kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị năm 2017


Công ty luật ACC xin gửi tới Quý khách hàng mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mẫu kế hoạch thực hiện chỉ thị nêu rõ mục đích, yêu cầu thực hiện chỉ thị, nội dung triển khai chỉ thị… dưới đây, hy vọng với những thông tin mà ACC cung cấp, quý khách hàng có thể lập kế hoạch thực hiện. xuất trình chỉ thị số 05-CT/TW cho tôi.

ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-05
Mẫu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (ảnh minh họa)

1. Mẫu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Dưới đây, Công ty Luật ACC xin gửi tới Quý khách hàng mẫu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:

ĐẢNG BỘ TỈNH …..Huyện ………….. Đảng Cộng sản Việt Nam NAM GIỚI ….., ngày tháng năm

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

—–

Thực hiện Kế hoạch số…………., ngày…………. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy………… về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “thúc đẩy học tập” luyện tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2021; Ban Thường vụ Huyện ủy ………….. xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:

TÔI- MỤC ĐÍCH, TÌNH YÊU CẦU

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong 2021.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh nói quá, hình thức, lãng phí; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự – Chuyển biến “nội bộ” và nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

II- NỘI DUNG THỰC SỰ HIỆN TẠI

1. Tính liên tục phong tục tôn giáo, chỉ tôn giáo, tổ chức năng thực hiện thương hiệu Chỉ thị số 05- CT/TW, 15 Tháng Năm, 2016 của Bộ Chủ yếu đối xử về “đẩy” mạnh học hỏi luyện tập LÀM dựa theo riêng tư nghĩ, tôn giáo đức, phong cách Hồ chí Sáng”

 • Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm.
 • Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp đột phá để tập trung thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận.

2. Tổ chức vụ Tốt công việc học hỏi luyện tập chuyên về đề tài bưu kiện dấu hiệu LÀM dựa theo Chú năm 2021

 • Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (Lệnh cấm đứng Huyện Ủy ban sẽ có một tài liệu riêng tư) .
 • Sau khi học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận nội dung chuyên đề, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của chi, đảng bộ, đề ra giải pháp thực hiện, đồng thời góp ý cho cán bộ. Các chi bộ, đảng viên lựa chọn đăng ký làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách. Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký những việc làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để cấp ủy, các ngành, đoàn thể giám sát việc thực hiện và làm cơ sở đánh giá, phân loại Đảng viên trong năm. 2021 (dựa theo vật mẫu bưu kiện dấu hiệu hoặc cái lồng TRONG sao chép Quả cam kết luận giống năm 2020).

3. tổ chức sơ bộ 5 Năm thực hiện Chỉ Chợ 05-CT/TW gắn kết với biểu hiện tích cực, khen thưởng các luyện tập thân hình, cốt lõi hạt tiêu sự biểu lộ sân khấu đoạn văn 2016 2021

 • Cấp huyện: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Lệnh cấm Thường dịch vụ Huyện nhiệm vụ sẽ văn học sao chép riêng tư).
 • Các Đảng bộ trực thuộc: tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu (có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp với Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác xây dựng Buổi tiệc) .

+  Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 nêu bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong cách; gửi báo cáo Thường trực Huyện ủy (thông qua Ban tuyên ngôn Huyện ủy) t đón ngày 19 Tháng Ba, 2021 .

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Quy định của Trung ương về vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp như: Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 , của Ban Bí thư (khóa XI) về “ Trách nhiệm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” , Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “ Trách nhiệm Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Thành ủy viên. Thử thách củ hành Trung tâm nuôi”. ; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về trách nhiệm thuộc về người đứng cấp cao nhất nhiệm vụ TRONG Công việc tiếp theo mọi người, cho gọi trực tiếp với mọi người và thuộc vật chất các phản ánh, kiến khuyến nghị của mọi người” , Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong quản lý và hành chính công.

 • Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình; đưa nội dung tự phê bình và phê bình vào tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiến hành tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, thực hiện tốt công tác đối thoại với nhân dân, xử lý kịp thời các vướng mắc. những phản ánh, kiến ​​nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
 • Tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, lĩnh vực phù hợp. phù hợp với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Tham Khảo Thêm:  dân cư châu âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, tôn giáo Đức, Phong đường Hồ chí Sáng TRONG lăn bộ, buổi tiệc máy tính bảng cốt lõi mọi người

 • Cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục và học tập, làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh tư tưởng, đạo đức, phong cách phù hợp với điều kiện của địa phương.Đa dạng về hình thức tổ chức: tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, hội thi… nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội, tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch kẻ thù

 • BCĐ 35 của huyện tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ. bôi nhọ cuộc đời và sự nghiệp của Người, phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thông tin kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, gây bức xúc trong dư luận.

7. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng hiệu quả các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hoa quả

Nhận xét, đánh giá chất lượng mô hình “Học hỏi thực hành và làm dựa theo riêng tư nghĩ, tôn giáo đức, phong cách Hồ Chí Minh Sáng” địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, lựa chọn những mô hình thực sự hiệu quả để tiếp tục duy trì và nhân rộng (chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng), chấm dứt những mô hình kém hiệu quả. Định hướng xây dựng mô hình mới theo nội dung chuyên đề trong năm 2021, định kỳ đánh giá việc thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

số 8. Nhân công làm kiểm tra kiểm tra, người giám sát đóng

 • Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2021 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 • Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quyết định số 12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc” Tiếng Việt Nam giới và các tổ chức chính trị – xã hội “. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

III- TỔ CHỨC THỰC SỰ HIỆN TẠI

 • Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 • Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy. (thông qua Ban tuyên bố Huyện ủy lên chung phù hợp).
 • Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại các đơn vị được phân công phụ trách.
 • Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về nội dung này vào nội dung kiểm tra. chương. quá trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy trong năm
 • MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện, ngành, đoàn thể trong năm 2021; với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 • Đài truyền thanh huyện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2021 gắn với tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực.
 • Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các ban xây dựng đảng của Huyện ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Bữa tiệc. tổ chức triển khai Chỉ thị số 05 theo kế hoạch tại các tổ chức cơ sở đảng; tổng hợp báo cáo kết quả với Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Huyện ủy trong năm/
Tham Khảo Thêm:  tự đánh giá bản thân trong quá trình thực tập

Người nhận:

 • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c)
 • Thường trực Huyện ủy;
 • Các đồng chí Ủy viên BCH Huyện ủy;
 • UBND huyện;
 • Các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy;
 • Lưu Văn phòng Huyện ủy.

2. Cá nhân đăng ký thực hiện chỉ thị 05-ct/tw nqtw 4 (key xi xii) năm 2017

Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên là một trong những mẫu văn bản nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu. Hiểu được điều đó, dưới đây Công ty Luật ACC xin cung cấp đến Quý khách hàng mẫu bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên, chi tiết như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họ và tên :……………………

Chức vụ: Giáo viên

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ trường…………………….

đơn vị công tác : Trường TH…………….

Sau khi học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Đảng bộ xã Vũ Linh; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 17/KH-TH&THCS………….. về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ Trung tâm của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 12 – HD/HU ngày 10/10/2016 của Huyện ủy Yên Bình về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chỉnh đốn Đảng, chấn chỉnh nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

– Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung nghị quyết mà còn đề ra những giải pháp quyết tâm thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu của mỗi Đảng viên

– Không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức.

– Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào yêu nước, với nhiệm vụ chính trị thiết thực, lấy học làm gương. lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại giáo viên và Đảng viên.

2. Kế hoạch thực hiện :

2.1. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

– Là một giáo viên, đảng viên, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc triển khai kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn liền với thực tế triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị. Chỉ thị số thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

1. Về chính trị tư tưởng

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân luôn yên tâm công tác, chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “hai không” và thực hiện tốt các phong trào khác .

– Bản thân không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như trình độ lý luận chính trị cụ thể như: Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hè. do Bộ Giáo dục tổ chức. Về chính trị, tham gia đầy đủ các buổi học chính trị tại phòng giáo dục huyện Yên Bình, các buổi học nghị quyết do Đảng ủy xã tổ chức.

2. Đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc.

– Thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện quy định này.

– Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm, kiên quyết sửa chữa, khắc phục.

– Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

– Luôn quan tâm sâu sát để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học sinh và phụ huynh. Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến ​​của đồng nghiệp và cấp trên

Tham Khảo Thêm:  Category:Temple Of Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Ngày Lễ Vu Lan 15/7

3. Về tự phê bình, phê bình

– Gương mẫu tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, thật thà, chân thành, trung thực, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải thừa nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng phê bình để vu cáo, bôi nhọ, hạ uy tín lẫn nhau.

Có tình đồng chí, đồng nghiệp, tương thân tương ái, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

4. Về mối quan hệ giữa người với người

– Để gắn bó với nhân dân, giữ mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, tôi xin đăng ký thực hiện một việc sau:

– Biết rõ phải trái, giữ vững lập trường, quan điểm của Đảng.

– Luôn xung phong, gương mẫu trong công việc, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính.

– Dù khó khăn đến đâu cũng kiên quyết chấp hành đường lối, nghị quyết của Đảng, làm gương trước quần chúng. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân;

– Nêu gương trong tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công bằng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, tích cực đối thoại với nhân dân, kịp thời xem xét giải quyết những ý kiến ​​chính đáng, đúng pháp luật kiến nghị của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú.

Có phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn trên tinh thần yêu nước, kính dân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, phiền hà đối với nhân dân. mọi người.

e . Về trách nhiệm trong công tác, học tập và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, kinh nghiệm, sáng kiến ​​nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, công tác và học tập.

– Tư duy chủ động, sáng tạo, độc lập, tự chủ gắn tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Lời nói đi đôi với việc làm, lời nói đi đôi với hành động.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm quyền khi giải quyết công việc.

– Kiên quyết chống tư tưởng phiến diện, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.

5. Về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật.

Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn trung thực với chính mình, thể hiện qua cách làm việc chuyên nghiệp.

– Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tôn trọng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.

– Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định, nội quy của tổ chức, cơ quan.

6. Về đoàn kết nội bộ

Ngoài việc chấp hành đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí trong công việc, cần phải có tình thương yêu, đồng cảm, chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau giữa các đảng viên trong Chi bộ.

– Xây dựng củng cố đoàn kết nội bộ phối hợp tốt với đồng chí, đồng nghiệp cùng nhau tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ nhân dân.

2.2. Về thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy, cơ quan giao,

– Năm học…………………… Tôi được phân công dạy toán lớp 8C, toán lớp 6A, 6B và là tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

+ Công việc trưởng nhóm:

Thường xuyên xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng, sinh hoạt chuyên môn đúng quy định. Theo dõi, chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các thành viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng đánh giá giáo viên đúng quy định, năng lực, nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước 2 tiết theo quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn. Đánh giá chất lượng theo năng lực học tập của học sinh. Đảm bảo ngày giờ làm việc đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ.

+ Các công việc khác:

– Nhà trường: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào, hoạt động của nhà trường, công đoàn, đội.

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Tích cực nghiên cứu, học tập, tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. .

– Đổi mới phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách làm việc gần dân, tôn trọng nhân dân, trách nhiệm với học viên, gần gũi với học viên

– Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu về khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung, quan liêu, tham nhũng.

– Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, chấp hành nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, trình diễn tốt

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Xác nhận của chi nhánh ….…., ngày……. tháng….năm…… Người lập kế hoạch cá nhân

3. Giới thiệu các dịch vụ pháp lý của ACC. Công ty luật

Đến với ACC của chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm luôn có mặt trên 63 tỉnh/thành phố đã và đang thực hiện dịch vụ. tư vấn pháp lý.

>>>Tại đây ACC cũng cung cấp thông tin về Tuyên bố trách nhiệm (Cập nhật 2022) đây , mời các bạn đọc tham khảo!!

Trên đây là toàn bộ thông tin của Công ty Luật ACC về mẫu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến mẫu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc gửi thư theo thông tin bên dưới. Rất mong nhận được nhiều ý kiến ​​đóng góp của Quý khách hàng để chúng tôi chuyên nghiệp hơn:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: [email protected]

Website: accgroup.vn

5/5 – (4264 lượt bình chọn)

Related Posts

sáng kiến kinh nghiệm đổi mới kiểm tra đánh giá

Ngày 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy…

liên hệ bản thân về lý luận và thực tiễn

Như vậy, sự yếu kém về lý luận là nguyên nhân trực tiếp và rất quan trọng của bệnh kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự yếu kém về…

đồ án kỹ thuật thi công 1 ván khuôn gỗ

Mục lục Chương 1: Giới thiệu dự án Đặc điểm kiến ​​trúc và kết cấu Đặc điểm địa chất thủy văn, đường giao thông đến dự án…

bài thu hoạch tham quan bảo tàng hồ chí minh

1 23,831 417 … Người khổng lồ, sưu tầm c Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn. Họ và tên Số: Lớp BÀI GIẢNG SƯU TẦM KẾ HOẠCH…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học cá nhân

Phương pháp dạy học tích cực đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường học ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Phương pháp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *