lisp vẽ trắc dọc trắc ngang

Lisp vẽ cắt theo đường ngang, dọc kênh mương kể từ tệp tin text

Link download:

Bạn đang xem: lisp vẽ trắc dọc trắc ngang

- File Lisp (VLX):  http://www.mediafire.com/download/1t0xr4z6kzg04ip/CN_CN2_CD_cat_doc,_ngang.VLX

- Text khuôn mẫu nhằm cắt theo đường ngang hiện nay trạng: http://download1255.mediafire.com/uar2reider4g/obip26ar1eesg18/File+text+Cat+ngang+mau.txt  

- Text khuôn mẫu vẽ chẻ dọc đôi thiết kế: http://download643.mediafire.com/rvcvm9hn2m0g/ow3l5bxxx83qd6o/File+text+Cat+doc+thiet+ke+mau.txt

- Text khuôn mẫu vẽ chẻ dọc đôi hiện nay trạng: http://download650.mediafire.com/ebv2zkl17kdg/c8ixdirx7ta9zo8/File+text+Cat+doc+hien+trang+mau.txt

- Hướng dẫn: http://download939.mediafire.com/hrth7a3m37sg/m1s541p3t67347s/Huong+dan+su+dung.doc  

- Kết trái khoáy trắc dọc:   http://www.mediafire.com/download/pbnehv2s8f81oc2/Ket_qua_trac_doc.dwg

- Kết trái khoáy trắc ngang: http://www.mediafire.com/download/c964z26wnnk7o1d/Ket_qua_trac_ngang.dwg             

* Hướng dẫn dùng lisp:

- Gõ mệnh lệnh AP nhằm apload lisp : công nhân CN2 CD mèo doc, ngang.VLX

1. Vẽ cắt theo đường ngang kể từ tệp tin text:

* Cấu trúc tệp tin text rời ngang

- Dòng 1 : Số lượng mặt mày cắt

- Dòng 2 : Tên mặt phẳng cắt TAB Mức đối chiếu (m)

- Dòng 3 : Khoảng cơ hội của mặt phẳng cắt (m)

- Dòng 4 : Cao chừng của mặt phẳng cắt (m)

- Dòng 5 : Tên mặt phẳng cắt tiếp sau TAB Mức đối chiếu (m)

- Dòng : ……….

Lưu ý: Lisp coi lốt chấm và lốt phẩy nhập tệp tin text là như nhau;

          - Đơn vị ở phía trên tính vày m

* Kiểu 1 : Lệnh : CN

- Nhập tỷ trọng ngang 1/ :

- Nhập tỷ trọng đứng 1/ :

- Nhập độ cao chữ, nếu như nhằm khoác ấn định thì Enter

Xem thêm: địa cầu online

-: Sử dụng lốt chấm hoặc lốt phẩy, nếu như lốt chấm thì nhập nhập là  . 

- Chọn tệp tin text tài liệu cắt theo đường ngang theo gót cấu tạo trên

Chờ nhập phút, lisp tiếp tục hiện thị bảng thông tin khi thực hiện xong

* Kiểu 2 : Lệnh : CN2 (Cho quy tắc lựa chọn vị trí đặt địa điểm cọc tiêu xài, lựa chọn bờ miêu tả, lòng kênh, bờ hữu nhằm xuất tệp tin text thực hiện tài liệu vẽ trắc dọc)

-:Nhập tỷ trọng ngang 1/ :

- Nhập tỷ trọng đứng 1/ :

- Nhập độ cao chữ, nếu như nhằm khoác ấn định thì Enter

- Sử dụng lốt chấm hoặc lốt phẩy, nếu như lốt chấm thì nhập nhập là  . 

- Chọn tệp tin text tài liệu cắt theo đường ngang theo gót cấu tạo trên

- Chọn điểm lưu tệp tin sản phẩm trắc dọc

- Chọn điểm bờ miêu tả kênh, lựa chọn điểm lòng kênh (trong mặt phẳng cắt tiếp tục với cùng một điểm thấp nhất, khêu ý nhằm lựa chọn thực hiện điểm lòng kênh), lựa chọn điểm bờ hữu kênh, Chọn vị trí đặt cọc tiêu

Chờ nhập phút, lisp tiếp tục hiện thị bảng thông tin khi thực hiện xong

2. Vẽ chẻ dọc đôi kể từ tệp tin text:

Cấu trúc tệp tin text vẽ trắc dọc :

  • Dòng 1 : Mức đối chiếu Min TAB Mức đối chiếu Max (m)
  • Dòng 2: Tên cọc TAB Khoảng cơ hội cho tới cọc tiếp sau TAB Cao chừng bờ miêu tả cũ TAB Cao chừng bờ hữu cũ TAB Cao chừng lòng cũ TAB Cao chừng bờ miêu tả TK TAB Cao chừng bờ hữu TK TAB Cao chừng lòng TK TAB Mực nước TK
  • Dòng 3: Cọc tiếp sau ….

Lưu ý: Lisp coi lốt chấm và lốt phẩy nhập tệp tin text là như nhau;

          - Đơn vị ở phía trên tính vày m

          - Nếu cao chừng này không tồn tại thì nhằm trống rỗng, lisp tiếp tục tự động hóa bỏ dở đàng cơ (ví dụ không tồn tại cao chừng đàng lòng kênh cũ nhập tệp tin text thì lisp sẽ không còn vẽ đàng lòng kênh cũ)

* : Lệnh : CD

- Nhập tỷ trọng ngang 1/ :

- Nhập tỷ trọng đứng 1/ :

- Nhập độ cao chữ, nếu như nhằm khoác ấn định thì Enter

Xem thêm: dù cho anh có thâm tình

-Sử dụng lốt chấm hoặc lốt phẩy, nếu như lốt chấm thì nhập nhập là  . 

- Chọn tệp tin text tài liệu chẻ dọc đôi theo gót cấu tạo trên

Chờ nhập phút, lisp tiếp tục hiện thị bảng thông tin khi thực hiện xong