lập bảng kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay

Khi đi vay tại ngân hàng hay các tổ chức tín dụng, người đi vay thường băn khoăn không biết làm thế nào để quản lý khoản vay hiệu quả? Để trả nợ đúng hạn, đúng số tiền, nhiều người lựa chọn phương pháp lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay. Bài viết dưới đây của ACC sẽ gửi đến bạn mẫu kế hoạch vay trả góp mới nhất.

Bạn đang xem: lập bảng kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay

Mau Phu Luc Hop Dong

Mẫu kế hoạch trả nợ vay

1. Cách lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay mới nhất

Cách lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi không quá khó. Tuy nhiên để lập bảng chính xác và hiệu quả không phải đơn giản. Bảng phương án trả nợ và lãi vay là bảng thông tin thể hiện phương án, nội dung khoản nợ, lãi và thông tin khoản vay. Đồng thời, bảng cũng phải thể hiện số dư nợ còn lại, số nợ đầu kỳ, thời hạn trả nợ và lãi suất tương ứng với khoản vay.

Khi lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi, bạn cần lưu ý những yếu tố sau:

 • Kỳ hạn trả nợ: đây là kỳ hạn trả gốc và lãi mà bạn cần phải thực hiện thanh toán. Thời hạn trả nợ sẽ được xác định theo thời hạn vay và kỳ hạn trả lãi của gói vay.
 • Dư nợ đầu kỳ: là số tiền gốc còn phải trả trong mỗi kỳ. Số dư đầu kỳ sẽ bằng số dư còn lại của kỳ trước.
 • Trả gốc: đây là số tiền gốc phải trả trong kỳ đó. Số tiền trả gốc được tính theo công thức: tổng số tiền vay/tổng ​​số kỳ vay (số kỳ vay này được tính theo số kỳ quy đổi).
 • Thanh toán lãi: Tương tự như thanh toán gốc, thanh toán lãi là số tiền lãi mà bạn sẽ phải trả trong kỳ. Số tiền lãi được tính bằng số nợ đầu kỳ x lãi suất tiền vay.
 • Cuối cùng, bạn sẽ cần tính tiền gốc và tiền lãi phải trả trong kỳ.

2. Mẫu phương án trả nợ gốc và lãi

Sau khi xác định được các thông tin trong bảng, ta có thể lập phương án trả nợ gốc và lãi vay theo mẫu sau:

Thời hạn trả nợ Dư nợ đầu kỳ (Di) Trả lãi (II) Thanh toán vốn (Li) Tổng thanh toán (ai)
(Tôi)
Đầu tiên D1 I1 = D1.r L1 = a – I1 Một
2 D2 = D1 – M1 I2 = D2.r L2 = a – I2 Một
N Dn = Cn-1 – Mn-1 In = Dn.r Ln = a – Trong Một
Tổng cộng MỘT

Trong đó:

 • i là thời hạn trả nợ. Giá trị lớn nhất của i là kỳ hạn trả nợ cuối cùng của khoản vay.
 • n là tổng số kỳ hạn của khoản nợ mà người đi vay phải trả.
 • Di là số dư nợ đầu kỳ, kỳ hạn trả nợ được tính là kỳ hạn trả nợ i.
 • r là lãi suất của gói vay.
 • Ii là số tiền lãi phải trả trong kỳ i.
 • Li là số tiền gốc phải trả trong kỳ i.
 • a là tổng số tiền người đi vay phải trả trong kỳ, bao gồm cả gốc và lãi.

3. Lưu ý một số quy định của pháp luật về trả nợ và lãi

Cá nhân có thể tự lập kế hoạch trả gốc và lãi để xoay sở số tiền phải trả trong kỳ. Tuy nhiên, khi định trả lãi và gốc, bạn cần lưu ý các quy định của pháp luật.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam đã quy định rất cụ thể về việc cho vay và trả nợ của cá nhân, tổ chức. Khi lập kế hoạch, bạn cần lưu ý những quy định này để có phương án phù hợp nhất, phù hợp với quy định của pháp luật. Đặc biệt:

 • Lãi suất sẽ do bên vay và bên cho vay thỏa thuận. Thông thường, hoạt động vay và cho vay diễn ra giữa tổ chức tín dụng và cá nhân/tổ chức. Lãi vay phải được ghi rõ trong hợp đồng/thỏa thuận vay. Đồng thời, việc cho vay nặng lãi phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Các tổ chức tín dụng 2010 cũng như các văn bản có liên quan.
 • Các bên có thể thỏa thuận và đi đến thống nhất về lãi suất cho vay. Tuy nhiên, tiền lãi không được vượt quá 20%/năm trên tổng số tiền vay, trừ các trường hợp khác do pháp luật quy định.
 • Trong trường hợp không xác định hoặc thỏa thuận rõ ràng về lãi suất mà các bên có tranh chấp thì lãi suất được xác định bằng 50% của lãi suất giới hạn quy định. Lãi suất này được tính tại thời điểm trả nợ.
 • Trường hợp quá hạn mà người vay chưa trả lãi nợ gốc thì sẽ tính bằng 150% lãi vay theo hợp đồng. Thời gian tính lãi tăng thêm được tính theo thời gian chậm trả.

4. Cách lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi theo dư nợ giảm dần

dư nợ giảm dần là gì

Trước khi lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi theo dư nợ giảm dần, chúng ta cần hiểu khái niệm này. Nói một cách đơn giản, số dư giảm dần là một hình thức trả lãi. Theo cách tính này, số tiền nợ sẽ giảm dần theo từng kỳ hạn trả nợ. Số dư nợ này sẽ giảm dần kể từ thời điểm người vay hoàn tất việc trả nợ một phần số tiền vay ban đầu.

Vào các kỳ thanh toán, người trả tiền cũng sẽ trả lãi. Nếu còn dư sẽ trừ vào tiền gốc phải trả. Hình thức vay này thường được áp dụng cho các khoản vay cá nhân, dự án đầu tư nhỏ, vay mua ô tô, mua nhà…

Phân biệt dư nợ giảm dần và dư nợ ban đầu

Nhiều người khi lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi thường nhầm lẫn giữa dư nợ giảm dần và dư nợ ban đầu. Tuy nhiên, đây là hai cách tính lãi với cách tính hoàn toàn khác nhau. Dư nợ ban đầu là phương pháp tính lãi dựa trên khoản vay gốc của khách hàng. Cách tính này được áp dụng trong suốt thời hạn vay và trả lãi.

Ở 2 cách tính này, số tiền lãi phải trả khi tính theo dư nợ giảm dần sẽ cao hơn. Tuy nhiên, hình thức trả lãi theo dư nợ giảm dần đang được áp dụng phổ biến hơn. Để hiểu rõ hơn về hai hình thức trả lãi này, bạn có thể hỏi nhân viên tư vấn để hiểu cụ thể.

Xem thêm: vẽ đám cưới

Cách tính lãi theo dư nợ giảm dần?

Hiện số tiền lãi trên dư nợ giảm dần được tính theo công thức sau:

Tiền lãi tháng đầu tiên = số tiền vay ban đầu x lãi suất cố định

Các tháng tiếp theo tính lãi theo công thức:

Tiền lãi = tiền gốc còn lại x lãi vay

Từ 2 công thức trên có thể tính ra số tiền lãi khách hàng phải trả hàng tháng sẽ là:

Số tiền phải trả = số tiền vay/thời gian vay + số tiền gốc x lãi suất hàng tháng.

Để hiểu các công thức trên, bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây:

Một khách hàng vay 100 triệu, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 10%/năm. Áp dụng công thức, tháng đầu tiên lãi suất sẽ tính trên 10 triệu nên số tiền gốc phải trả là 1 triệu. Từ tháng thứ 2 tính lãi trên 9 triệu, khách hàng còn phải trả 1 triệu. Tháng thứ 3 và tháng thứ 4 cũng tương tự, mỗi tháng sẽ được giảm 1 triệu đã đóng ở tháng trước.

Cách lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay theo dư nợ giảm dần

Bạn có thể lập kế hoạch trả nợ gốc và lãi trên excel. Tương tự như bảng trên, bạn cũng cần tính toán các thành phần/đối tượng cần xuất hiện trong bảng. Khi lập bảng tính dư nợ giảm dần cần thiết lập các đối tượng sau:

 • Số tiền gốc của khoản vay
 • Thời hạn cho vay
 • Ngày vay cụ thể
 • Lãi suất (theo năm)
 • Số tiền lãi trả theo kỳ
 • kỳ trả lãi
 • Cách tính lãi theo dư nợ giảm dần.

Sau đó, bạn sẽ tạo một bảng các ô theo các đối tượng trên. Sau đó, để tính giá trị của các ô, bạn thực hiện đánh giá theo các yếu tố:

 • Kỳ: là thời hạn thực hiện trả cả gốc và lãi. Tổng số kỳ trả được tính theo tổng thời gian vay và số kỳ trả lãi.
 • Nợ đầu kỳ = số nợ gốc còn lại hoặc cùng số nợ cuối kỳ trước.
 • Tiền gốc: số tiền người vay cần trả để tính tiền gốc.
 • Tiền lãi: số tiền lãi phải trả trong kỳ được tính theo công thức: nợ đầu kỳ x lãi suất
 • Tổng = gốc + lãi.
 • Nợ cuối kỳ: số tiền còn lại sau khi đã trả cả gốc và lãi vào cuối kỳ.

Áp dụng các công thức trên vào bảng kế hoạch, bạn dễ dàng tính được số tiền phải trả và số tiền còn lại.

Trên đây là những thông tin ACC muốn chia sẻ với bạn đọc về mẫu kế hoạch trả nợ vay. Trong quá trình tìm hiểu, nếu có vướng mắc về bài viết hoặc cần hỗ trợ pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp.

Xem thêm: vẽ tranh con cá

5/5 - (4093 bình chọn)