khai báo y tế cho học sinh


Bảo hiểm y tế (BHYT) là loại hình bảo hiểm trong khám chữa bệnh do Nhà nước tổ chức, không vì mục tiêu lợi nhuận. Người tham gia BHYT được thanh toán chi phí khám chữa bệnh không giới hạn, có thể lên đến hàng tỷ đồng/năm từ sự chia sẻ của cộng đồng. Vấn đề bảo hiểm sức khỏe rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của chúng ta. Vậy, việc kê khai BHYT học sinh hiện nay được thực hiện như thế nào? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời bạn đọc và tham khảo bài viết sau của ACC:

Collage 0112145604

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm y tế cho học sinh

1. Học sinh, sinh viên có được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT không?

Theo Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP  quy định:

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ:
1. Người thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí cận nghèo do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định.
2. Người thuộc hộ nghèo tiếp cận đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 3 Nghị định này.
3. Học sinh, sinh viên.
4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình khá theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vì thế, HSSV là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

2. Quyền lợi BHYT HSSV theo quy định năm 2022

Theo  Thông báo 3920/TB-BHXH 2022 của BHXH TP.HCM như sau:

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức đóng bảo hiểm y tế  (BHYT) và phương thức đóng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2022 – 2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 như sau :

Đơn vị tiền tệ: Đồng

Phương pháp HSSV bế mạc

70%

ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% Tổng phí bảo hiểm y tế
3 tháng 140,805 60.345 201.150
6 tháng 281.610 120.690 402.300
9 tháng 422,415 181.035 603.450
12 tháng 563,220 241.380 804.600

– Đối với học sinh năm thứ nhất THPT hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì được tham gia BHYT từ đầu năm học.

– Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng thêm hoặc được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT. , mức lương cơ sở cho thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Như vậy, năm học 2022 – 2023 mức đóng BHYT HSSV là 563.220 đồng/năm.

3. Hướng dẫn kê khai BHYT HSSV

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN NGÔN

THAM GIA VÀ ĐIỀU CHỈNH BHXH, BHYT THÔNG TIN KHÔNG THỂ TIẾP THỊ
(Áp dụng cho người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (Người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).[01]. Họ và tên (viết in hoa) ……………………………………………………………………………………………….

[02] . Ngày sinh:………….. /…………. /……………………. [03]. Giới tính:……………………[04]. Quốc tịch…………….. [05]. Dân tộc……………………………………………………..[06]. Nơi đăng ký khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………………………………………[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):…………………… [06.3]. Tỉnh (thành phố):……………………..[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường, xóm:………………………………………………………..[07.2]. Xã (phường, thị trấn):……………  [07.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):

……………………. [07.4].Tỉnh (thành phố):……………………………………………………….

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước:……………………..[09]. Số điện thoại liên hệ: ………….[10]. Họ và tên của cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi):…………………….[11]. Số tiền thanh toán: ……………………. [thứ mười hai]. Phương thức đóng: ……………………………………………………

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ zoro ngầu

(Chỉ tiêu [11], [12] áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội)

một mình lời thề): ………………………………………………………………………………………………

[14]. Trường hợp người tham gia bảo hiểm trong gia đình thuộc đối tượng được giảm trừ mức đóng thì kê khai bổ sung vào Phụ lục (phụ lục đính kèm) và không phải nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, Giấy chứng minh nhân dân.

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH, thay đổi thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Người tham gia chỉ kê khai từ mục [01] đến mục tiêu [05] dưới đây)[1]. Họ và tên (viết in hoa): ………………………………………………………………………………………………

[2]. Sinh ngày:………… /…….. /…………… [03]. Mã BHXH:……………………[4]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:……………………………………………………………………………………………….[5]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ………………………………………………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Chỉ áp dụng cho nhân viên đang tham gia)
Người tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, chữ đệm, tên;
ngày sinh)

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai

……………..   , ngày …….. tháng …… năm …….

người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: ………………………………………..……Số điện thoại (nếu có): ………… …………

Địa chỉ: Thôn (làng, tổ dân phố): ……………………………………………………. ..Xã (phường, thị trấn):…………………….……………….

Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):……………………..……………..Tỉnh (thành phố):……………………..…………… ………… …………

S

TT

Họ và tên số bảo hiểm xã hội Ngày sinh giới tính Nơi cấp giấy khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu Ghi chú
MỘT DI DỜI Đầu tiên 2 3 4 5 6 7
Đầu tiên
2
3
4
 • Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên trong hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để chứng minh tư cách tham gia.

Tôi cam đoan nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai

……………………., ngày……. …Có thể………

người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

(Mẫu TK1-TS)

Mục đích:

 • Khai thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi chưa có mã số BHXH.
 • Khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu…

Chịu trách nhiệm thiết lập:

 • Người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Cha mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi).

Thời gian thành lập:

 • Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người chỉ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia mà chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
 • Đối với người chỉ tham gia BHYT:

+ Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT;

+ Người tham gia khi thông tin được điều chỉnh; Người tham gia chưa được cấp mã số BHXH.

Tham Khảo Thêm:  27 bài toán lập số tự nhiên thi Violympic lớp 5 Ôn thi Violympic Toán lớp 5

Phương pháp cài đặt:
* Đối với người chưa được cấp mã số BHXH: Người tham gia chỉ khai từ mục [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình điều chỉnh giảm mức đóng, kê khai bổ sung đối tượng [14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình.

 • . Họ, tên: ghi họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
 • . Ngày, tháng, năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
 • . Giới tính: nhập giới tính của người tham gia (nếu là nam ghi chữ “nam” hoặc nếu là nữ ghi chữ “nữ”).
 • . Quốc tịch: như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
 • . Dân tộc: thể hiện trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
 • . Nơi đăng ký khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố nơi đăng ký khai sinh.

Trường hợp không xác định nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi quê quán (trường hợp sáp nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi địa danh tại thời điểm khai sinh) hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. nơi cư trú hoặc tạm trú.

 • . Địa chỉ nhận kết quả: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, ấp; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.
 • . Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ghi số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước.
 • . Số điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại liên hệ (nếu có).
 • . Họ và tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ (áp dụng với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ và tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
 • . Mức đóng (đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
 • . Phương thức đóng (đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi rõ phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng…
 • . Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hàng năm cho đơn vị, UBND cấp xã, đại lý thu) ).
 • . Phụ lục thành viên hộ gia đình: Kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin thành viên hộ gia đình vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

* Đối với người đã được cấp mã số BHXH mà thay đổi thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT: Chỉ áp dụng đối với người thay đổi thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

 • . Họ, tên: ghi họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
 • . Ngày, tháng, năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
 • . Mã số BHXH: Nhập mã số BHXH của người tham gia.
 • . Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi đầy đủ nội dung yêu cầu như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu…
 • . Tài liệu đính kèm:
 • Đối với người điều chỉnh thông tin thì ghi các loại giấy tờ chứng minh.
 • Đối với người tham gia hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thì ghi giấy tờ chứng minh.
Tham Khảo Thêm:  sơ đồ tư duy đẹp sáng tạo môn lịch sử

Sau khi khai xong, người tham gia ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động làm việc. đang làm việc. . Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì không phải xác nhận.

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

 1. Mục đích: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin của tất cả các thành viên trong hộ gia đình vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình được khấu trừ phí bảo hiểm.
 2. Trách nhiệm lập: Người tham gia hoặc chủ hộ gia đình hoặc người đại diện hộ gia đình có các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH.
 3. Thời gian thành lập: khi người tham gia bảo hiểm trong hộ gia đình có thành viên thì mức đóng được trừ.
 4. Phương pháp cài đặt:
 • Phần thông tin chung: ghi họ và tên của chủ hộ; số điện thoại liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thôn (làng, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố).
 • Tiêu chí theo cột:
 • Cột A: ghi số lượng từ 1 đến tất cả các thành viên trong hộ gia đình.
 • Cột B: ghi họ và tên từng người trong hộ.
 • Cột 1: ghi mã số BHXH của từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; Trường hợp không xác định được mã số BHXH, người kê khai tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).
 • Cột 2: ghi ngày, tháng, năm sinh như trong Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân.
 • Cột 3: ghi giới tính của các thành viên trong hộ gia đình (nếu là nam ghi chữ “nam”, nếu là nữ ghi chữ “nữ”).
 • Cột 4: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); Tỉnh hoặc thành phố đã cấp giấy khai sinh.

Trường hợp không xác định được nơi cấp Giấy khai sinh thì nguyên quán gốc (trường hợp sáp nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi địa danh tại thời điểm khai sinh) hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú.

 • Cột 5: ghi quan hệ với chủ hộ (vợ, chồng, con, cháu…).
 • Cột 6: Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số CMND hoặc số hộ chiếu hoặc ghi số CMND.
 • Cột 7: ghi những điều cần lưu ý.

Sau khi khai xong, người khai ký, ghi rõ họ tên.

Học về Bảo hiểm y tế sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc trong trường hợp vướng mắc xung quanh vấn đề này, vấn đề này cũng được pháp luật quy định như trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung ACC giới thiệu về Hướng dẫn kê khai bảo hiểm y tế cho học sinh gửi đến bạn đọc tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu còn thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng truy cập website: https://accgroup.vn để được trao đổi và hướng dẫn cụ thể.

5/5 – (4131 phiếu bầu)

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *