lệnh buy stop

Avatar

Bạn đang xem: lệnh buy stop

Theo dõi

1. Lệnh ĐK BUY STOP/SELL STOP là gì?

Lệnh ĐK BUY STOP/SELL STOP là mệnh lệnh điều hiện nay tương hỗ Quý khách hàng MUA/BÁN với nút giá chỉ bịa đặt và giá chỉ kích hoạt đã và đang được xác lập trước.

Khi giá chỉ thị ngôi trường vừa lòng ĐK kích hoạt, mệnh lệnh sẽ tiến hành gửi vô sàn thanh toán giao dịch với nút giá chỉ bịa đặt.

Lưu ý

- Lệnh tiếp tục KHÔNG đánh giá ĐK kích hoạt vô phiên kế hoạch ATO và ATC
- Khi gặp sự cố xẩy ra, VNDIRECT tiếp tục HỦY TOÀN BỘ Lệnh ĐK ko kích hoạt để tránh khủng hoảng mang lại Quý khách

- Lệnh sẽ KHÔNG được gửi lên sàn nếu không đủ sức mua/giá bịa đặt của mệnh lệnh sai quy đinh/lệnh con cái sinh rời khỏi khiến cho con số vị thế vượt lên quy ấn định.

2. Đặt mệnh lệnh ĐK STOP

Trạng thái mệnh lệnh STOP

mceclip0.png

2.1 Trên Bảng giá chỉ Lightning

Quý khách hàng singin bên trên Bảng giá chỉ Lightning, lựa chọn thị ngôi trường Phái sinh và nhấp nút Đặt mệnh lệnh Phái sinh

Trong phần Đặt mệnh lệnh, Quý khách hàng lựa chọn Lệnh STOP và nhập những thông tin 

Quý khách hàng gửi mệnh lệnh lên đường bằng phương pháp nhấp vô nút Mua/Bán

Màn hình bong mệnh lệnh STOP

blobid7.png

2.2 Trên Protrade Web

blobid0.png

Quý khách đăng nhập trên Protrade web, chọn Lệnh Stop  nhập các thông tin  

Quý khách gửi lệnh đi bằng cách nhấp vào nút Mua/Bán 

Màn hình bong mệnh lệnh STOP

blobid8.png

2.3. Trên Protrade Desktop App

blobid1.png

Quý khách đăng nhập trên Protrade Desktop Appchọn giao dịch Phái sinh   Quý khách chọn Lệnh Buy StopSell Stop  nhập các thông tin  

Quý khách gửi lệnh đi bằng cách nhấp vào nút Đặt lệnh 

2.4 Trên Mobile App

blobid9.png

Quý khách hàng singin bên trên VNDIRECT Mobile App, lựa chọn thanh toán giao dịch phái sinh và Quý khách hàng lựa chọn Lệnh BUy Stop/SellStop và nhập những vấn đề mệnh lệnh bịa đặt.

Xem thêm: cách vẽ huy hiệu đoàn

Quý khách hàng gửi mệnh lệnh lên đường bằng phương pháp nhấp vô nút Đặt lệnh

Màn hình bong mệnh lệnh STOP

blobid10.png

3. Kích hoạt mệnh lệnh ĐK STOP

Với mệnh lệnh đặt ở với giá chỉ 955, bên trên giá chỉ kích hoạt >= 950, mệnh lệnh sẽ tiến hành lưu bên trên Sổ mệnh lệnh điều kiện

Các tình huống hoàn toàn có thể xẩy ra như sau:

Giá thị trường

945

950

952

Giá kích hoạt

950

950

950

Giá đặt

955

955

955

Trạng thái mệnh lệnh điều kiện

Chờ kích hoạt

Đã kích hoạt

Đã kích hoạt

Khi giá chỉ thị ngôi trường va vấp nút giá chỉ kích hoạt, mệnh lệnh mua sắm với giá chỉ bịa đặt 955 sẽ tiến hành hệ thống đưa lên Sở thanh toán giao dịch. Lệnh sẽ tiến hành gửi hiện trạng trở thành Đã kích hoạt và update vô Sổ mệnh lệnh vô ngày

Khi lệnh được kích hoạt sẽ kiểm tra đến điều kiện của lệnh con được sinh rời khỏi. Nếu mệnh lệnh con cái ko đầy đủ ĐK, có khả năng sẽ bị Từ chối

blobid2.png

Xem thêm: vẽ quả lê