh sát

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 11: Tống Nhiễm Cầm tức giận dỗi mắng Tam Nhi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 12: Toạ Sơn Quan Hổ Đấu

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 13: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình ở phía sau

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 14: Người vô cuộc u say sưa, ngoài cuộc tỉnh táo

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 15: Bùn Nhão Không Đỡ Nổi Tường!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 16: Một Chút Chân Tướng Năm Đó

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 17: Ba Mươi Năm Sau Lại Vào Cục Dân Chính

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 18: Kỹ năng thao diễn xuất đối với ai không giống vượt lên trên rộng lớn một bậc!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 19: Đôi Vợ Chồng Phúc Hắc Nhất Lịch Sử!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 20: Người trẻ em tuổi tác góc nhìn lại chênh chếch lạc!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 21: Kiều Nam dưng tặng một quyền

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 22: Tiêu Chí Nuôi Dưỡng Cục Cưng Thành Phúc Hắc

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 23: Tần lão phu nhân tìm tới cửa

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 24: Cô ấy lúc này là phu nhân của tôi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 25: Kết trái ngược ngoài Dự kiến của từng người!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 26: Rất nhiều chân tướng tá được công khai

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 27: Tắc mật của Phương Tình Vân

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 28: Tống Kỳ Diễn, dường như em ko thể không tồn tại anh rồi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 29: Tống Nhiễm Cầm gầm thét!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 30: Đêm, lưu người say

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 31: Hắn, một người con trai như vị thần!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 32: "Súng phun nước" phun tức thì bên trên mặt mũi của Tống Kỳ Diễn!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 33: Ngấp nghé người phụ phái nữ của hắn, mong muốn chết!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 34: Gặp lại điểm ngõ hẹp, dũng sĩ thắng!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 35: Không thể buông buông tha, một chân giẫm nhì thuyền

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 36: Tấm hình ảnh chụp cộng đồng không giống bên dưới một tấm ảnh

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 37: Âm mưu lược hâu phương âm mưu

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 38: Trận chiến sớm của u ck và nường dâu!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 39: Gà chó ko yên lặng (1)

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 40: Gốc hành già nua cho tới cửa ngõ ồn ào!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 41: Trong khi vô tình tâm sự kín đáo

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 42: Ký ức bị thời hạn chôn vùi (Thượng) Tô và Kiều

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 43: Ký ức bị thời hạn chôn vùi (Trung) Tô và Kiều

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 44: ChKý ức bị thời hạn chôn vùi (Hạ) Tô và Kiều

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 4 - Chương 45: Tối ni, ở lại với em!

  Wed, Oct 24, 2018

 • Quyển 5 - Chương 1: Người con trai bất mãn vì thế ko vừa lòng dục vọng

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 2: Tình xưa thôi nhằm trở nên hoài niệm

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 3,4,5: Ba tía kín đáo chắc chắn ko thể trình bày ra

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 6: Ba tía, tía trình bày tía ko cần người xấu xí mà!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 7: Tàu năng lượng điện ngầm, được cảnh xuân!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 8: Lần đầu bầu máy!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 9,10,11: Nhà dọn dẹp vệ sinh, vị trí nghe lén tốt!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 12: Xem ai thiếu hụt kiên nhẫn!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 13: Tôn nghiêm cẩn trân quý bao nhiêu đồng tiền?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 14,15: Đêm êm ấm, đá quý tặng năm mới

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 16: Chó gặm sẽ không còn sủa!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 17,18: Tình yêu thương sai lầm đáng tiếc, biết vậy chẳng làm!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 19,20,21: Khiến cho tới bà cả đời ko vô được căn nhà chúng ta Cận!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 22,23,24: Gậy ông đập sống lưng ông!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 25 + Chương 26

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 27,28,29: đớp cơm trắng trả chi phí, đạo lý hiển nhiên!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 30,31,32: Tần Viễn thám thính cho tới cửa

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 33,34: Cái gọi là thiệt lòng

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 35: Nhất quyết định cần là cô nhập cuộc Hồng Môn Yến

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 36: 【021】 Phụ em mươi năm, trả lại em cả đời

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 37: 【022】 Du côn tự động với du thủ du thực trị

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 38,39: Khi kẻ tự động xưng là phong lưu bắt gặp cần kẻ độc miệng

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 40: 【024】Con cưng cần thiết tuy nhiên anh cần thiết hơn!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 41,42: 【025】 Jane Rochelle cho tới

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 43-46: 【026】 Lần đầu kí thác chiến

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 47-50: 【027】 Lòng phụ phái nữ như kim mặt dưới biển

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 51-54: 【028】Kết viên tranh hùng háo thắng!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 55: 【029】 Bản thân mật cảm nhận thấy lý tưởng là 1 trong những sai lầm!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 56,57: 【030】Thai phụ rơi xuống nước biển!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 58: 【031】 Chuyện cũ

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 59,60: 【32】 Chuyện xấu xí phiền nhiễu phức tạp vô gia đình!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 61: 【33】 tụi chúng ta thiệt sự từng kết hôn?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 62: 【34】 Tự rước lấy nhục

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 63: 【035】 Hậu trái ngược mến rời khỏi khét tiếng ! Tue, Sep 18, 2018
 • Quyển 5 - Chương 64,65: 【036】 Không hiểu chuyện sẽ rất cần dạy!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 66: 【37】 Thế này là lưu giữ rộng lớn ko thể lưu giữ nhỏ?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 67: 【38】 Thì rời khỏi là làm những công việc ông phụ thân tiện nghi!

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 68: 【39】 Chó bị buộc nóng tính mong muốn nhảy tường

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 69: 【040】Muốn nghiền cô rời khỏi tay?

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 70-72: 【41 】Kiều Niệm Chiêu ko cam lòng

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 73: 【42】 Không thể mượt lòng nữa!

  Xem thêm: ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần

  Tue, Sep 18, 2018

 • Quyển 5 - Chương 74: 【43】 Người con trai bạn dạng tính nhỏ nhen thách kỵ!

  Tue, Sep 18, 2018

Tác Giả : Cẩm Tố Lưu Niên 
  Nguồn : thuế tầm
  Editor: tamthuonglac
  VĂN ÁN 
  Cận Tử Kỳ là nàng dâu bị vứt lại vô đám hỏi của tớ với thanh mai trúc mã Tô Hành Phong. Chú rể vì thế nghe theo gót giờ đồng hồ gọi tình thương tuy nhiên nhằm cô cô đơn điểm lễ lối.
  Cô là hero chủ yếu vô truyện Hôn Sủng - Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng. Một cô nàng con cái căn nhà quyền quý và cao sang, chính hóa học đái thư xa hoa tuy nhiên lại rớt vào tình thương với anh Tống Diễn Kỳ. Cô trầm luân với anh vào một trong những tối tuy nhiên ko ngờ chủ yếu lại là số trời nhằm cả đời cô cần vướng vô. Hôn nhân của của cô ấy với anh giá bán ngàn vàng cứu vớt gia tộc bay nguy cấp.
  Anh, Tống Diễn Kỳ, người hội tụ đủ cả vô sỉ, đen kịt tối, dỗ dành, hãm hoảng hốt, lừa lật. Anh chủ yếu vậy nên tuy nhiên níu được chân cô và trở nên tía ba của Cận Mỗ Mỗ dễ thương, mưu trí. Hôn nhân này bất kể ban sơ là vị lợi tuy nhiên học tập thực sự đang được động tình.
  Cùng đón hiểu truyện ngôn tình rực rỡ này nhé!
  
  ps: đăng vì thế mục tiêu hiểu offline của bạn dạng thân mật. van nài lỗi nếu như bản thân với vi phạm bạn dạng quyền, vui sướng lòng inbox bản thân tiếp tục gỡ bài bác nếu như quan trọng.
  Còn phần 2