ký hiệu độ nhám bề mặt trên bản vẽ

1. Ký Hiệu Nhám Bề Mặt

– Nhám mặt phẳng được ký hiệu bên trên phiên bản vẽ cho tới toàn bộ những mặt phẳng của thành phầm được thiết kế theo đuổi phiên bản vẽ cơ, ký hiệu nhám mặt phẳng ko tùy thuộc vào cách thức gia công, trừ những mặt phẳng có tính nhám ko xác lập vì thế những đòi hỏi của kết cấu.– Cấu trúc của ký hiệu nhám mặt phẳng được trình diễn bên trên hình– Khi bên trên ký hiệu nhám mặt phẳng chỉ có mức giá trị một thông số kỹ thuật thì dùng vết không tồn tại đàng gạch ốp ngang.– Nhám mặt phẳng chỉ được sử dụng một trong mỗi ký hiệu ở hình

 • Chiều cao h nên vì thế độ cao của số lượng độ dài rộng sử dụng bên trên phiên bản vẽ:
 • Chiều cao H vì thế (1,5 – 3)h;
 • Chiều rộng lớn những đường nét của vết nên sát vì thế 50% chiều rộng lớn của đường nét ngay tắp lự đậm sử dụng bên trên phiên bản vẽ.

– Nếu người design ko quy ấn định cách thức gia công, thì sử dụng vết ở hình 2a nhằm ký hiệu nhám mặt phẳng. Nếu mặt phẳng của thành phầm được thiết kế bằng phương pháp tách quăng quật một tờ vật tư, thí dụ: Tiện, phay, khoan, giũa, tiến công bóng, bào mòn v. v… thì sử dụng vết ở hình 2b nhằm ký hiệu nhám mặt phẳng. Nếu mặt phẳng của thành phầm được thiết kế bằng phương pháp tách quăng quật lớp vật tư này cút, thí dụ: đúc, xay, cán, dập, kéo v. v… sử dụng vết ở hình 2c nhằm ký hiệu nhám mặt phẳng.– Các mặt phẳng ko được thiết kế theo đuổi phiên bản vẽ cho tới trước, được sử dụng vết ở (hình 2c) nhằm ký hiệu Bề mặt mày được ký hiệu vì thế vết ở hình 2c nên thỏa mãn nhu cầu những đòi hỏi của những xài chuẩn chỉnh sở hữu tương quan hoặc những quy ấn định về đòi hỏi nghệ thuật, đôi khi bên trên phiên bản vẽ cơ nên chú giải về vật tư.– Trị số của thông số kỹ thuật nhám mặt phẳng theo đuổi TCVN được đã cho thấy nhập ký hiệu nhám mặt phẳng. Đối với thông số kỹ thuật Ra, ko ghi ký hiệu thông số kỹ thuật, ví: 0, 5. Đối với những thông số kỹ thuật sót lại ghi sau ký hiệu ứng những thông số kỹ thuật cơ, ví dụ Rmax 6,3; Sm 0, 63; t50 70; S0,032; Rz32.– Khi quy ấn định những khoảng tầm trị số của thông số kỹ thuật nhám mặt phẳng, những độ quý hiếm gia hạn của thông số kỹ thuật được ghi trở thành nhị mặt hàng như sau:

Bạn đang xem: ký hiệu độ nhám bề mặt trên bản vẽ

1,00RZ0,080Rmax0, 80T5050v. v…
0, 630,0320, 3270v. v…

– Trị số ở mặt hàng bên trên ứng với mặt phẳng có tính nhám thô rộng lớn.– Khi quy ấn định những trị số danh nghĩa của thông số kỹ thuật nhám mặt phẳng, những trị số này được ghi với sai nghiêng số lượng giới hạn theo đuổi TCVN 2511-78Ví dụ: 1 ± 20%; Rz80 -10%; Sm 0, 63 +20% t5070 ± 40% v. v…– Khi quy ấn định nhị hoặc nhiều thông số kỹ thuật nhám mặt phẳng, những trị số của thông số kỹ thuật sẽ tiến hành ghi kể từ bên trên xuống bên dưới theo đuổi trật tự sau (hình 3):

 • Thông số chừng cao nhấp nhô của prôfin
 • Thông số bước của chừng nhấp nhô của prôfin
 • Chiều nhiều năm hạ tầng kha khá của prôfin

– Không cần thiết ghi chiều nhiều năm cơ phiên bản nhập ký hiệu nhám mặt phẳng nếu như đòi hỏi về nhám mặt phẳng và đã được quy ấn định vì thế những trị số của thông số kỹ thuật Ra hoặc Rz, và việc xác lập những thông số kỹ thuật này được triển khai nhập số lượng giới hạn của chiều nhiều năm cơ phiên bản ứng với độ quý hiếm của thông số kỹ thuật ứng với những Lever ma xát không giống nhau và theo đuổi phụ lục của TCVN 2511-78– Ký hiệu quy ước về phía nhấp nhô nên được ghi ứng theo phía và đã được nêu nhập bảng.– Ký hiệu quy ước về phía nhấp nhô rất có thể được ghi bên trên phiên bản vẽ Khi quan trọng.

 • Chiều cao vết của ký hiệu quy ước phía nhấp nhô rất cần phải lấy vì thế h.
 • Chiều rộng lớn đường nét của vết ký hiệu nên lấy sát vì thế nửa chiều dày của đường nét ngay tắp lự đậm.

– Phương pháp gia công mặt phẳng chỉ được đã cho thấy nhập ký hiệu nhám mặt phẳng, Khi dạng gia công này là độc nhất nhằm đạt được quality mặt phẳng đòi hỏi (hình 4)

– Cho phép tắc sử dụng ký hiệu đơn giản và giản dị nhám mặt phẳng với ĐK vẫn lý giải rõ ràng vấn đề đó nhập đòi hỏi nghệ thuật của phiên bản vẽ. Ví dụ coi ở hình 5

– Trong ký hiệu đơn giản và giản dị sử dụng vết ở hình 2a và những chữ nhỏ a, b, c,… theo đuổi trật tự ko được tái diễn.– Nếu phía ma xát mặt phẳng cần thiết lấy không giống với TCVN 9 – 85 thì nên chú quí nó bên trên phiên bản vẽ Xem ví dụ ở hình 6

2. Quy tắc ghi ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên phiên bản vẽ

– Ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên hình màn biểu diễn của thành phầm được ghi bên trên đàng bao, đàng gióng. (nếu rất có thể giá chỉ ngang của đàng gióng). Khi thiếu thốn khu vực, được cho phép ghi ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên đàng độ dài rộng, hoặc phần kéo dãn của đàng độ dài rộng được cho phép ngắt phần đường gióng (hình 7).

Hình 7– Cho phép tắc ghi ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên đàng bao khuất, nhập tình huống sở hữu ghi độ dài rộng cho tới đàng bao khuất cơ.– Khi ký hiệu nhám mặt phẳng được ghi bên trên giá chỉ ngang thì giá chỉ ngang được đặt điều tuy nhiên song với chú giải chủ yếu của phiên bản vẽ) sườn thương hiệu, coi hình 8 và hình 9.

 • Ghi chú: Khi mặt phẳng ở ngang trong số miền gạch ốp gạch ốp, ký hiệu nhám mặt phẳng được đặt điều bên trên giá chỉ ngang của đàng gióng.

– Ký hiệu nhám mặt phẳng với vết không tồn tại giá chỉ ngang được ghi ứng theo đuổi sườn thương hiệu (ghi chú chủ yếu của phiên bản vẽ), coi hình 10.

Hình 10

 • Chú thích: Khi mặt phẳng ở trong số miền gạch ốp gạch ốp, ký hiệu nhám mặt phẳng được đặt điều bên trên giá chỉ ngang của đàng gióng.

– Khi hình màn biểu diễn của thành phầm vẽ tách bỏ ký hiệu nhám mặt phẳng được đặt điều nhập phần của hình màn biểu diễn sở hữu ghi độ dài rộng, và nên được đặt sát khu vực ghi số lượng độ dài rộng, coi hình 11.

– Nếu toàn bộ những mặt phẳng của cụ thể sở hữu và một ma xát thì tránh việc ghi ký hiệu nhám mặt phẳng bên trên hình màn biểu diễn của cụ thể tuy nhiên chỉ ghi ký hiệu nhám mặt phẳng cộng đồng ở góc cạnh phía bên trên, phía bên phải của phiên bản vẽ, hình 12.

Hình 12– Kích thước và chiều rộng lớn đường nét của tín hiệu nhám mặt phẳng đặt tại góc phía bên trên, phía bên phải của phiên bản được vẽ sát vì thế 1,5 độ dài rộng và chiều rộng lớn đường nét của vết ghi bên trên hình màn biểu diễn của cụ thể.– Nếu phần rộng lớn những mặt phẳng của cụ thể sở hữu nằm trong Lever nhám bề mặt; ký hiệu nhám mặt phẳng của những mặt phẳng này được ghi ở góc cạnh phía bên trên phía bên phải của phiên bản vẽ cùng theo với vết quy ước ở hình 2a đặt điều nhập ngoặc đơn coi hình 13. Những mặt phẳng sót lại được ghi thẳng bên trên hình biểu diễn

Hình 13– Khi phần rộng lớn những mặt phẳng ko cần thiết gia sẽ tính, vết ký hiệu nhám mặt phẳng được đặt tại góc phía bên trên, phía bên phải của phiên bản vẽ cùng theo với vết ký hiệu quy ước đặt điều nhập ngoặc đơn, (trước vết ở hình 2a ghi vết hình 2c coi hình 14.

Hình 14

Xem thêm: tạo hóa tiên đế

 • Chú thích: Khi những mặt phẳng của thành phầm không những rõ ràng Lever nhám mặt phẳng, ký hiệu nhám mặt phẳng hoặc vết hình 2c ko được đặt điều nhập góc phía bên trên, phía bên phải của phiên bản vẽ.

– Nếu những thành phần giống như nhau (lỗ, rãnh, răng… ) sở hữu nằm trong Lever nhám mặt phẳng và con số những thành phần này được chứng thật bên trên phiên bản vẽ thì chỉ ghi ký hiệu nhám mặt phẳng cho 1 thành phần bên trên một hình màn biểu diễn tuy nhiên ko tùy thuộc vào con số hình màn biểu diễn.– Nếu những phần của một mặt phẳng cụ thể sở hữu Lever nhám mặt phẳng không giống nhau, rất cần phải vẽ đàng phân cơ hội vì thế đường nét ngay tắp lự miếng, và ghi độ dài rộng ứng, ghi ký hiệu nhám mặt phẳng riêng biệt cho tới từng phần, (hình 15a).– Đường phân cơ hội ko được vạch qua chuyện vùng ký hiệu vật tư bên trên mặt phẳng cắt (hình 15b).

Hình 15– Nếu bên trên phiên bản vẽ sản xuất ko vẽ prôfin răng của bánh răng, then hoa… , ký hiệu nhám mặt phẳng của những mặt phẳng thao tác làm việc của những cụ thể này được ghi bên trên đàng màn biểu diễn, mặt mày phân tách (hình 16a, 16b, 16c). Đối với trục vít glôbôit và bánh răng lắp đặt với nó, được ghi bên trên đàng tròn xoe phân tách (hình 16 đ).

Hình 16– Nếu bên trên hình màn biểu diễn sở hữu prôfin ren, ký hiệu nhám mặt phẳng của prôfin ren được ghi theo đuổi quy tắc cộng đồng (hình 17a).– Nếu bên trên hình màn biểu diễn không tồn tại prôfin ren, ký hiệu nhám mặt phẳng của prôfin ren được ghi bên trên đàng gióng độ dài rộng của ren (hình 17 b, 17c, 17d) hoặc ghi bên trên đàng độ dài rộng của ren (hình 17 e, g).– Nếu những mặt mày xung quanh cụ thể sở hữu nằm trong Lever nhám, ký hiệu nhám mặt phẳng của những mặt mày xung quanh cơ chỉ được ghi một lượt và tất nhiên chữ «bao quanh» đặt điều bên trên giá chỉ ngang của vết (hình 18).

Hình 17

Hình 18– Nếu bên trên hình màn biểu diễn của thành phầm sở hữu một vài ba mặt phẳng gửi tiếp thường xuyên kể từ mặt mày nọ thanh lịch mặt mày cơ, ký hiệu nhám của những mặt phẳng cơ ko ghi chữ «bao quanh» (hình 19).

Hình 19– Nếu cụ thể sở hữu những mặt phẳng xung quanh phức tạp, sở hữu và một ma xát mặt phẳng, được cho phép sử dụng chữ nhằm chỉ ma xát của những mặt phẳng cơ, tuy nhiên nên chứng thật ma xát của những mặt phẳng cơ nhập phần đòi hỏi nghệ thuật của phiên bản vẽ. Ví dụ: «nhám mặt phẳng của mặt phẳng A». Trong tình huống này ký hiệu bằng văn bản của mặt phẳng được ghi bên trên giá chỉ ngang của đàng gióng; đàng này được kẻ kể từ đường nét chấm gạch ốp đậm viền xung quanh mặt phẳng, đường nét chấm gạch ốp vẽ cơ hội đàng bao khoảng tầm 0, 8 – 1mm (hình 20).

Hình 20

3. QUY TẮC GHI CÁC CHỈ DẪN VỀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU

– Chi tiết được thiết kế sức nóng hoặc những dạng gia công không giống, nên được ghi rõ ràng bên trên phiên bản vẽ những hướng dẫn về đặc thù vật tư sau thời điểm gia công, ví dụ: chừng cứng (HRC, HRB, HRA, HB, HN), số lượng giới hạn độ chất lượng (sb), số lượng giới hạn đàn hồi (sy)…– Độ thâm thúy gia công được ký hiệu bằng văn bản h. Trị số chừng thâm thúy gia công và chừng cứng vật tư được ghi vì thế độ quý hiếm số lượng giới hạn phía trên phiên bản vẽ theo đuổi kiểu: «từ… đến… »Ví dụ: h 0, 7… 0, 9, HRC 40… 46 (hình 21).

Hình 21– Trong đòi hỏi nghệ thuật, được cho phép ghi trị số danh nghĩa của đại lượng cơ với số lượng giới hạn dung sai, ví dụ: h 0, 8 ± 0, 1; HRC 43 ± 3, được cho phép ghi những hướng dẫn về đặc thù vật tư vì thế những vết ≥ hoặc ≤.Ví dụ: sb ≥ 1500 kg/cm2, HV ≥ 70…– Khi quan trọng, nhập vùng đòi hỏi chừng cứng nên chứng thật khu vực test chừng cứng (hình 22).

Hình 22– Nếu toàn bộ những mặt phẳng của một cụ thể sở hữu và một cơ hội gia công, nhập đòi hỏi nghệ thuật bọn chúng được ghi theo đuổi kiểu: «HRC 40… 50», «Xêmăngtít h 0, 7… 0, 9; HRC 58… 62», hoặc «ram»…– Nếu phần rộng lớn những mặt phẳng của cụ thể sở hữu và một cơ hội gia công và những mặt mày sót lại gia công cách tiếp hoặc ko gia công, nhập đòi hỏi nghệ thuật bọn chúng được ghi theo phong cách «HRC 40… 45 trừ mặt mày A» (hình 23) hoặc «HRC 30… 35, trừ khu vực sở hữu ký hiệu riêng» (hình 24).

Hình 23 Hình 24– Nếu chỉ mất một trong những mặt phẳng của cụ thể được thiết kế, cần thiết ghi rõ ràng những hướng dẫn về đặc thù vật tư hoặc Khi quan trọng, ghi thêm thắt cách thức gia công bên trên giá chỉ ngang của đàng gióng đàng gióng chỉ nhập phần được gia công; phần này được vẽ vì thế đường nét chấm gạch ốp đậm cơ hội đàng bao kể từ 0, 8 cho tới 1mm, và ghi độ dài rộng xác xác định trí phần mặt phẳng gia công cơ (hình 25,26).

Hình 25 Hình 26– Nếu những mặt phẳng được thiết kế vẫn xác lập rõ nét bên trên phiên bản vẽ, được cho phép ko cần thiết ghi độ dài rộng xác lập những mặt phẳng cơ (hình 27,28).

Xem thêm: vừa gặp đã thương

Hình 27 Hình 28– Phần mặt phẳng gia công của cụ thể được vẽ vì thế đường nét chấm gạch ốp đậm bên trên hình màn biểu diễn này tuy nhiên nó được thể hiện tại rõ nét nhất (hình 29). Nếu bên trên hình màn biểu diễn cơ phần mặt phẳng gia công ko thể hiện tại vừa đủ cần thiết vẽ thêm thắt đường nét chấm gạch ốp đậm bên trên hình màn biểu diễn không giống. Nhưng chỉ ghi một lượt hướng dẫn về đặc thù vật tư (hình 30).

Hình 29 Hình 30– Nếu những phần của cụ thể đối xứng nhau, được thiết kế như nhau, những phần này được vẽ vì thế đường nét chấm gạch ốp đậm, tuy nhiên chỉ ghi một lượt hướng dẫn về đặc thù vật tư (hình 27, 31).

Hình 31– Nếu ghi những hướng dẫn về đặc thù vật tư và độ dài rộng của mặt phẳng được thiết kế bên trên hình màn biểu diễn cơ phiên bản thực hiện cho tới phiên bản vẽ khó khăn phát âm thì nên vẽ thêm thắt hình màn biểu diễn đơn giản và giản dị theo đuổi tỷ trọng nhỏ rộng lớn nhằm ghi những hướng dẫn cơ.Nguồn: Tiêu chuẩn chỉnh nước ta TCVN 18:1978 về Tài liệu design – Ghi ký hiệu nhám mặt phẳng, những lớp phủ gia công sức nóng và những loại gia công khác