kết thúc của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết

                  
                       

◇Main character◇
-Đứa con cái ngoài hôn thú của một mái ấm gia đình phong phú. Sống vô sự lạnh lùng của thân phụ và những người dân anh nằm trong thân phụ không giống u. Sau này gửi sinh vô game [Dự án tình thương yêu của tè thư].

 Sau này gửi sinh vô game [Dự án tình thương yêu của tè thư]

Bạn đang xem: kết thúc của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

   ▪CÁC NHÂN VẬT TRONG GAME▪

☆Penelope Eckart☆
-Tiểu thư, phụ nữ nuôi ngôi nhà công tước đoạt Eckart. Là người thay cho thế cho tới người con thất lạc Yvonne. Là người tuy nhiên Main character gửi sinh vô trong tương lai.
-Một người tự kiêu, hoặc làm rối.

《_______________________________》

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Derrick Eckart☆
-Tuổi: 24
-Chiều cao: 185cm
-Con trai cả, người quá kế tiếp gia tộc Eckart, anh nuôi của Penelope.
-Một nhân loại nghiêm khắc tự khắc và giá buốt lùng.

-Một nhân loại nghiêm khắc tự khắc và giá buốt lùng

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Reynold Eckart☆
-Tuổi: 20
-Chiều cao: 183cm
-Con trai loại nhị ngôi nhà công tước đoạt Eckart, anh nuôi của Penelope.
-Độc mồm, tiêu hủy, cừu địch với từng người

-Độc mồm, tiêu hủy, cừu địch với từng người

Xem thêm: me 17 tuổi con thiên tài cha phúc hắc

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Kallisto Regulus☆
-Tuổi: 23
-Chiều cao: 188cm
-Hoàng hoàng thái tử. Là main character trong tương lai.
-Là một thương hiệu bạo chúa, coi mạng người như cỏ rác rưởi.

-Là một thương hiệu bạo chúa, coi mạng người như cỏ rác

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Vinter Berdandi☆
-Tuổi: 26
-Chiều cao: 186cm
-Pháp sư, nam nhi trưởng trong phòng hầu tước đoạt Berdandi.
-Một người bí hiểm. Che vệt thân mật phận thiệt của tôi bên dưới thân mật phận bộ đội tiến công mướn.

 Che vệt thân mật phận thiệt của tôi bên dưới thân mật phận bộ đội tiến công thuê

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

☆Iklies☆
-Tuổi: 17-18
-Chiều cao: 186cm
-Từng là quý tộc của vương vãi triều cũ, giờ đây là bầy tớ. Là hộ vệ của Penelope trong tương lai.
-Một người trầm lặng.

《_______________________________》

Xem thêm: truyện thanh mai trúc mã

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.

《_______________________________》

¿Yvonne Eckart?
-Con gái út ít trong phòng công tước đoạt Eckart. Vì một tai nạn đáng tiếc không mong muốn tuy nhiên trôi dạt ngoài mái ấm gia đình bản thân.

 Vì một tai nạn đáng tiếc không mong muốn tuy nhiên trôi dạt ngoài mái ấm gia đình mình

Rất tiếc! Hình hình ảnh này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyển vận lên một hình hình ảnh không giống.